Koncernledning

Aktieinnehav per 31 juli 2020.

Juan Vargues, Dometic CEO

Juan Vargues

Född: 1959. Vd och koncernchef sedan 2018.

UTBILDNING
Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL) och gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.

STYRELSEPOST
Styrelseledamot i Munters. 

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Chef för Entrance Systems på ASSA ABLOY och var dessförinnan verkställande direktör och koncernchef för Besam-koncernen och har även innehaft flera befattningar inom SKF-koncernen.

AKTIEINNEHAV
687,6481

Silke Ernst - Dometic Head of HR

Silke Ernst

Född 1967. Personaldirektör sedan 2018.

MBA från Stockholms universitet och fil. mag. i lingvistik från Humboldt-Universität, Tyskland.

AKTIEINNEHAV
0

Eva Karlsson, Head of Operations at Dometic

Eva Karlsson

Född 1966. Direktör för Operations sedan 2018.

Masterexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

AKTIEINNEHAV
0

Stefan Fristedt

FÖDD 1966. FINANSDIREKTÖR SEDAN 2019.

Kandidatexamen i ekonomi samt en MBA från Lunds Universitet.

AKTIEINNEHAV
0

Peter Kjellberg

Peter Kjellberg

Född 1965. Marknadsdirektör sedan 2015.

Marketing Economy, DIHM, IHM Business School. Styrelseledamot i USWE Sports AB och XO Boats.

AKTIEINNEHAV
110 241

Peter Kruk, President of EMEA, Dometic

Peter Kruk

Född 1968. Chef för region EMEA sedan 2018.

Masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och Ing. Phys. Dipl. från École Polytechnique Federale de Lausanne, Schweiz. 

AKTIEINNEHAV
20 000

Scott Nelson

Scott Nelson

Född 1964. Chef för region Americas sedan 2016.

Kandidatexamen i ekonomi och förvaltning från Albion College, USA, och MBA-studier vid Indiana University, USA.

AKTIEINNEHAV
0

Chialing Hsueh

Chialing Hsueh

Född 1963. Chef för region APAC sedan 2016.

Masterexamen i marknadsföring från University of Massachusetts, USA, och kandidatexamen från Soochow University, Taiwan.

AKTIEINNEHAV
0

Anna Smieszek

Anna Smieszek

Född 1964. Chefsjurist sedan 2015.

Juristexamen från University of Silesia och jur. kand. från Stockholms universitet. Doktorandstudier vid Oxford University och diplomprogram i internationell rätt vid Stockholms universitet.

AKTIEINNEHAV
2 500

Anton Lundqvist, Chief Technology Officer at Dometic

Anton Lundqvist

Född 1970. Teknisk direktör sedan 2018.

Tekn. Dr. i kemiteknik – elektrokemi och Tekn. Lic. i kemiteknik – elektrokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Civilingenjör i kemiteknik – energiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

AKTIEINNEHAV
39 200

     1) Aktieinnehav i Dometic privat och genom närstående.