Søg
Dometic, udsigt, skov, bjerge, himmel, grå, skyer, natur, dyreliv, træer

Betingelser for brug

Vilkår for brug af Dometics hjemmeside

Juridisk erklæring

Materialerne på denne hjemmeside (“hjemmesiden”) leveres af Dometic Group AB (publ) (“Dometic” eller ”vi”) som en service til dets kunder og må kun anvendes til oplysningsformål. Enkelte eksemplarer kan downloades i henhold til nedenstående bestemmelser.

Ved at bruge denne hjemmeside og downloade materiale accepterer du disse brugsvilkår (“brugsvilkårene”). Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke bruge hjemmesiden eller downloade noget materiale fra den.

For oplysninger om, hvordan Dometic behandler personoplysninger, henvises der til vores privatlivspolitik.

 

Varemærkeoplysninger

Alle navne, logoer, slogans og andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller på anden måde anvendes på eller i forbindelse med Dometic-produkter, tilhører Dometic, dets datterselskaber, relaterede virksomheder eller dets licensgivere eller joint venture-partnere (“Dometic-varemærker”).  

Dometics varemærker må kun anvendes i overensstemmelse med disse brugsvilkår eller med udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Dometic.

Du anerkender og accepterer, at du ikke vil registrere nogen domænenavne eller sociale mediekonti eller brugernavne, der indeholder Dometic varemærker (alene eller i kombination med noget andet).

 

Begrænset brug/enkelt kopilicens

Alt indhold inkluderet på denne hjemmeside, såsom tekst, grafik, logoer, varemærker, ikoner, billeder, film- og lydklip og software, tilhører Dometic eller dets indholdsleverandører og er beskyttet af svensk og international ophavsret og andre love og bestemmelser om intellektuel ejendomsret. Uautoriseret brug eller distribution af sådant indhold kan overtræde ophavsret, varemærke og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre love og er underlagt civile såvel som strafferetlige sanktioner.

Denne hjemmeside eller dele af denne hjemmeside må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde udnyttes til kommerciel brug, som ikke udtrykkeligt er tilladt af Dometic. Du kan kun downloade én kopi af oplysningerne på Dometics hjemmesider på en enkelt computer til personlig, ikke-kommerciel, intern brug, medmindre du har en specifik skriftlig licens til at gøre andet af Dometic.

Du må hverken ændre, bruge eller overføre oplysningerne til kommercielle formål eller fjerne nogen ophavsret eller andre proprietære meddelelser fra oplysningerne. Du accepterer at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne og sikre, at alle medarbejdere – hvis det er relevant – i din organisation overholder disse begrænsninger.

Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love om ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Vi giver dig lov til at tage kopier af denne hjemmeside som nødvendige tilfældige handlinger under din visning af den, og du kan tage et print eller et skærmbillede til din personlige brug af så meget af hjemmesiden, som er rimeligt til private formål. Al anden brug er strengt forbudt. Du må ikke indramme denne hjemmeside eller linke til en anden side end startsiden uden vores udtrykkelige tilladelse.

Dometic tildeler dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået ret i henhold til nogen intellektuelle ejendomsrettigheder som f.eks. patenter, ophavsrettigheder, varemærker, design eller forretningshemmeligheder.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri leveres “som de er og forefindes” uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti af nogen art, herunder garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller egnethed til noget bestemt formål. Hvis Dometic linker til en tredjeparts hjemmeside, er en sådan forbindelse kun for brugernes bekvemmelighed, og Dometic har intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside.

Dometic kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle skader, herunder, uden begrænsning, skader for tab af fortjeneste, driftsforstyrrelser eller tab af oplysninger, der opstår som følge af brug af eller manglende evne til at bruge oplysningerne, selv hvis Dometic er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Derudover garanterer Dometic ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer, som kan være indeholdt i disse oplysninger. Dometic kan til enhver tid ændre dette indhold eller de produkter, der er beskrevet deri, uden varsel. Dometic forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne eller andre materialer, der er indtastet på denne hjemmeside.

 

Brugerindsendelser

Enhver form for materiale, information eller anden kommunikation, som du overfører eller slår op på denne hjemmeside, vil blive betragtet som ikke-fortrolig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, uigenkaldelig, fuldt underlicenserbar og ikke-proprietær ("kommunikation"). Dometic har ingen forpligtelser vedrørende kommunikationen.

Dometic kan frit videregive, kopiere, distribuere, inkorporere og/eller på anden måde bruge kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyde, tekst og andre ting, der er indeholdt i den, til ethvert og alle kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

 

Andet

Dometic kan til enhver tid ændre disse brugsvilkår ved at opdatere dette opslag.

Dometic forbeholder sig ret til efter eget skøn at (1) ændre den juridiske erklæring eller andre aspekter af disse brugsvilkår; (2) overvåge og fjerne opslag; og/eller (3) afbryde tilgængeligheden af hjemmesiden til enhver tid uden varsel.

Hvis et vilkår, en betingelse eller bestemmelse i disse brugsvilkår anses for at være ulovligt, ugyldigt, ugyldigt eller af en hvilken som helst årsag uden retskraft, skal gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde påvirkes eller svækkes derved.

 

Erklæring om jurisdiktion

Hjemmesiden styres, drives og administreres af Dometic fra dets kontorer i Sverige. Dometic fremsætter ingen erklæringer om (i), at materialer på denne hjemmeside er passende eller tilgængelige til brug andre steder uden for Sverige, og (ii) at adgang til materialet fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. Hvis du tilgår denne hjemmeside fra steder uden for Sverige, er du ansvarlig for overholdelse af alle lokale love. Lovene i Sverige regulerer disse brugsvilkår uden at give effekt på deres lovkonfliktbestemmelser. Retten i Stockholm har i første instans enekompetence i forbindelse med enhver tvist, der opstår som følge af disse brugsbetingelser.