Dometic Fire Ambu Boat Day2 1617 Final
Maskinrumsløsninger kommerciel skibsfart

Sikkerhedssystemer

Maskinrum

I maskinrummet, som normalt er placeret langt nede i fartøjet, er forsyning og udsugning af luft vigtigere end noget andet sted ombord. Den varme, som fartøjets motor genererer under sejlads, skal ledes ud, mens frisk og helst kølig luft skal pumpes ind.

Maskinrummet anvendes også ofte til opbevaring af andet udstyr, der genererer støj eller varme – eller begge dele. Det gør det endnu mere nødvendigt at have et rum, der kan ‘ånde’, og her spiller luft og isolering en vigtig rolle sammen med sikkerhed.

Renseapparater

Friskt drikkevand er en nødvendighed på alle fartøjer. Ferskvandstanke optager meget plads og er også ofte et udklækningssted for bakterier, hvis de ikke anvendes i længere perioder.
Til dette formål tilbyder Dometic en komplet vandbehandlingsserie.
Vandbehandlingsenheder fås i flere forskellige modeller. 

  • Fra havvand til ferskvand
  • Fra ferskvand til omvendt osmose
  • 2-i-1-systemet kombinerer begge ovennævnte i en enkelt vandbehandlingsenhed 

I naturen filtrerer f.eks. planter, vind, regn, storme og havet konstant luften. Indenfor er denne filtrering stort set ikke-eksisterende, bortset fra lidt ventilation.  Dometic Breathe Easy-luftrensere forbedrer luftkvaliteten indenfor og fjerner uønsket lugt.
Dometics luftrensere fås i to udgaver: indbygget (i en luftkanal) eller som en separat, bærbar enhed.
Breathe Easy-luftrenserne er baseret på en innovativ, fotokatalytisk nano-mesh-teknologi og et kraftigt ultraviolet lys, der ikke producerer skadelig ozon.

Ismaskiner

Til visse formål er det nødvendigt at kunne fremstille is(terninger) ombord. Fiskeribranchen er f.eks. nødt til at have mulighed for at fremstille relativt store mængder is.

Dometic har en lang række løsninger på dette og tilbyder også skræddersyede løsninger efter forholdene.

Sikkerhed

Sikkerhed er et vigtigt element ombord. Dometic har et stort udvalg af produkter, som øger sikkerheden ombord.

Ud over de mange forskellige førsteklasses ‘enkeltstående’ produkter, som f.eks. røgalarmer, brandspjæld og ventilatorer, fokuserer Dometic også på mulighederne for integration af de forskellige komponenter i et ’all-inclusive’, overskueligt og centralt styret system. Der findes et stort udvalg af sensorer og kontakter til dette formål, som giver brugeren mulighed for når som helst at se de vigtigste sikkerhedsstatusser.

ER DU INTERESSERET?

Vi vil meget gerne give dig flere produktoplysninger eller rådgive dig i forhold til dine særlige behov.

ReCaptcha did not confim your submition as valid

Formularen er midlertidigt låst

Using HTML tags in text inputs is not allowed