Döda vinkel-kamera till lastbil

Rädda liv - inga mer döda vinklar

Professionell lösning med enkel installation

CAM1000 är ett system för körfältsassistans med en intelligent objektdetektering. Enbart rörliga objekt indikeras. Föraren får en visuelloch akustisk varning om en kritisk situation är på väg att inträffa, för att undvika svåra olyckor med cyklister och fotgängare. Systemet ger en komplett videobild under normal körning.Enkel montering, där kameran bara ansluts till systemets monitor – ingen kopplingsbox, CAN-bus eller sensoranslutning behövs.

CAM1000 uppfyller kraven från tyska BMVI
för ekonomiskt stöd (för tillfället enbart i Tyskland) och godkänd vid obligatorisk ABE.

Your time to comply

From July 1, 2020, there will be a requirement by the German law for the installation of a blind spot camera system for trucks up to 25,25 m length - however, initially only for new vehicles.
There is a two-year transition period for retrofitting older trucks especially in Germany. BVS71000 fulfils the requirement of the German BMVI to gain a financial support and applied the required ABE.

Undvik olyckor med cyklister och fotgängare

CAM 1000 is a blind spot camera assistant system for trucks with an intelligent object detection feature where only moving objects are detected. The driver receives a visual and acoustic alert in critical situations to avoid heavy accidents with cyclists and pedestrians. The assistant system allows a full video picture during normal drive.

Undvik olyckor med cyklister och fotgängare

Upptäcker aktivt rörliga objekt

Videobild över det utsatta området

Aktiv indikering (visuellt/akustiskt)

CAM1000

Den perfekta döda vinkel-kameran för lastbilar.

 • Minimal monteringstid
 • Kräver ingen kalibrering – rikta bara in kameran
 • Kräver ingen extra kopplingsbox eller sensor
 • Varnar enbart när rörliga objekt upptäcks i döda vinkel-området
 • Systemet fungerar från 0 till 30 km/h med GPS-baserad noggrannhet
 • Nattläge med LED-belysning
 • ECE R10-godkänd/överensstämmer med ISO16750
 • Kan användas med 12 eller 24 V
Kontakta oss
CAM1000

BVS71000

CAM1000 + M 75LX AHD

Komplett system för döda vinkeln, inklusive 7” LCD-display.

 • Minimal monteringstid
 • Kräver ingen kalibrering – rikta bara in kameran
 • Kräver ingen extra kopplingsbox eller sensor
 • Varnar enbart när rörliga objekt upptäcks i döda vinkel-området
 • Systemet fungerar från 0 till 30 km/h med GPS-baserad noggrannhet
 • 7” LCD-display med hög upplösning
 • Nattläge med LED-belysning
 • Uppfyller kraven som ställs av tyska BMVI för att få ekonomiskt stöd (endast Tyskland)
 • Godkänd vid obligatorisk ABE
 • ECE R10-godkänd/överensstämmer med ISO16750
 • Kan användas med 12 eller 24 V
Kontakta oss
CAM1000

Mer än 25 års erfarenhet av utveckling av kamerasystem har satsats på projektet ”döda vinkel-assistans”.

”Dometics system för döda vinkel-assistans varnar föraren när cyklister eller fotgängare dyker upp i den döda vinkeln på höger sida intill fordonet. Kompetenscentrets ”Electronic Emsdetten” utvecklingsarbete bedrevs i nära samarbete med TÜV och berörda lastbilsförare. Syftet var bland annat att uppnå en hög acceptans hos förarna och att säkerställa hög funktionalitet även under svåra förhållanden. Resultatet är CAM1000 – med smart funktion, kompakt utformning, enkel montering och möjlighet till eftermontering.”

– Martin Henseleit, produktutvecklare inom säkerhet och trygghet och cykelentusiast

Kontakta oss

TIPS! Fyll i så många fält som möjligt. Ju mer information du kan ge oss, desto snabbare kan vi återkomma till dig med ett korrekt svar. *Obligatoriskt fält

ReCaptcha förmedlade din data som ogiltig

Formuläret är tillfälligt låst

Using HTML tags in text inputs is not allowed