Hållbarhet

Hållbarhet står högst på vår agenda

Vi anser att Dometic genom att kombinera lönsamhet med socialt och miljömässigt ansvar kan bidra till en bättre värld för framtida generationer.

Vårt hållbarhetsarbete är ett åtagande att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, att ta våra intressenters perspektiv i beaktande och skapa värde för vår verksamhet och samhället.

De senaste åren har Dometic ökat sitt fokus på hållbarhet och idag är vi särskilt inriktade på fyra områden: våra medarbetare, våra produkter, miljön och verksamheten samt etik.