Dometic, sjö, hund, paddleboard, solnedgång, hav, berg, livsstil
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Dometic är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolagets bolagsstyrning regleras huvudsakligen av den svenska aktiebolagslagen, den svenska årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)." Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

 

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning i årsredovisningen för 2016

Dometic noterades på Nasdaq Stockholm den 25 november 2015 och ville presentera sin första kvartalsrapport för marknaden. Därför beslutade man att låta granska denna rapport (i stället för den andra eller tredje kvartalsrapporten, enligt regel 7.6 i koden).