Keresés
Dometic, kilátás, erdő, hegyek, ég, szürke, felhők, természet, vadvilág, fák

Használati feltételek

A Dometic webhelyének használati feltételei

Jogi nyilatkozat

A jelen webhelyen (a továbbiakban: a „Webhely”) szereplő tartalmakat a Dometic Group AB (nyilv.) (a továbbiakban: “Dometic” vagy ”mi”) biztosítja szolgáltatásként az ügyfelei számára, és kizárólag tájékoztatási célra használhatók fel. Külön példányok az alábbi rendelkezéseknek megfelelően tölthetők le.

A Webhely használatával és bármely tartalom letöltésével Ön elfogadja a jelen használati feltételeket (a továbbiakban: a “Használati feltételek”). Amennyiben ezeket nem kívánja elfogadni, nem használhatja a Webhelyet, és tartalmakat sem tölthet le onnan.

A Dometic személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatával kapcsolatban az Adatvédelmi szabályzat nyújt további tájékoztatást.

 

Védjeggyel kapcsolatos információk

A Webhelyen megjelenített vagy egyéb módon felhasznált, valamint a Dometic termékeivel kapcsolatos összes név, embléma, szlogen és egyéb védjegy a Dometic, illetve kapcsolt vállalatai, kapcsolódó vállalatai, licencadói vagy közös vállalatban részes partnerei tulajdonát képezi (a továbbiakban: “Dometic-védjegyek”).  

A Dometic-védjegyek kizárólag a jelen Használati feltételeknek megfelelően vagy a Dometic kifejezett, előzetes írásos engedélyével használhatók fel.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem regisztrálhat olyan tartománynevet, közösségimédia-fiókot vagy felhasználónevet, amely Dometic-védjegyet tartalmaz (önálló vagy mással kombinált formában).

 

Korlátozott használat/Egypéldányos licenc

A jelen Webhelyen szereplő összes tartalom, például szöveg, rajz, embléma, védjegy, ikon, kép, videóklip, hangfelvétel és szoftver a Dometic vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona, valamint a svéd és nemzetközi szerzői jogi törvények, illetve egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződéses rendelkezések védelmét élvezi. Az ilyen tartalmak jogosulatlan felhasználása vagy terjesztése a szerzői jogra, a védjegyekre és/vagy más szellemi tulajdonjogra vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokba ütközik, és polgári peres vagy büntetőjogi eljárást von maga után.

Sem a Webhely, sem annak semmilyen része nem reprodukálható, sokszorosítható, másolható, értékesíthető vagy értékesíthető tovább, illetve más egyéb módon sem használható fel semmilyen kereskedelmi célra a Dometic kifejezett engedélye nélkül. A Dometic webhelyein található tájékoztatókból egy példányt tölthet le egyetlen számítógépre kizárólag saját, személyes, nem kereskedelmi célú használatra, hacsak a Dometic nem ad külön írásos engedélyt az egyéb felhasználásra.

Az információk semmilyen kereskedelmi célból nem módosíthatók, használhatók fel vagy továbbíthatók, továbbá nem távolíthatók el belőlük a szerzői jogra vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatok. Ön kijelenti, hogy megakadályozza az anyagok jogosulatlan sokszorosítását, és gondoskodik arról, hogy szervezetének összes alkalmazottja (ha van) betartja ezeket a korlátozásokat.

Ön felelősséggel tartozik az összes vonatkozó szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogi jogszabály betartásáért. Engedélyezzük, hogy másolatokat készítsen a webhelyről a megtekintés során alkalmanként szükséges mértékben, illetve hogy nyomtatott példányt vagy képernyőképet készítsen az oldal tartalmairól észszerű keretek közötti, személyes célú felhasználásra. Bármely egyéb felhasználás szigorúan tilos. A webhely beágyazása vagy a kezdőoldalon kívül egyéb oldalra mutató hivatkozás használata kizárólag a kifejezett engedélyünkkel lehetséges.

A Dometic nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy belefoglalt jogot semmilyen szellemi tulajdonjog, például szabadalom, szerzői jog, védjegy, terv vagy kereskedelmi titoknak minősülő információ vonatkozásában.

 

Jótállásra vonatkozó korlátozott felelősségi nyilatkozat

Az itt szereplő tartalom a jelen formájában érhető el bármely kifejezett vagy belefoglalt jótállás nélkül, beleértve az értékesíthetőségre, a szellemi tulajdonjogokat illető jogtisztaságra, illetve az adott célra való megfelelőségre vonatkozó jótállást is. Amennyiben a Dometic külső fél weboldalára mutató hivatkozást tüntet fel, ez kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálja, és a Dometic semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen webhelyeken megjelentő információk tartalmáért vagy pontosságáért.

A Dometic semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel semmilyen kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereség, az üzemszünet vagy az információvesztés nyomán fellépő károkat, amelyek az információk használatából vagy használatára való képtelenségből erednek, akkor sem, ha a Dometic tudomást szerez ilyen károk előfordulásának lehetőségéről.

A Dometic továbbá nem garantálja az információk, szövegek, ábrák, hivatkozások vagy a tájékoztatásban szereplő bármely más elemek pontosságát vagy teljességét. A Dometic bármikor értesítés nélkül módosíthatja a jelen tartalmat vagy az itt bemutatott termékeket. A Dometic nem kötelezett frissíteni a Webhelyen megjelenő információkat vagy egyéb tartalmakat.

 

Beküldött felhasználói tartalmak

Az Ön által a Webhelyre továbbított vagy ott közzétett tartalom és egyéb közlések (a továbbiakban: „Közlések”) kezelése nem bizalmasan történik, ezek használatára és továbblicencelésére nem kizárólagos, jogdíjmentes és visszavonhatatlan engedélyt ad, és ezekre szellemi tulajdonjog nem vonatkozik. A Dometic ezen Közlések tekintetében semmilyen kötelezettséggel nem tartozik.

A Dometic szabadon közzéteheti, másolhatja, terjesztheti, felhasználhatja és/vagy egyéb módon használhatja a Közléseket a bennük foglalt összes adattal, képpel, hanggal, szöveggel és egyéb tartalmakkal együtt, bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

 

Egyéb rendelkezések

A Dometic bármikor módosíthatja a Használati feltételeket a jelen bejegyzés frissítésével.

A Dometic fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint (1) módosítsa a Jogi nyilatkozatot vagy a jelen Használati feltételek bármely egyéb rendelkezését; (2) megfigyeljen és eltávolítson bejegyzéseket; és/vagy (3) minden előzetes értesítés nélkül felfüggessze a Webhely elérhetőségét.

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely feltétele vagy rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból kikényszeríthetetlennek bizonyul, a további feltételek és rendelkezések hatályosságát és kikényszeríthetőségét ez nem befolyásolja.

 

Joghatósági nyilatkozat

A Webhely kezelését, működtetését és felügyeletét a Dometic svédországi irodái végzik. A Dometic nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, (i) hogy a Webhelyen szereplő tartalmak Svédországon kívüli helyszíneken is megfelelnek a jogszabályoknak, illetve elérhetők, valamint (ii) ha a tartalom elérése tilos az olyan területeken, ahol az adott tartalom jogellenesnek számít. Amennyiben Ön Svédország területén kívül használja a Webhelyet, a helyi jogszabályoknak való megfelelésért Ön tartozik felelősséggel. A jelen Használati feltételekre a svéd jogszabályok vonatkoznak, a kollíziós szabályok rendelkezéseinek figyelembevétele nélkül. A jelen Használati feltételekből fakadó bármely vitás kérdés esetén első fokon a stockholmi kerületi bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.