Dometic, hav, klippor, vandra, par, vänner, gå, dimma, moln, dimmig, grå, mörk, utsikt, ocean, sjö, natur, livsstil

On the Move

TO A SMALLER FOOTPRINT

Dometic on the Move - sustainability icon environment

VI brukar MATERIAL OCH Resurser med ANSVAR, FÖRBÄTTAr AVFALLSHANTERING OCH sänker utsläppsnivåer

Att minska miljöpåverkan är en viktig del för att uppnå en långsiktigt hållbar affärsmodell. Prioriterade områden omfattar minskad energiförbrukning i produktionen, minskade CO2-utsläpp från produktion och transporter, ansvarsfull användning och hantering av råvaror, vatten och avfall i produktionen samt ökad energieffektivitet under produktens livscykel. Dometics tillverkningsanläggningar har lokala mål för att förbättra sina miljöprestanda baserat på produktionsprofil, lokala förhållanden och förbättringspotential. 

FÄRDPLAN FÖR KLIMAT

Dometic syftar till att minska koldioxidavtrycket från mobile living. Energieffektivitet i produktionen och produktanvändningsfasen har länge varit viktiga miljömål som bidrar till att minska klimatpåverkan. Dessutom strävar Dometic efter att öka andelen energi från förnybara källor under de närmaste åren.

Dometic strävar efter att halvera koldioxidutsläppen varje decennium i linje med 1,5-gradersmålet. För 2030 är målet att minska koldioxidutsläppen från verksamheten (scope 1 och 2) med 50% i förhållande till nettoomsättningen.  

ENERGIFÖRBRUKNING

Förbättrad energieffektivitet är en av hörnstenarna men också en av de främsta utmaningarna för Dometic. I många år har Dometic arbetat proaktivt med energisparprogram för att minska energiförbrukningen vid alla anläggningar. 

MATERIALANVÄNDNING OCH AVFALL

I Dometics produkter används framför allt plast, stål, aluminium och koppar. I syfte att minimera resursanvändningen har Dometic som ambition att öka användningen av återvunnet material och att förbättra reparations- och återvinningsmöjligheterna i framtida produktgenerationer. För närvarande är användningen av återvunnet material i Dometics produkter, utöver metall och förpackningar, begränsad till återvunnen plast i liten skala. 

KEMIKALIER

Dometic följer gällande kemikalielagstiftning, däribland REACH och RoHs, i syfte att fasa ut CMR-kemikalier. Till de viktiga åtgärderna hör även ansvarsfull sluthantering av kylmedel. Dometic har utvecklat en teknik för tömning av kylvätskor i utrangerade absorptionskylskåp. Denna teknik används också vid Dometics tillverkningsanläggningar runt om i världen.

VIKTIGA ÅTGÄRDER OCH MÅL

MÅL 2019–2021

MINSKA KLIMATPÅVERKAN
Minska koldioxidutsläppen från scope 1 och 2 med 5% i förhållande till nettoomsättningen (baslinje 2020).

Minska ytan 
15 procent ytreduktion till 2021.

Accelerera energibesparingar
10 procent minskad energiförbrukning till 2021.

Minska vattenförbrukningen
10 procent minskad vattenförbrukning till 2021.

Öka återvinningen
75 procent återvinningsmål för allt avfall till 2021.

VIKTIGA ÅTGÄRDER 2019–2021

Implementera färdplan för förnybar elförsörjning i verksamheten. 

Konsolidering av lokaler för att minska ytan. 

Minskning av antalet artiklar i lager och komponenter.

Moduluppbyggd produktplattform.

Digitalisering genom hela värdekedjan.

Konsolidering av leverantörer.

Ökad samordning av varutransporter.

Fortsatt certifiering enligt ISO 14001:2015.

Ökat fokus på värdeanalys/värdekonstruktion för att minska materialanvändning och avfall.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera för att få produktnyheter, exklusiva erbjudanden, event och mycket mer.