Søg

Omvendt osmose

At have et vandbehandlingsapparat på båden gør dig uafhængig. Det er ikke længere nødvendigt at bekymre sig om, hvorvidt der er adgang til vandforsyning ved kajen. Hvis du spontant ønsker at forlænge din bådtur i et par dage mere, kan du gøre det uden frygt for at løbe tør for vand at drikke, lave m...

Reverse Osmosis

Having a boat watermaker makes you independent. There is no more need to worry if there is always access to a dock water supply guaranteed. If you want to spontaneously extend your boat trip for a few more days, you can do so without fear of running short of water to drink, cook with or clean.