Vejledning til køb af campingtoilet

VÆLG DET RIGTIGE TOILET

Toiletter er af afgørende betydning for din komfort, når du rejser. Men med så mange teknologier og funktioner at vælge imellem, kan man godt blive forvirret, når man skal vælge det perfekte toilet til sin campingvogn eller autocamper! Vi har lavet denne vejledning for at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg for dig og dit køretøj:

Dine personlige forhold

Hvor mange toiletter vil du gerne have i dit køretøj?

Hvis du har en stor autocamper og gerne vil have mere end ét toilet, vil du sætte pris på et vakuum- eller findelings-toilet som dit toilet nummer to. Disse toiletter behøver ikke at være placeret direkte over fækalietanken. I stedet pumpes spildevandet gennem en sanitærslange til tanken, som kan være op til 15 m væk, så du får et større udvalg af mulige monteringssteder.

Dometic fritidskøretøj autocamper cykel markise Dag6, dag, autocamper, fritidskøretøj, cykle, mtb, mountainbike, cykel, natur, atletisk, fri, klipper, kyst, hav, sø, søbred

Hvad gør du, hvis du har begrænset plads til et toilet?

Toiletrum med begrænset plads og skæve vinkler er almindelige i autocampere. Disse tre egenskaber vil ofte være løsningen:

  1. Et kassettetoilet med 360 graders kummerotation i forhold til basen giver ubegrænsede placeringsmuligheder på steder, hvor der er meget lidt plads.
  2. Toiletter med lav højde og et lille grundrids passer ind på små steder, selv på hævede platforme, uden at det går ud over brugerkomforten.
  3. Kompakte toiletter med pedalskylning kan nu fås som kværn- og vakuumtoiletter, så du er ikke tvunget til at bruge gravity flush-toiletter til små toiletrum.
Dometic, fritidskøretøj, campervan, autocamper, ferie, vej, kørsel, sø, bjerge, sol, natur

Hvilket toilet er bedst til ældre eller handicappede brugere?

Undgå lavprofiltoiletter, medmindre de monteres på hævede platforme. Toiletter med normal højde, som minder om toilettet derhjemme, er nemmere at sidde på og rejse sig fra. Undgå også skylning med fodpedal, og vælg i stedet et elektrisk toilet med en traditionel skylleknap eller en vægkontakt.

Dometic fritidskøretøj, autocamper cykler køleboks Dag6 0488 2, cykel, mtb, autocamper, fritidskøretøj, kyst, hav, søbred, sø, stol, markise, klima, brise, vind, vindue, udflugt

Skal du rejse i lange perioder?

Hvis det er sandsynligt, at du er af sted i lang tid uden mulighed for at tømme din fækalietank regelmæssigt, skal du måske gøre dig yderligere overvejelser i forbindelse med dit toiletsystem for at sikre, at det bliver komfortabelt. Køretøjer, der er udstyret med et kassettetoilet eller et transportabelt toilet, bør også have en reservefækalietank (eller to), så man nemt kan øge fækalietankkapaciteten.

fritidskøretøj, autocamper, bjerg, vej, rejse, tur, udendørs, sø, træ, vindue, dør, køretøj, solskin, frihed, natur

Skal du rejse til fjerntliggende steder?

Hvis det er sandsynligt, at du ikke har rindende vand eller el i længere perioder, er det en god ting at have et kassettetoilet eller et transportabelt toilet om bord. Begge typer kan bruges overalt og er ikke afhængige af elektrisk strøm. Alle transportable toiletter og nogle kassettetoiletter har også deres eget vandreservoir, som fyldes, inden rejsen påbegyndes.

Dometic, græs, bakker, vej, new zealand, ørken, jord, sol, varm, natur, bjerg, himmel

DET STORE SPØRGSMÅL: Hvilke forskellige typer toiletter findes der?

Der findes fem populære typer toiletter til autocampere/campingvogne:

Gravity flush – dette er det mest traditionelle toilet, som er afprøvet og testet i autocampere gennem flere årtier. Det bruger den enkleste skyllemetode – kummens indhold falder direkte ned i en stor fækalietank – og sikrer på den måde en pålidelig og enkel ydeevne. Toiletter med Gravity flush skal monteres direkte over fækalietanken.

 

Kværnskylning – motordrevne blade findeler fækalierne til tyktflydende slam, som føres til en stor fækalietank. Denne skylleteknologi gør det muligt at placere toilettet og fækalietanken på afstand af hinanden. Findelingen betyder, at spildevandet i fækalietanken er mere flydende. Dette reducerer “ophobning” af fækalier, samtidig med at tømning af tanken bliver nemmere og mere grundig.

 

Vakuumskylning – kummeindholdet trækkes med stor kraft væk fra toiletkummen ved hjælp af en vakuumbeholder og en findelingsvakuumpumpe og pumpes derefter videre til en stor fækalietank. Ligesom findelingstoiletterne gør denne skylleteknologi det muligt at placere toilettet og fækalietanken på afstand af hinanden. Dette gør det muligt at placere et vakuumtoilet praktisk talt hvor som helst i en autocamper.

 

Kassette – denne toiletteknologi er primært designet til campingvogne og autocampere og har en kompakt toiletkumme, som monteres fast over en lille, afmonterbar fækalietank i “kassetteformat”. Når der skylles ud, falder kummeindholdet direkte ned i fækalietanken. Når fækalietanken er fuld, fjernes den manuelt via en serviceluge og tømmes i et almindeligt toilet eller på en affaldsbortskaffelsesstation, og derefter monteres den igen under toiletkummen.

 

Transportable – transportable toiletter er populære i små campingvogne og til teltcamping. De består af en toiletkumme i letvægtsplastik og en lille fækalietank. Når tanken er fuld, fjerner man den fra sædet og kummen over den, tømmer tanken i et almindeligt toilet eller på en affaldsbortskaffelsesstation og forbinder den derefter igen med toiletkummen.

Hvordan kan du undgå dårlig lugt fra et toilet?

I mange tilfælde er den primære årsag til et lugtende toilet, at fækalietanken er placeret direkte under et toilet med gravity flush. Toiletter, der er åbne direkte over tanken, vil ofte lade tanklugten trænge ind i badeværelset. To gode måder at undgå dette på er at montere et kværntoilet eller et vakuumtoilet. Disse to typer toiletter monteres uden en direkte åbning fra tanken til toiletkummen, således at lugt isoleres fra brugeren.

Med et kværn- eller vakuumtoilet er der stadig en lille risiko for, at der trænger lugt gennem en bøjelig slange, hvis der bruges sådan en til at forbinde toilettet med fækalietanken (der trænger ikke lugt gennem PVC-rør). Så sørg for, at fækalieslangen tømmes ordentligt ind i tanken, så der ikke bliver spildevand tilbage i sanitærslangen efter skylning.                                                       

I toiletter med gravity flush fungerer det vand, der bliver i kummen, som en lugtspærring mellem kummen og tanken. For at dette kan blive ved med at fungere, skal spærringen og skyllekuglen eller ventilen forblive rene og jævne, så vandet ikke lækker ned og ud af kummen. Vær opmærksom på, at det kræver jævnlig rengøring at sikre, at denne funktion bliver ved med at virke. Kalk- og fækalieophobninger kan beskadige spærringen, så den beskyttende vandspærring ikke kan fungere. 

For at undgå dårlig lugt fra et kassette- eller gravity flush-toilet kan du bruge tankrensemidler, som er udviklet til disse toiletsystemer. Korrekt tankudluftning er også vigtigt for at sikre, at tankrensemidlerne virker ordentligt, og at lugten reduceres til et minimum. Husk også, at et kassettetoilets fækalietank teknisk set er placeret inde i køretøjet. Derfor kan en eventuel lugt være mere mærkbar, hvis fækalietanken ikke behandles eller udluftes ordentligt.

Toiletter af alle typer har godt af tankrensningsløsninger. De findes på flydende form og som tabs, der kommes i tanken, og de bekæmper lugt effektivt.

Hvilke fastmonterede toiletter bruger mindst energi?

Fodpedalbetjente toiletter med gravity flush kræver ikke nogen elektriske forbindelser, og de bruger derfor slet ingen strøm.  Andre toiletter, der bruger meget lidt strøm (til at betjene en elektrisk vandventil eller en skylleventilmotor), er kassettetoiletter og keramiske toiletter med gravity flush.  Andre toiletter med “lavt strømforbrug” er vakuumtoiletter, som bruger en fodpedal til skylning (en vakuumgenerator bruger kun 6 ampere strøm).

Dometic fritidskøretøj autocamper telt strøm lys Dag6 1184, lys, fritidskøretøj, autocamper, telt, varme, varm, komfort, udflugt, rejse, natur, hav, kyst

Hvilke fastmonterede toiletter bruger mindst vand?

Fodpedalbetjente toiletter bruger mindst vand, mens toiletter med elektrisk skylning er programmeret til at bruge lidt mere. Imidlertid tilbyder de fleste toiletter med elektrisk skylning muligheden for at vælge mellem “Normalt” og “Lavt” skyllevolumen for at hjælpe med at styre vandforbruget.

Toiletter med gravity flush bruger meget lidt vand, fordi de ikke skal bruge ekstra vand til at skylle fækalier væk fra kummen. Vakuumtoiletter kræver også meget lidt vand, fordi vakuumkraften trækker fækalierne fra toiletkummen og holder sanitetsslangen ren uden ekstra vand.
fritidskøretøj, autocamper, søbred, sø, bjerge, sne, skiløb, snowboarding, natur, vandring, udsigt, kikkert, træer, skov

Hvilket toilet er mest støjsvagt?

Fordi der ikke er motor i kassettetoiletter, transportable toiletter og toiletter med pedalbetjent tyngdekraftskylning er de meget støjsvage. En anden ting, du kan overveje for at reducere støjen, er et soft close-sæde, som forhindrer, at sædet slås ned med et brag!

Dometic Cannes Day1 Eos 3211 Final

Hvilket toilet er det nemmeste at tømme?

Mens fækalierne fra gravity flush-toiletter kan “hobe sig op” i tanken og være svære at skylle ud, tømmes det findelte spildevand fra et kværntoilet eller et vakuumtoilet nemmere og mere fuldstændigt ud af en fækaliebeholder. Faktisk bliver der næsten ingen fækalier tilbage inde i tanken efter tømningen, og til forskel fra, hvad der gælder for gravity flush- og kassettetoiletter, er der ingen risiko for blokeringer forårsaget af store bunker toiletpapir.

Tip: Hvis du kan blive eksponeret for tanklugt under tømningen, bør du bruge en tankdeodorant, umiddelbart før du tømmer tanken, så deodoranten har den kraftigste virkning.

Dometic, campingvogn, fritidskøretøj, autocamper, klima, kvinde, læsning, hyggelig, tæppe, indenfor, hav, udsigt, vindue

Hvilken skyllemekanisme bør du vælge?

Siden sidst i 1970'erne har de fleste campingtoiletter anvendt en fodpedal til at skylle med. På det seneste er modeller med elektrisk skylning, som bruger enten en fjernkontakt eller en elektronisk skylleknap, blevet stadig mere populære.

Nogle elektriske skyllekontakter har en funktion, der “” afbryder strømmen til toilettet, hvis fækalietanken er fuld, for at undgå at overfylde tanken. De fleste campingtoiletsystemer gør det muligt at se, om en fækalietank er fuld (enten via et indbygget tankovervågningssystem eller ved at se ned gennem toiletkummen, når skylleventilen er åben), men det er ikke alle systemer, der kan forhindre dig i at overfylde tanken.

I betragtning af risikoen for skader som følge af overfyldning kan et elektrisk skylningssystem med nedlukning ved fuld tank være betryggende.

Dometic, sø, hund, paddleboard, solnedgang, hav, bjerg, livsstil

Hvordan kan du maksimere dit toilets komfort?

De fleste mennesker synes, at toiletter med normal højde er de mest komfortable at sidde på og de nemmeste at rejse sig fra. Håndbrusere er blevet populært ekstraudstyr, som gør det muligt at skylle kummen yderligere efter behov. Simpel udskiftning af plastiksæder med lakerede træ- eller soft-close-sæder er også en almindelig opgradering.  Hvis toilettet skal kunne bruges i mørke, er fjernskyllekontakter både nemme at bruge og praktiske med deres bagbelysning.

Hvis du ikke har nogen begrænsninger med hensyn til plads, vægt eller budget, så vil det ideelle toilet være sådan her: et keramisk vakuumtoilet med normal højde og soft close-sæde. Det giver den mest effektive lugtfri skylning, det bruger kun lidt vand og el, og det giver frit strømmende spildevand, som pumpes meget grundigt ud. Dit toilet vil blive genstand for misundelse hos alle, der bruger det!

Dometic fritidskøretøj vej vandV2, fritidskøretøj, lastbil, vej, vand, hav, kyst, udendørs, natur

Hvordan kan dit toiletsystem være skånsomt over for miljøet?

Brug miljøvenlig flydende tankrens, pakker, der kommes i tanken, eller opløselige tabs. Du kan også spare på vandet ved at vælge skylning med lav volumen, hvis toiletsystemet tilbyder denne valgmulighed. Gravity flush-toiletter, kassettetoiletter og transportable toiletter, som ikke bruger elektricitet, er også rigtig gode venner med miljøet!

Dometic, strand, sø, bjerg, skyer, himmel, blå, vand, sten, skov, natur, dyreliv