Ledning

Koncernledning

Aktieinnehav per 31 mars 2019.

Verkställande direktör sedan 2018

Juan Vargues, Dometic CEO

Juan Vargues

Född 1959

UTBILDNING:
Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL), gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet, Göteborg.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
686483

CFO sedan 2014, vice VD sedan 2017

Per-Arne Blomquist

Per-Arne Blomquist

Född 1962

UTBILDNING:
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseledamot i Djurgården Hockey AB. Styrelseordförande i BlueStep Bank AB.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
711172

Chief Marketing Officer sedan 2015

Peter Kjellberg

Peter Kjellberg

Född 1965

UTBILDNING:
Marketing economy, DIHM, IHM Business School.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseledamot i USWE Sports AB och XO Boats.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
110241

Chefsjurist sedan 2015

Anna Smieszek

Anna Smieszek

Född 1964

UTBILDNING:
Juristexamen från University of Silesia och jur. kand. från Stockholms universitet. Doktorandstudier vid Oxford University och diplomprogram i internationell rätt vid Stockholms universitet.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
2500

Head of Group HR sedan 2018

Silke Ernst - Dometic Head of HR

Silke Ernst

Född 1967

UTBILDNING:
MBA från Stockholms universitet  och Fil. mag. i lingvistik från Humboldt-Universität, Tyskland.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
0

Head of Group Operations sedan 2018

Eva Karlsson, Head of Operations at Dometic

Eva Karlsson

Född 1966

UTBILDNING:
Masterexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
0

Chief Technology Officer sedan 2018

Anton Lundqvist, Chief Technology Officer at Dometic

Anton Lundqvist

Född 1970

UTBILDNING:
Tekn. Dr. i kemiteknik - elektrokemi och Tekn. Lic. i kemiteknik - elektrokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Civilingenjör i kemiteknik - energiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
38148

President Americas sedan 2016

Scott Nelson

Scott Nelson

Född 1964

UTBILDNING:
Kandidatexamen i ekonomi och förvaltning från Albion College, USA och MBA-studier vid Indiana University, USA.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
0

President EMEA sedan 2018

Peter Kruk, President of EMEA, Dometic

Peter Kruk

Född 1968

UTBILDNING:
Masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och Ing. Phys. Dipl. från École Polytechnique Federale de Lausanne, Schweiz. 

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
20000

President APAC sedan 2015

Chialing Hsueh

Chialing Hsueh

Född 1963

UTBILDNING:
Masterexamen i marknadsföring från University of Massachusetts, USA, och kandidatexamen från Soochow University i Taiwan.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
0