Styrelseledamöter

Aktieinnehav per 30 november 2019.

Fredrik Cappelen

Fredrik Cappelen

Styrelseordförande. Invald 2013.

Född 1957. Sverige.
Ledamot i ersättningsutskottet.

UTBILDNING
Civilekonomexamen från Uppsala universitet och studier i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

BEFATTNING OCH STYRELSEPOST 1)
Styrelseordförande i Terveystalo Oy. Styrelseordförande och styrelseledamot i Transcom AB. Styrelseledamot i Securitas AB. 

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Styrelseordförande i Dustin Group AB (till och med 15 december 2017), Byggmax Group AB, Granngården AB, Svedbergs AB, Sanitec Oy och i flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ). Vice styrelseordförande i Munksjö AB. Vd och koncernchef för Nobia AB (1994–2008). Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB och Cramo Oy. Vd och medlem i koncernledningen för STORA Building-products AB. Marknadschef och medlem i koncernledningen för STORA Finepaper AB. Vd för Kauko GmbH and Kauko International.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC
914 140 2)

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna 3)
Ja/Ja

Helene Vibbleus

Heléne Vibbleus

Styrelseledamot. Invald 2017.

Född 1958. Sverige.
Ledamot i revisionsutskottet. 

UTBILDNING
Civilekonomexamen från Linköpings universitet.

BEFATTNING OCH STYRELSEPOST 1)
Vice President, Internal Audit, Chief Audit Executive (CAE) i Autoliv Inc. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Scandi Standard AB. 

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Trelleborg AB. Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet samt ordförande för ersättningsutskottet i TradeDoubler AB. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Marine Harvest ASA. Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet i Renewable Energy Corporation ASA. Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Orio AB. Styrelseledamot och ledamot för riskoch revisionsutskottet i Swedbank Sjuhärad AB. Styrelseledamot i Tyréns AB. Ledamot och vice ordförande i SIDA:s styrelse. Ledamot och ordförande i styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB. Styrelseordförande i Invisio Communications AB. Chief Audit Executive, CAE, för Elekta AB. Senior Vice President Group Controller för AB Electrolux. Partner (auktoriserad revisor) och styrelseledamot i PricewaterhouseCoopers (PwC).

AKTIEINNEHAV I DOMETIC
2 500

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna 3)
Ja/Ja

Erik Olsson

Erik Olsson

Styrelseledamot. Invald 2015. 

Född 1962. Sverige. 
Ordförande i ersättningsutskottet.

UTBILDNING
Kandidatexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

BEFATTNING OCH STYRELSEPOST 1)
Styrelseledamot i Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Vd och styrelseledamot för Mobile Mini, Inc. Styrelseledamot i den ideella organisationen St Mary’s Food Bank Alliance. 

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Vd och styrelseledamot för RSC Holdings, Inc. Olika ledande befattningar för Atlas Copco-koncernen i USA, Brasilien och Sverige.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC
12 000

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna 3)
Ja/Ja

Jacqueline Hoogerbrugge

Jacqueline Hoogerbrugge

Styrelseledamot. Invald 2017. 

Född 1963. Nederländerna.
Ledamot i revisionsutskottet.

UTBILDNING
Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Rijks Universiteit Groningen.

BEFATTNING OCH STYRELSEPOST 1)
Styrelseledamot i Swedish Match AB, IKEA Industries AB och Broadview B.V.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
President Operations för Cloetta. Styrelseledamot i Cederroth International. VP Operations Medical Division och VP Procurement Worldwide Baby Division för Danone. Procurement Director, Factory Director, Supply Chain Manager, Operations Manager och Services Manager för Unilever. Sales Manager Hydrocarbon Sector, Marketing Coordinator och Process Engineer för Fluor Daniel.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC
10 000

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna 3)
Ja/Ja

Peter Sjölander

Peter Sjölander

Styrelseledamot. Invald 2017. 

Född 1959. Sverige.
Ledamot i ersättningsutskottet.

UTBILDNING
Civilekonomexamen från Göteborgs universitet.

BEFATTNING OCH STYRELSEPOST 1)
Senior intern rådgivare för Altor. Senior rådgivare till F&S (London, Storbritannien). Styrelseledamot för Eton Group AB, Fiskars Oy, SATS Elixia, Fit Flop Ltd. och Varier Furniture (Oslo, Norge). Styrelseordförande för Grundéns Rainwear och Revolution Race (Borås). 

TIDIGARE BEFATTNINGAR
CEO för Helly Hansen AS. SVP; Product & Brand Europe, CMO Global Brand & Global Licensing för Electrolux AB. General Manager Central Europe NIKE CEE och Global Business Director, Nike ACG för Nike Inc. European Director of Footwear, Marketing Director European Outdoor och Director of Marketing Nordics för Nike Europe BV. Marketing and Buying Director för Intersport. Brand Director för Mölnlycke AB. Styrelseledamot i Swims AS, BTX Group A/S, OBH Nordica Group och Stadium AB. 

AKTIEINNEHAV I DOMETIC
0

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna 3)
Ja/Ja

Magnus Yngen

Magnus Yngen

Styrelseledamot. Invald 2011. 

Född 1958. Sverige. 
Ordförande i revisionsutskottet.

UTBILDNING
Civilingenjörsexamen och licentiatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

BEFATTNING OCH STYRELSEPOST 1)
Styrelseordförande för Duni AB, Fractal Design AB och Välinge Group AB. Vice styrelseordförande i Intrum AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Vd och koncernchef i Camfil AB. Vd och styrelseledamot i Husqvarna AB. Styrelseordförande, styrelseledamot och/eller vd i flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ). Styrelseordförande i SvebaDahlén Group AB. Styrelseledamot i Intrum Justitia AB, Camfil AB, Frostbite Holding AB och i de ideella organisationerna Teknikarbetsgivarna i Sverige och Teknikföretagen i Sverige.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC
278 460

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna 3)
Ja/Ja

Rainer E. Schmuckle

Rainer E. Schmückle

Styrelseledamot. Invald 2011. 

Född 1959. Tyskland.
Ledamot i ersättningsutskottet.

UTBILDNING
Ingenjörsexamen från Universität Karslruhe, Tyskland.

BEFATTNING OCH STYRELSEPOST 1)
Styrelseledamot i Autoneum Holding Ltd, Autoneum AG och Kunstoffteile Schwanden AG. 

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Styrelseledamot i Wittur GmbH, Frostbite Holding AB och flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ). Vd för MAG IAS GmbH. Operativ chef för Automotive hos Johnson Controls, Inc. och operativ chef för Mercedes Cars på Daimler AG. Vd och koncernchef för Freightliner Corporation.

AKTIEINNEHAV I DOMETIC
78 895 2)

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna 3)
Ja/Ja

     1) Befattning och styrelsepost per den 31 december 2018.
     2) Aktieinnehav i Dometic genom närstående.
     3) Ledamot i utskottet fram till och med årsstämman 2018 i april 2018.
     4) Medlem av utskottet till och med årsmötet 2018 i april 2018.