The Dometic way

Våra värderingar

Våra värderingar speglar Dometics hjärta och själ.

Värderingarna definierar vad som krävs för att jobba här och hur vi gör saker och ting. De ger oss vägledning för hur vi ska interagera med kunder och kollegor runt om i världen, våra gemensamma värderingar är en kompass när vi fortsätter att utvecklas och växa.

Fyra kärnvärderingar pekar ut riktningen för våra medarbetare. Dessa fyra kärnvärderingar och deras betydelse i praktiken definierar ”The Dometic way”.

Dometic shared values

The Dometic Way

  1. Vi sätter hälsa och säkerhet först, agerar med stor integritet och har höga etiska normer i allt vi gör.
  2. Vi brinner för våra produkter, deras kvalitet och bryr oss om de allra minsta detaljerna.
  3. Vi är snabba och tillmötesgående gentemot kunder, men vet när det är läge att säga ”Nej”.
  4. Vi förstår slutanvändarna.
  5. Vi fokuserar på vad som är bäst för företaget som helhet.
  6. Vi är resultatdrivna och strävar alltid efter ständiga förbättringar.
  7. Vi håller vårt ord och arbetar som ett team.