Kontrollsystemer kommersiell skipsfart

Systemintegrering

Der man har flere ulike systemer med forskjellige grensesnitt og driftsenheter, er det større sjanse for misforståelser og feilaktig bruk. Velg Dometic, så legger du slike problemer bak deg. Alt Dometic leverer, kan integreres i ett velorganisert og ‘konsekvent’ system. Det er også ofte mulig å integrere andre produkter i den sentrale og ryddige driftsenheten og programvaren fra Dometic. De fleste innstillinger er også tilgjengelige via appen (for iOS, Android og PC).

FØRERHUSKONTROLLER

Dometic leverer brukervennlig kabinkontroller som er basert på mikroprosessorer, for presis overvåking og kontroll av temperatur og luftfuktighet innendørs. Den valgfri CAN-buss-adapteren muliggjør fjernkontroll av flere lufthåndteringsenheter og fordampere – selv frittstående klimaanleggenheter – via det skipsdekkende nettverket.

  • Automatisk fuktighetskontroll
  • Moduser for kun nedkjøling, kun oppvarming og automatisk, pluss viftehastighetskontroll
  • De innvendige kretsene er rustbestandige
  • Valgfri CAN-buss-adapter legger ut kontroll av flere kabiner på fartøyets nettverk

HAR VI VEKKET DIN INTERESSE?

Vi gir deg med glede mer produktinformasjon eller råd angående dine konkrete behov.

ReCaptcha did not confim your submition as valid

Skjemaet er midlertidig låst

Using HTML tags in text inputs is not allowed