Investment Case

Varför investera i Dometic?

1. GLOBAL MARKNADSLEDARE MED ETT STARKT VARUMÄRKE INOM MYCKET ATTRAKTIVA MOBILE LIVING-NISCHER

 • På första eller andra plats på 75 procent av de relevanta marknaderna.
 • Höga inträdeshinder till följd av höga produktkrav och anpassade produktmått.
 • Starka och långvariga relationer med våra kunder.
 • Tydliga stordriftsfördelar i nischerna, vilka ligger under radarn för stora produkttillverkare.

 

2. GYNNSAMMA MAKRO- OCH KUNDTRENDER STÖDJER LÅNGSIKTIG TILLVÄXT

 • Inom RV OEM finns strukturella drivkrafter, till exempel demografiska förändringar, ökad konsumtion kopplad till fritidsaktiviteter och större fokus på utomhusliv. 
 • Hög efterfrågan inom CPV OEM på ökad förarkomfort, vilket även stöds av ny lagstiftning om tomgångskörning.
 • Kortare tid mellan byten av produkter och ökad konsumtion av fritids- och utomhusprodukter inom Aftermarket.

 

3. STOR OCH LÖNSAM EFTERMARKNAD MED TILLVÄXTPOTENTIAL

 • Outnyttjad tillväxtpotential inom kärnproduktområden, till exempel kylboxar, parkeringskylare och sanitetsprodukter.
 • Möjlighet att ta sig in i nya produktkategorier där Dometics 
unika distribution kan underlätta tillväxt.

 

4. VÄLINVESTERAD VERKSAMHET MED STARK LÖNSAMHET OCH AVKASTNING

 • Investeringar har gjorts under mer än 40 år, både som en del av Electrolux och som ett fristående bolag.
 • Av våra 28 anläggningar betraktas endast tio som stora produktionsenheter, medan återstoden är fokuserade på montering.
 • Fortsatt låga investeringsbehov om cirka 2–2,5 procent av nettoomsättningen i anläggningar respektive produktutveckling.

 

5. DIVERSIFIERING ÖVER OLIKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN, PRODUKTER OCH KUNDER GER MOTSTÅNDSKRAFT

 • Tre regioner med åtta olika verksamheter per region innebär 24 verksamheter med en egen resultaträkning. Detta reducerar risk och cyklicitet.

 

6. TILLVÄXTSTRATEGI MED STOR VÄRDEÖKNINGSPOTENTIAL

 • Stärka OEM-verksamheten inom attraktiva nischpositioner.
 • Öka Aftermarket-verksamheten genom breddning av både kundbasen och produktportföljen.
 • Stark balansräkning möjliggör förvärv av små och stora företag som passar in i Dometics huvudsakliga produktområden.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera för att få produktnyheter, exklusiva erbjudanden, event och mycket mer.