Dometic, výhľad, oceán, pláž, cestička, ostrov, západ slnka, mraky, modrý, príroda, divá zver

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dometic Group AB (publ) (“Dometic” alebo “my”) rešpektuje vaše súkromie a chráni osobné údaje, ktoré o vás spracúva. Spracovávanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov. Nižšie je podrobne uvedené, ako zhromažďujeme, spracúvame a zdieľame vaše osobné údaje, keď používate a navštevujete naše weby (“weby”).

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ?

Naše weby môžete preskúmať bez zadávania akýchkoľvek osobných údajov o sebe. Všetky údaje (napríklad vaše meno meno, pohlavie, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa), ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú (“osobné údaje”) a ktoré zdieľate s nami na našich weboch (alebo inak komunikujete spoločnosti Dometic), však budú spracované v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov.

Ak používate obchodné weby Dometic, online objednávkové služby alebo pripojené zariadenia, môžeme od vás zhromažďovať ďalšie informácie. Medzi typy údajov priamo zhromažďované od vás patria:

 • meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa (a názov, adresa, kontaktné informácie spoločnosti a ďalšie údaje o spoločnosti, ak používate obchodný web alebo produkt Dometic);
 • prihlasovacie poverenia, ak si vytvoríte účet Dometic;
 • fakturačné údaje, napríklad dodacia adresa, číslo kreditnej alebo debetnej karty, overovacie číslo a dátum vypršania platnosti;
 • informácie o nákupoch a ďalších transakciách so spoločnosťou Dometic;
 • informácie o interakciách so službami zákazníkom a údržby Dometic;
 • informácie, ktoré chcete priradiť v súvislosti so zariadeniami;
 • všetky ďalšie informácie, ktoré chcete priamo poskytnúť spoločnosti Dometic v súvislosti so svojím používaním Webov.

Keď používate weby, zhromažďujeme tiež určité informácie automaticky, niekedy prostredníctvom spoločností tretích strán, ktoré pracujú v našom mene, pomocou rôznych technológií vrátane súborov cookie a podobných nástrojov. Zhromažďujeme a analyzujeme informácie, ako sú napríklad adresa IP, typy prehliadačov, jazyk prehliadača, operačný systém, štát alebo krajina, z ktorej ste služby navštívili, vlastnosti softvéru a hardvéru (vrátane identifikátorov zariadení), sprostredkovateľské a ukončovacie stránky a webové adresy, typ platformy, počet kliknutí, stiahnuté súbory, názvy domén, vstupné stránky, zobrazené stránky a ich poradie, čas strávený na konkrétnych stránkach, výrazy používané pri vyhľadávaní na našich weboch, dátum a čas použitia relevantného Webu a nahranie či zverejnenie obsahu, denníkov s chybami a ďalších podobných informácií.

Keď v službe Facebook, Instagram, YouTube alebo na iných weboch sociálnych médií označíte, že sa vám spoločnosť Dometic “páči”, alebo ju “sledujete”, môžeme od vás zhromažďovať niektoré informácie vrátane mena, e-mailovej adresy a ďalších vašich zverejnených komentárov alebo obsahu, ktorý súvisí so společnosťou Dometic. Vaše informácie zhromažďujeme aj vtedy, keď si zaregistrujete jednu z našich propagácií alebo nám odošlete informácie prostredníctvom webov sociálnych médií. Keď použijete odkazy na zdieľanie zo sociálnych médií, doplnky sociálnych médií alebo podobné prvky na webe dometic.com, príslušná platforma sociálnych médií zistí, že ste navštívili weby Dometic.

Weby obsahujú aj takzvané súbory cookie. Viac informácií o zhromažďovaní súborov cookie našou spoločnosťou si môžete prečítať v oznámení o súboroch cookie.

Weby obsahujú odkazy na iné webové stránky. S cieľom predísť pochybnostiam uvádzame, že za zásady ochrany osobných údajov ani obsah týchto webov nezodpovedáme.

 

NA AKÝ ÚČEL SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ?

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:

 1. vývoj a vylepšovanie webu spoločnosti Dometic’ analýzou vášho správania na weboch (na súhrnnej úrovni);
 2. účely komunikácie, napríklad keď sa zaregistrujete na odber bulletinov spoločnosti Dometic’ alebo sa spýtate otázky o produktoch a službách Dometic;
 3. spracovanie online objednávok;
 4. registráciu účtov a produktov a správu účtu;
 5. spracovanie účasti na hazardných hrách, súťažiach alebo výskume spoločnosti Dometic;
 6. spracovanie odoslaných recenzií o produktoch na weboch a produktoch Dometic.

 

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVATE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracovanie osobných údajov na účel (i) uvedený v časti vyššie sa zakladá na vašom legitímnom záujme pomáhať s vylepšovaním nášho webu.

Spracovanie osobných údajov na účel (ii)-(vi) uvedený v časti vyššie sa zakladá na skutočnosti, že je potrebné na poskytovanie služieb, ktoré ste vyžiadali, napríklad na správu objednávky, zverejnenie recenzie produktu alebo prijatie bulletinu.

Spracovanie osobných údajov na účel (iii) uvedený v časti vyššie sa zakladá na skutočnosti, že nám vzniká právna povinnosť spracúvať vaše osobné údaje na základe nariadení upravujúcich účtovníctvo a účtovnú evidenciu.

 

KTO MÁ K OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP?

Implementovali sme náležité technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti strate či nezákonnému prístupu a pod. K vašim osobných údajom má prístup obmedzený počet osôb. Budú ho mať iba osoby spojené so spoločnosťou Dometic, ktoré potrebujú spracúvať vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie.

V prípade potreby bude spoločnosť Dometic vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami, aby splnila zákonnú povinnosť, zaistila súlad s rozhodnutím úradu verejnej moci alebo súdu.

Spoločnosť Dometic tiež bude zdieľať vaše meno, e-mailovú adresu a poštovú adresu s tretími stranami, čo jej umožní splniť vašu žiadosť. V našom mene vám poskytnú informácie alebo produkty, o ktoré prejavíte záujem.

Ďalej budeme zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťami v skupine Dometic za účelom poskytovania produktov a služieb, zaistenia konzistentnej úrovne služieb v rámci produktov a služieb a zlepšenie produktov, služieb a dojmu zákazníkov. Keď odošlete formulár požadujúci informácie alebo sa zaregistrujete na odber bulletinu, odoslané informácie skončia v niekoľkých obmedzených priečinkoch prijatej pošty používaných iba tými pracovníkmi, ktorí plnia vaše konkrétne žiadosti.

Vaše osobné údaje budeme tiež zdieľať s dodávateľmi a partnermi, ktorí vykonávajú služby v našom mene, napríklad fakturáciu, predaj, marketing, produktový obsah, reklamy, analýzy, výskum, služby zákazníkom, doručovanie a kompletizáciu, ukladanie dát, zabezpečenie, prevenciu proti podvodom, spracovanie platieb a právne služby.

Osobné údaje budú prenesené do krajiny mimo EÚ/EHP, ako napríklad USA, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany než EÚ/EHP. Prenos je potrebný na e-mailové doručovanie e-mailových bulletinov, marketing, poskytovanie produktového obsahu, analýzy, výskum, služby zákazníkom, doručovanie a kompletizáciu, ukladanie dát, zabezpečenie, prevenciu proti podvodom a spracovanie platieb.

 

AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ

Vaše informácie budeme uchovávať, dokým to je potrebné na účely, na ktoré boli spracované. Čas, na ktorý informácie uchovávame, závisí od účelov, na ktoré sme ich zhromaždili a používali, prípadne na zaistenie súladu s príslušnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA

Spoločnosť

Dometic Group AB (publ), reg. č. 556829-4390, s adresou Hemvärnsgatan 15, SE-171 54 Solna, Švédsko je prevádzkovateľom spracovávania vašich osobných údajov. Znamená to, že zodpovedáme za správne spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi. Ak však žijete v USA, Latinskej Amerike alebo Kanade, spoločnosť Dometic Corporation s adresou 1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514, USA je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov, preto zodpovedá za správne spracovanie vašich osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi. Osobu zodpovedajúcu za ochranu údajov v spoločnosti ’ môžete kontaktovať na adrese privacy@dometic.com.

Nižšie sú uvedené vaše práva (vzťahujú sa však na ne právne predpoklady, ktorých platnosť sa posudzuje vo všetkých jednotlivých prípadoch). Máte nárok vedieť, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a môžete požiadať o ich kópiu. Máte nárok požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov o vašej osobe a v niektorých prípadoch môžete požiadať o odstránenie osobných údajov (ak napríklad už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené). Máte tiež právo namietať proti určitému spracovaniu vašich osobných údajov a požiadať o obmedzenie ich spracovania. Upozorňujeme, že obmedzenie alebo odstránenie osobných údajov môže spôsobiť, že nebudeme môcť splniť svoje záväzky. Máte tiež nárok na výťah osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, vo formáte určenom na strojové čítanie, a osobné údaje môžete preniesť inému prevádzkovateľovi.

Ak máte námietky alebo sťažnosti týkajúce sa spôsobu, akým vaše osobné údaje spracúvame, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu na ochranu údajov.

 
Dometic, oceán, príroda, pláž, výhľad, útes, vlny, kopce, hory, skaly, príroda, divá zver

Máte niečo na mysli?