Transportkjøling

Transportkjøling

Frigo DC

Fully integrated cooling: smarter, space-saving and energy-efficient

Frigo DC
Today’s compact van models offer little space for retrofitting a transport cooling systems in the engine compartment. However, the new generation Frigo DC systems solve this problem with an integrated compressor and condenser unit fitted in the spare wheel compartment. An easy to use control panel adds convenience, while the innovative variable speed inverter compressor with smart derating function prevents excessive battery discharging and ensures reliable cooling, maximum efficiency and a longer service life.

Frigo Evaporator

Hendig kjøling uten hindringer

Frigo Evaporator
I alle Dometic Frigo-kjølesystemer blir fordamperenheten montert i taket i lasterommet i stedet for oppå taket. Derfor slipper du problemer med å kjøre inn i lave parkeringshus, og du får bedre stabilitet under kjøring fordi kjøretøyets tyngdepunkt er uendret. I tillegg slipper du å skjøre ut taket, så du risikerer ikke ekstra rust.

Frigo Stationary Cooling

Forhåndskjøl med nettstrøm for maksimal effektivitet

Frigo Stationary Cooling
Bruk kjøling mens kjøretøyet står stille for å gi effektiviteten til Dometic Frigo-kjøle- eller -dypfryssystemet ditt et løft – og spare batterikraft. Bare koble kjøretøyet til en nettstrømkontakt noen timer før frakt, så kan du reise av gårde med et perfekt forhåndskjølt lasterom.

Frigo Condenser

Høytytende og plassbesparende Frigo-kondensatorer

Frigo Condenser
Det modulbaserte Dometic Frigo-utvalget omfatter matchende kondensatorer for alle vanlige bruksområder: systemer med én eller to vifter for R 134a-kjølesystemer og R 404a-dypfryssystemer. Frigo klassiske kondensatorer monteres under gulvet i kjøretøyet. Frigo DC-kondensatorer bruker enda mindre plass, siden de er integrert i en kompakt kondensator- og kompressorpakke som passer i reservehjulrommet.