Dometic, reštaurácia, so sebou, potraviny, jedlo, preprava, doprava, bufet, kaviareň, muž, chodenie, ulica, chodník

Preprava potravín

VYSOKO PRECÍZNE CHLADIARENSKÉ RIEŠENIA NA SPRACOVANIE A KONTROLU POTRAVÍN

HACCP – Dometic uzatvára reťazec skladovania s chladením

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analýza rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov) je medzinárodne záväzný systém riadenia kvality potravín.. Kritické limity sú určené pre každý bod dodávateľského reťazca a súlad s nimi je nepretržite monitorovaný a dokumentovaný.

Chladiace boxy, prepravky a zdravotnícke chladničky Dometic chladia tovar na nastavenú teplotu a v prípade potreby sa dajú použiť aj na vyhrievanie. ’Ba čo viac, voliteľný zapisovač údajov umožňuje ľahko zdokumentovať nastavenú udržiavanú teplotu.

Chladiace a mraziace prepravky

Prepravujete čerstvé potraviny alebo také, ktoré podliehajú skaze? ’V tom prípade ste prišli na správne miesto. Naše chladiace prepravy spĺňajú všetky požiadavky, ktoré existujú v rámci reťazca chladenia. Sú k dispozícii v šiestich verziách – tri veľkosti s nakladaním spredu a tri veľkosti s nakladaním zhora. V prípade všetkých verzií s nakladaním spredu je teplota nastavená na +4°C. V prípade verzií na mrazenie si môžete vybrať dve stále teploty, a to pomocou prepínacieho klávesa: +4°C alebo –18°C.

Dometic, reštaurácia, so sebou, potraviny, jedlo, preprava, doprava, bufet, kaviareň, muž, chodenie, ulica, chodník

Praktické prvky, ako hladko posuvné dvere, paletové nožičky a prepravné kolieska (príslušenstvo), zaisťujú pohodlnú manipuláciu za každých okolností.

Voliteľná batéria udrží nastavenú teplotu až 8 hodín bez externého napájania.

To our Food Transport Chest freezers
Dometic, preprava, doprava, chladenie, chladiaci prístroj, lieky, chladenie liekov, laboratórne chladenie, vozidlo, automobil, dodávka, nosenie, prechádzka, slnko, mesto

Chladiace boxy na prepravu potravín

“Chladenie” je relatívny pojem. V závislosti od vonkajšej teploty a typu prepravovaných potravín je možné zaistiť teplotu v rozsahu od -22 °C do +65 °C. V každom prípade platia rovnaké pravidlá – kľúčová je správne skladovanie pri stálej teplote. Spoločnosť Dometic s radosťou prispôsobí chladiace boxy vašim požiadavkám. Teplota je nastavená vo výrobe a udržiava sa s presnosťou na ±2 °C.
Dometic, chladiaci box na lieky, lávka, chladenie liekov, laboratórne chladenie, profesionálne riešenia, chladiaci box, chladiaci prístroj, prechádzka, nosenie

V prípade potreby je možné dosiahnuť ešte väčšiu presnosť Môžeme vopred nastaviť dve teplotné hodnoty alebo to nechať na vás. Môžeme tiež namontovať vykurovanie pre dodatočnú istotu alebo môžeme chladiaci box vybaviť dátovou pamäťou. ’ Takto nie je možné spochybniť, že počas prepravy bola udržiavaná požadovaná teplota.

To our Food Transport Coolers
Dometic Frigo

Plne integrované chladiace systémy pre mraziarenské vozidlá

Prepravu čerstvých potravín a tých, ktoré sú citlivé na teplotu, upravuje prísna legislatíva. Dodávateľ je zodpovedný sa udržanie neporušeného reťazca chladenia na ceste k zákazníkovi. Žiadny problém – vstavané chladiace vybavenie Dometic Frigo je stopercentne spoľahlivé. Boli preverené testom ATP a certifikované podľa normy DIN 8958.

To our integrated food transporter cooling solutions
Dometic Frigo

Izolované prepravky na prepravu potravín

– Chladiace boxy Dometic Cool-Ice vydržia všetko, horúce vonkajšie teploty, natriasanie počas prepravy, časté otváranie a zatváranie, balenie aj ukladanie na seba. Naše jednotky sú vďaka solídnemu spracovaniu a celému radu inteligentných funkcií ideálne na profesionálne použitie v odvetví dodávania jedál. Sú vybavené chladiacimi telesami alebo kockami ľadu, takže potraviny uchovajú čerstvé počas dlhých období. To our insulated coolers for food transportation
Dometic, kuriér, mesto, budova, automobil, vozidlo, námestie, ľudia, preprava, doprava, dopravný ruch, rušný