Objavte Dometic

Produkty pre zdravotnícke chladenie

Mobilné chladiace agregáty, ktoré zachraňujú životy

KEĎ OD TOHO ZÁVISIA ŽIVOTY

Pri preprave orgánov, krvi alebo život zachraňujúcej vakcíny môžu byť spoľahlivosť chladenia a stabilita záležitosťou života a smrti. Chladiace boxy, prepravky a zdravotnícke chladničky Dometic chladia náklad na nastavenú teplotu a v prípade potreby sa dajú použiť aj na vyhrievanie. Ako odborníci v odvetví v oblasti profesionálneho chladenia poskytujeme širokú ponuku najlepších chladiacich riešení, ktoré je možné prispôsobiť vašim špecifickým potrebám.

Exkluzívne súpravy chladiacich boxov na prepravu vakcín

DOMETIC CDF-18 PROFESIONÁLNA SÚPRAVA 1

KOMPAKTNÝ CHLADIACI BOX S 1 FIXNOU TEPLOTOU +5 °C NA LIEKY A VAKCÍNY

 • Skladovací objem: približne 18 litrov
 • Pripájacie napätie 12/24 V DC
 • Hmotnosť: približne 9,5 kg
 • DT-02 – Jedna fixná teplota s digitálnym displejom teploty
 • DT-04 – Vysokovýkonný ventilátor
 • DT-17 - Funkcia alarmu

> Kontaktujte nás

DOMETIC CFX 40W PROFESIONÁLNA SÚPRAVA 2

38-LITROVÝ CHLADIACI BOX S 2 FIXNÝMI TEPLOTAMI +5 °C A -20 °C NA LIEKY A VAKCÍNY

 • Skladovací objem: približne 38 litrov
 • Pripájacie napätie 12/24 V DC a 100 – 240 V AC
 • Hmotnosť: približne 18,5 kg
 • DT-09 – Dve fixné teploty s digitálnym ukazovateľom teploty
 • DT-04 – Vysokovýkonný ventilátor
 • DT-17 - Funkcia alarmu

> Kontaktujte nás

SPOĽAHLIVÝ VÝKON V SÚLADE S GDP

Lieky, vakcíny, laboratórne vzorky a živé orgány je potrebné prepravovať a skladovať pri stálej teplote v súlade s medzinárodným nariadením GDP (Good Distribution Practice – Správny distribučný postup) bez prerušenia chladiarenského reťazca – celú cestu od vyzdvihnutia až po chladničku farmaceuta, zdokumentované v protokoloch. V spoločnosti Dometic sú všetky naše zdravotnícke chladiace riešenia v súlade s GDP.

RIEŠENIA NA MIERU PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Riešenia spoločnosti Dometic pre zdravotníctvo zahŕňajú logistické možnosti na mieru, od prenosných chladiacich boxov a chladničiek pre dočasné poľné nemocnice až po vysokokvalitné zabudované zariadenia pre sanitky, lekárne, laboratóriá, lekárske ordinácie a opatrovateľské domovy. Môžete taktiež použiť naše chladiace agregáty, aby ste premenili nevyužité miesta na vlastné chladiace riešenie.

RIEŠENIA NA PREPRAVU ZDRAVOTNÍCKYCH MATERIÁLOV, ĽUDSKÝCH A VETERINÁRNYCH LIEKOV

• Termoelektrické, kompresorové chladiace a teplo udržiavajúce boxy s pevne nastavenou teplotou z výroby a príslušenstvom pre špecifických zákazníkov  
• Chladiace a hlboko mraziace kontajnery plnené zhora a spredu s vybavením pre špecifických zákazníkov  
• Zabudovateľné chladiace boxy na lieky určené na lokálne skladovanie  
• Vstavané nerezové chladiace boxy s kompresorovým chladením alebo ohrievaním  
• Termoelektrický zabudovaný chladiaci box a ohrievacie boxy pre sanitky  
• Zásuvkový kompresorový chladiaci box pre veterinárne vozidlá  
• Chladiace agregáty a výparníky na zmenu nevyužitého úložného priestoru na vlastné chladiace riešenia 

RIEŠENIA NA PREPRAVU ZDRAVOTNÍCKYCH MATERIÁLOV, ĽUDSKÝCH A VETERINÁRNYCH LIEKOV

• Termoelektrické chladiace a teplo udržiavajúce boxy s pevne nastavenou teplotou z výroby a príslušenstvom pre konkrétnych zákazníkov  
• Chladiace a hlboko mraziace kontajnery plnené zhora a spredu s vybavením pre špecifických zákazníkov  
• Chladničky na lieky s tichým absorpčným chladením (rad DS) alebo výkonnou kompresorovou technológiou (rad HC)  
• Vstavané nerezové chladiace boxy s kompresorovým chladením alebo ohrievaním  
• Termoelektrický zabudovaný chladiaci box s výhrevom na prepravu laboratórnych materiálov  
• Chladiace agregáty a výparníky na zmenu nevyužitého úložného priestoru na vlastné chladiace riešenia 

MOBILNÉ RIEŠENIA PRE POĽNÉ NEMOCNICE

Vybudovanie dočasnej poľnej nemocnice si vyžaduje flexibilné a mobilné chladiace agregáty, ktoré je možné ľahko premiestňovať a umožniť tak zdravotníckemu personálu rýchly prístup k dodaným materiálom. Spoločnosť Dometic ponúka širokú škálu prenosných chladiacich boxov a chladničiek, ktoré sú navrhnuté na spoľahlivú prepravu a skladovanie liekov, vakcín, krvi alebo ľudských orgánov.

Produkty pre veterinárne chladenie

Na podporu veterinárov vykonávajúcich diagnostické testy poskytuje Dometic širokú škálu mobilných chladiacich riešení, ktoré zabezpečujú najlepšie podmienky vzoriek odobratých z fariem na diagnostické účely. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť, skladovať a prepravovať vzorky zvierat a lieky medzi farmami, veterinárnymi lekármi a laboratóriami v optimalizovaných podmienkach chladenia.

Ponuka produktov pre zdravotnícke chladenie

Termoelektrické a kompresorové chladiace zariadenia, chladiace a hlboko mraziace kontajnery, chladničky špeciálne navrhnuté pre lieky a voliteľné príslušenstvo na mieru vašim špecifickým potrebám.

ČO JE GDP?

Smernica EÚ (GDP) sprísnila požiadavky na prepravu liekov. V prípade mimoriadne citlivých produktov smernica požaduje, aby prevádzkovatelia preukázali, že je počas celej doby prepravy prítomná požadovaná teplota aj pri extrémnej okolitej teplote. Na preukázanie dodržiavania teplotných požiadaviek sa používajú záznamníky teploty.

Zaujímajú vás naše zdravotnícke chladiace riešenia?

Pre viac informácií a cenovú ponuku pre vaše špecifické potreby vyplňte kontaktný formulár.

ReCaptcha did not confim your submition as valid

Formulár je dočasne zamknutý

Using HTML tags in text inputs is not allowed

Disclaimer

With every Dometic Professional cooling box for medical use, a book of requirement will declare all feature and usage information. Our products are high performance compressor cold boxes designed to keep content cold also under high ambient conditions. Should the product be used in applications or under conditions which are not specified in the Book of Requirment , Dometic takes no responsibility for direct or indirect damages caused by the use of the box.