Dometic, marin, motorbåt, plats, hav, blå, himmel, stad, båt, snabb
Financial Reports 2017

RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2017

En stark avslutning på 2017.

FJÄRDE KVARTALET

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 252 Mkr (2 786), vilket motsvarar en ökning med 17%, varav 16% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 310 Mkr (210), vilket motsvarar en marginal på 9,5% (7,5%), inkluderas en positiv nettoeffekt om 17 Mkr relaterade till grupptalan i USA, varav 28 Mkr utgjordes av ersättning för kostnader.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 191 Mkr (173), inklusive jämförelsestörande poster om -119 Mkr relaterade till transaktionskostnader för förvärvet av SeaStar Solutions samt lönsamhetsförbättrings-programmet i EMEA
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -612 Mkr (435). Det operativa kassaflödet uppgick till 536 Mkr (352).
  • Periodens resultat var 277 Mkr (302).
  • Resultat per aktie: 0,94 kr (1,02).
  • Föreslagen utdelning om 2,05 kr (1,85) per aktie för helåret 2017.

 

EN STARK AVSLUTNING PÅ 2017

“2017 var ett bra år för Dometic och vi såg en positiv utveckling inom alla våra huvudaffärer. Vi har fortsatt att fokusera på vår strategi för lönsam tillväxt och intensifierat våra satsningar på kostnadskontroll. EMEA-organisationen lanserade ett program för att förbättra lönsamheten med fokus på kostnadsminskningar, produktionskonsolideringen i APAC går som planerat och satsningarna på logistik och distribution har ökat lönsamheten inom Americas. Den totala försäljningstillväxten för helåret var 13 %, varav 12 % utgjordes av organisk tillväxt, och rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 15 %.

Vi sammanfattar ett fjärde kvartal med stark organisk tillväxt inom alla tre regioner. Kvartalet påverkades av engångseffekter i form av transaktionskostnader för SeaStar Solutions om 58 Mkr, kostnader för EMEA:s lönsamhetsförbättringsprogram om 61 Mkr och återbetalning av ådragna legala utgifter relaterade till grupptalan i Florida och Kalifornien om 28 Mkr. 

De globala livsstilstrenderna liksom den positiva ekonomiska situationen och konsumenternas tilltro till ekonomin på viktiga marknader skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi kommer att jobba hårt för att nå våra finansiella mål. Utsikterna ser fortsatt positiva ut för våra verksamheter som helhet, med en uppskattad organisk tillväxt i linje med vårt finansiella mål om 5 %. Med förvärvet av SeaStar Solutions och fortsatta effektivitetsförbättringar siktar vi på att nå vårt mål om en rörelsemarginal på 15 % under 2018. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förväntas ligga runt 2,5x mot slutet av 2018. Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på 2,05 kr per aktie vid årsstämman, vilket motsvarar en utdelningskvot på 40,6 % av nettovinsten. 

Vi lägger nu ett starkt år och fjärde kvartal bakom oss. Under min första tid som VD för Dometic har jag fått möta professionella och engagerade team som verkligen brinner för verksamheten. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna ta bolaget till nästa nivå.”                                                                                                  

Juan Vargues, VD och Koncernchef

 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 8 februari 2018 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta:


Sverige:               +46 8 566 426 69
UK:                      +44 20 300 898 02
US:                      +1 855 753 2235

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email:
ir@dometic.com

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl. 08:00 CET.

 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 200 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.