Dometic fritidsfordon husbil SUP Dag8 0510 Slutlig, våtdräkt, kajak, paddling, hav, sjö, kust, strand, klippa, klippor, utsikt, bräda
Hållbarhetsmål

HÅLLBARHETSMÅL 2019-2021

Dometics fokusområden inom hållbarhet stödjer FNs mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 Sustainable Development Goals (SDG) som antogs av FN 2015. Dessa mål och delmål ska uppnås senast 2030 och företag har en viktig roll att spela. För att ytterligare förbättra förståelsen för Dometics globala påverkan och möjligheterna att bidra till FN:s mål har vi kartlagt våra mål med avseende på SDG:erna. Genom Dometics fokusområden och mål har företaget möjlighet att bidra till minst 7 av SDG:erna.

Läs mer om FN:s mål för hållbar utveckling här.

 

Hållbarhetsinitiativ

Håll dig uppdaterad! Prenumerera för att få produktnyheter, exklusiva erbjudanden, event och mycket mer.