Strategi

Strategi

Dometics strategi fokuserar på lönsam tillväxt, som uppnås genom en rad aktiviteter inom tre områden:

 • Selektiv förstärkning av OEM-verksamheten i attraktiva nischpositioner
 • Växa inom aftermarket genom breddning av både kundbas och produktportfölj
 • Investeringar i ett antal nya geografiska marknader med stor långsiktig tillväxtpotential

Dometic avser att skapa tillväxt genom en kombination av aktiviteter för organisk tillväxt och förvärv i linje med strategin.

Strategin bygger även på ett systematiskt arbete för att öka konkurrenskraften inom alla viktiga kostnadskategorier och stärka bolaget genom fortsatt konsolidering och harmonisering av arbetssätt, processer och ledning (”One Dometic”).

 

Förstärkning av OEM-affären

 • Produktledarskap inom alla viktiga OEM­områden på marknaden för fritidsfordon (RV)
 • Expansion av utvalda OEM­produkter för RV­segmentet (”luckor” i produktportföljen)
 • Expansion inom segmentet arbetsbåtar
 • Tillväxt inom vattenrenare och motorrumsfläktar i området Marine
 • Stärka marknadspositionen och kundrelationerna inom CPV i Americas och APAC till samma nivåer som i EMEA

 

Skapa tillväxt inom aftermarket

 • Tillväxt och ökad lönsamhet genom tydliga erbjudanden inom stora produktområden som riktar sig till ledande återförsäljare och detaljhandlare med branschens mest konkurrenskraftiga försäljnings­ och leveransstrukturer.

 

Växa geografiskt

 • Riktade investeringar med noggrant utvalda produkter i länder med stor långsiktig potential för våra mobila lösningar.

 

Konkurrenskraftig kostnadsbas

 • Konkurrenskraftiga kostnader genom ständiga förbättringar inom produktkostnad, lager och logistik, försäljning och marknadsföring samt administration.

 

”One Dometic”

 • Förbättrad affärsmodell för Dometic och inriktning mot en ännu mer integrerad koncern med gemensam kultur, enhetliga metoder och tydliga ansvarsområden.