Dometic Fire Ambu Boat Day2 1617 Final
Strojovňa

Bezpečnostné systémy

Strojovňa

V strojovni, ktorá sa zvyčajne nachádza hlboko v útrobách plavidla sú prívod a vývod vzduchu dôležitejšie než kdekoľvek na palube. Horúčava generovaná v dôsledku prevádzky plavidla musí byť extrahovaná, zatiaľ čo čerstvý a skôr chladný vzduch musí byť napumpovaný dovnútra.

V strojovni sa často nachádza aj ďalšie vybavenie generujúce hluk a horúčavu, prípadne oboje. Práve preto je ešte dôležitejšie mať miestnosť, ktorá ‘dýcha’, v ktorej popri bezpečnosti zohrávajú dôležitú úlohu vzduch a izolácia.

Čistič

Čerstvá pitná voda je nevyhnutnosťou na každom plavidle. Nádrže pitnej vody zaberajú veľa miesta a často sa v nich množia baktérie, ak sú dlhší čas nepoužívané.
Spoločnosť Dometic poskytuje pre tieto prípady kompletný rad zariadení na výrobu pitnej vody.
Zariadenia na výrobu pitnej vody sú dostupné v podobe viacerých rozdielnych modelov. 

  • Z morskej na sladkú vodu
  • Zo sladkej vody na reverznú osmózu
  • Systém 2 v 1 kombinuje obidve funkcie v jednom zariadení na výrobu pitnej vody 

Rastliny, vietor, dážď, búrky a more neustále filtrujú vzduch vonku. V interiéroch toto filtrovanie zväčša, až na ventiláciu, chýba.  Čističe Dometic Breathe Easy Air zlepšujú kvalitu vzduchu v interiéroch a odstraňujú nežiaduce pachy.
Čističe vzduchu Dometic sú k dispozícii v dvoch konfiguráciách: vstavané (do vzduchovodu) alebo ako samostatné, prenosné jednotky.
Čističe vzduchu Breathe Easy sú založené na inovatívnej fotokatalyktickej nanosieťovej technológii a intenzívnom ultrafialovom svetle, ktoré vytvárajú neškodný ozón.

Stroje na výrobu ľadu

V špecifických prípadoch je nevyhnutné na palube dokázať vyrobiť ľad alebo kocky ľadu. Rybársky priemysel musí mať napríklad aj spôsob ako vyprodukovať relatívne veľké množstvá ľadu.

Dometic má pre tento účel široký rad riešení a tiež poskytuje na mieru prispôsobené riešenia podľa požiadaviek.

Bezpečnosť

Bezpečnosť na palube je dôležitá. Dometic má široký rad produktov na zaistenie bezpečnosti na palube.

Okrem početných vysokokvalitných ‘samostatných’ produktov ako sú dymové výstrahy, eliminátory otvoreného ohňa a ventilátory venuje Dometic značnú pozornosť aj možnostiam integrácie rôznych komponentov do jediného univerzálneho, kvalitne usporiadaného a centrálne ovládaného systému. Na tento účel je k dispozícii široký rad senzorov a prepínacích skriniek, ktoré používateľovi umožňujú kedykoľvek skontrolovať všetky kľúčové stavy bezpečnosti.

ZÍSKALI SME SI VAŠU POZORNOSŤ?

S radosťou vám poskytneme ďalšie informácie o produktoch alebo vám poradíme s vašimi špeciálnymi potrebami.

ReCaptcha did not confim your submition as valid

Formulár je dočasne zamknutý

Using HTML tags in text inputs is not allowed