PRESSMEDDELANDE

TYSKA BRANDMÄN ANVÄNDER SIG AV DOMETICS KÖRFÄLTSASSISTANS FÖR SÄKER KÖRNING

Brandkåren i den tyska staden Emsdetten har valt Dometic som unik leverantör för montering av körfältsassistanssystem i hela sin brandbilsflotta. Brandkåren använder den tyska regeringens nationella subventionsprogram ”2020 Turn Assistance Systems”, som tillåter tyska organisationer att komma långt över EU-målen om att alla fordon ska ha denna typ av system installerade år 2024.

     

Cyklister och fotgängare försvinner ofta ur synfältet när man svänger fordon med tung last, bussar eller utryckningsfordon. Dessa olyckor kan undvikas genom att montera ett så kallat körfältsassistanssystem, ett kamerasystem som ger föraren en avisering om en cyklist eller fotgängare kommer in i fordonets döda vinkel. EU har som avsikt att göra monteringen av ett körfältsassistanssystem obligatorisk för alla nya bilar från och med 2024.

Det tyska transport- och infrastrukturdepartementet (BMVI) vill inte vänta så länge och har därmed påbörjat initiativ som ”2020 Turn Assistance Systems”, ett program som främjar installationen av körfältsassistanssystem för fordon med tung last som redan används i samhället. 

Genom att utnyttja denna möjlighet har brandkåren i staden Emsdetten beslutat sig för att utrusta hela sin brandbilsflotta med körfältsassistanssystem. Det är inte bara nya fordon som utrustas med detta system, utan det eftermonteras även på äldre fordon. Brandkåren har utfört en utförlig bedömning av fler olika system och har valt Dometic BVS71000 (CAM1000), som är ett komplett system helt i linje med riktlinjerna för subventionsprogrammet.

Beslutet om att använda sig av Dometic BVS71000 (CAM1000) baseras både på att de har kundservice i närheten och på själva produkten. Tack vare sofistikerad teknologi kan systemet särskilja mellan rörliga och statiska objekt, såsom lyktstolpar, och orsakar därmed inga falsklarm, vilket kan vara störande för föraren. Det har även elektromagnetisk kompatibilitet, i synnerhet med fordonets specialsignal- och radioteknologi, vilket gör det enkelt för brandkåren att montera systemet i dess fordon. 

Bernd Wermers, brandskyddstekniker och medlem i Emsdettens brandkår säger: ”Vi är nöjda med hela installationen. Anspänningen mellan kollegor märks ofta, inte bara vid en olycka utan även när man återvänder från en sådan plats och då kan denna typ av system vara en fördel. Det är även viktigt för oss att vara en förebild inom säkerheten för både våra brandmän och personer ute på vägarna.”

 
 
Meddelande till redaktörer
Foton finns här.
Dela detta inlägg
Facebook logotype Twitter logotype LinkedIn logotype

Presskontakt

Minako Nakatsuma Olofzon |  pr@dometic.com  |  +46 8 501 025 41

OM DOMETIC
Dometic är global marknadsledare på lösningar för mobil bekvämlighet inom områdena livsmedel & dryck, klimat, strömförsörjning & övervakning, trygghet & säkerhet samt hygien & sanitet. Dometic är verksamt i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika samt i Stillahavsområdet. Företaget tillhandahåller produkter för fritidsfordon, lastbilar, premiumbilar, fritidsbåtar och kommersiella fartyg samt en rad andra användarområden. Vår drivkraft är att ta fram smarta och pålitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ca 100 länder och har ett globalt distributions- och återförsäljarnätverk för att kunna ge service till eftermarknaden. Dometic har ca 7 200 anställda globalt, hade en nettoomsättning på 18,5 miljarder SEK (2 miljarder USD) under 2019 och har huvudkontor i Stockholm.