Main Content
Dometic stelt klimaatdoel voor 2030
31-5-2021

Dometic stelt klimaatdoel voor 2030

Stockholm, Zweden - 1 juni 2021. Dometic streeft ernaar de energie-efficiëntie en de overgang naar duurzame energiebronnen te verhogen om de CO2-uitstoot van mobiel leven verder te verlagen. Het doel is om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 50 procent te hebben verlaagd*.

 

 

Als pionier op het gebied van mobiel leven zet Dometic zich in voor het stimuleren van duurzaamheid in de branche. 

Energie-efficiëntie bij de productie en de productgebruiksfase zijn lange tijd belangrijke milieudoelstellingen geweest bij Dometic met als hoofddoel het verminderen van de klimaatimpact van Dometic activiteiten en producten. 

Dometic heeft een klimaatroadmap ontwikkeld die het monitoren van de milieu-impact uitbreidt en reductieactiviteiten onderscheidt. 

Een langetermijndoelstelling om de CO2-uitstoot met 50% te verminderen tegen 2030* is vastgesteld en gecommuniceerd als onderdeel van het tussentijds rapport over het eerste kwartaal van 2021. Daarin staan ook duidelijke mijlpalen en bijbehorende reductiedoelstellingen gedefinieerd voor 2021 en 2024. 

Eva Karlsson, EVP en Head of Group Operations: ”Om deze doelen te bereiken, streeft Dometic ernaar het aandeel van energie uit duurzame bronnen de komende jaren te vergroten. Vanaf 2021 zullen - in fases - de faciliteiten in Duitsland volledig duurzame energie gebruiken en opwekken, wat naar verwachting de CO2-uitstoot in EMEA met 40 procent zal verminderen.”
Om een vollediger beeld te krijgen van de klimaatimpact van de groep, heeft het bedrijf een inventarisatie gemaakt van de CO2-uitstoot van goederentransport**. Dit is een aanvulling op de eerdere rapportering en monitoring van energie en elektriciteit gebruikt bij de verschillende productielocaties en de productgebruiksfase.

Juan Vargues, President en CEO bij Dometic zegt: ”Om onze toewijding te tonen, zijn we begonnen met het communiceren van de voortgang richting naar onze duurzaamheidsdoelstellingen op kwartaalbasis, te beginnen met het tussentijdse rapport voor het eerste kwartaal van 2021.

Daarnaast hebben we duurzaamheidsdoelstellingen geïmplementeerd in ons Long Term Incentive-programma voor het management. Hun doelen zijn het verlagen van de CO2-uitstoot, het letselpercentage en een hoger percentage vrouwelijke managers.”

*voor toepassingsgebied 1 en toepassingsgebied 2 in relatie to netto omzet

**Toepassingsgebied 3

OPMERKING VOOR DE REDACTIE

Duurzaamheid bij Dometic
Duurzaamheidsrapporten van Dometic

Deel dit bericht

Press contact

About Dometic

Dometic is a global market leader in the mobile living industry. Millions of people around the world use Dometic products in outdoor, residential, and professional applications. Our motivation is to create smart, sustainable, and reliable products with outstanding design for an outdoor and mobile lifestyle in the areas of Food & Beverage, Climate, Power & Control, and Other Applications. Dometic employs approximately 8,500 people worldwide, had net sales of SEK 29.8 billion (USD 2.9 billion) in 2022 and is headquartered in Stockholm, Sweden.