Vyhľadať

Reverzná osmóza

Ak je vaša loď vybavená výrobníkom vody, znamená to nezávislosť. Už nemusíte mať obavy, či je vždy zaručený prístup k prívodu vody v doku. Ak chcete svoj výlet na lodi spontánne predĺžiť o niekoľko ďalších dní, môžete tak urobiť bez strachu z nedostatku vody na pitie, varenie alebo čistenie.

Reverse Osmosis

Having a boat watermaker makes you independent. There is no more need to worry if there is always access to a dock water supply guaranteed. If you want to spontaneously extend your boat trip for a few more days, you can do so without fear of running short of water to drink, cook with or clean.