Privacybeleid

Privacybeleid Dometic

Privacybeleid

Privacybeleid Dometic

Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens

Dometic stelt zich ten doel dat alle personen van wie de persoonsgegevens door Dometic worden verwerkt, er altijd op kunnen vertrouwen dat de privacy van de persoon wordt gerespecteerd en dat er uiterste zorgvuldigheid wordt betracht aangaande zijn of haar persoonsgegevens.
Dometic zal zich houden aan de nationale wetgeving voor gegevensbescherming die het verzamelen en gebruik van gegevens van individuen (persoonsgegevens) controleert, zoals de Zweedse wet op de bescherming van persoonsgegevens(Personuppgiftslagen 1998:204). De wet op de bescherming van persoonsgegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens en is van toepassing op het merendeel van de activiteiten van Dometic.

Informatie

Persoonsgegevens, inclusief gegevens als namen en adressen die u aan Dometic verstrekt, worden zowel handmatig als met de computer verwerkt.

De persoonsgegevens die door u verstrekt worden, worden verwerkt met als doel het verstrekken van de informatie en diensten die u vraagt, alsmede follow-up door marketing en verkoop, dan wel productontwikkeling.

Om aan uw verzoek te voldoen, kan Dometic uw naam, e-mailadres en/of postadres aan derden verstrekken, zoals een leverancier of distributeur van onze producten. Zij zullen u namens ons voorzien van de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond.

De verstrekte gegevens kunnen worden overgedragen aan zakenpartners in landen binnen en buiten de Europese Unie.

Volgens de Zweedse wet op de gegevensbescherming hebt u het recht op toegang tot en aanpassing van uw persoonsgegevens. Dometic zal zich houden aan dergelijke rechten voor zover mogelijk, om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Dometic zal de persoonsgegevens die u verstrekt op deze site niet verzenden (anders dan voor doorsturen) behalve

  • met uw toestemming;
  • zoals verplicht door wetgeving of gerechtelijk bevel;
  • aan personen/bedrijven waarmee Dometic een contract heeft voor de uitvoering van interne handelingen op de site of de verzorging van onze bedrijfsactiviteiten; of
  • als we redelijkerwijs van mening zijn dat er wettelijke, contractuele of anderszins eisen zijn voor een eerlijke behandeling en een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens.

Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen of de inhoud van dergelijke websites.

Deze site bevat zogenaamde cookies. Cookies worden op deze website gebruikt om de gebruiker toegang te verlenen tot functies zoals bestelinformatie en taalkeuze.

Als u cookies niet accepteert, moet u deze website verlaten.

Als u nog vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

Hebt u een vraag?