Utdelningspolicy

Dometics styrelse har antagit en utdelningspolicy vilken innebär att styrelsen avser att föreslå årsstämman att lägst 40 procent av Dometics reviderade resultat för perioden ska delas ut.