Dometic, restaurang, bära, livsmedel, transport, transportera, kafé, café, man, promenera, gata, trottoar

Kylning livsmedelstransport

Professionella lösningar för livsmedelshantering

HACCP – Dometic stänger kylkedjan

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, riskanalys och kritiska styrpunkter) är ett bindande kvalitetshanteringssystem för livsmedel. Viktiga gränser fastställs för varje punkt i leveranskedjan och efterlevnaden övervakas och dokumenteras kontinuerligt.

Dometic kylboxar, transportcontainrar och läkemedelskylar kyler lasten till den angivna temperaturen och kan, vid behov, användas för att värma den. En dataloggningsenhet (tillbehör) låter dig dessutom enkelt dokumentera att temperaturen bibehålls.

Kyl- och fryscontainrar

Behöver du transportera färska livsmedel eller livsmedel med begränsad hållbarhet? Då har du kommit till helt rätt ställe. Våra kylcontainrar uppfyller alla kylkedjekrav. De finns i sex versioner: frontmatade eller toppmatade och i tre olika storlekar av varje modell. För alla frontmatade containrar är temperaturen inställd på +4 °C. För frystcontainrar kan du välja mellan två fasta temperaturer genom att använda en växlingsknapp: +4 °C eller –18 °C.

Dometic, restaurang, bära, livsmedel, transport, transportera, kafé, café, man, promenera, gata, trottoar

Praktiska egenskaper som skjutdörrar, pallfötter och transporthjul (tillbehör) garanterar en kontinuerligt bekväm hantering.

Ett batteripack (tillval) bibehåller den inställda temperaturen i upp till 8 timmar utan hjälp av en extern strömkälla.

To our Food Transport Chest freezers
Dometic, transport, transportera, kylning, kylbox, läkemedel, apotekskylning, laboratoriekylning, fordon, bil, skåpbil, bära, gå, sol, stad

Kylboxar för livsmedelstransporter

”Kyla” är ett relativt begrepp. Beroende på utomhustemperaturer och den typ av livsmedel som transporteras, kan ett temperaturområde på -22 °C till +65 °C täckas. I alla fall tillämpas samma regel, där det viktigaste är en korrekt lagring vid en konstant temperatur. Vi på Dometic är glada över att kunna anpassa kylboxarna efter dina behov. Temperaturen är förinställd och upprätthålls till inom ±2 °C.
Dometic, läkemedelskyl, gångbro, apotekskylning, laboratoriekylning, företagslösningar, kylbox, kyl, gå, bära

Vid behov, kan ännu större precision uppnås. Vi kan ställa in två temperaturvärden eller låta dig justera den. Vi kan även montera in en värmare för extra säkerhet samt utrusta kylboxen med ett dataminne. På så sätt slipper du eventuella diskussioner huruvida den obligatoriska temperaturen har bibehållits under transporten.

To our Food Transport Coolers
Dometic Frigo

Helintegrerade kylsystem för fordon

Transport av färska och temperaturkänsliga livsmedel är föremål för strikta lagkrav. Transportören ansvarar för att bibehålla en obruten kylkedja å kundens vägnar. Det är inget problem – den tillförlitliga Dometic Frigo-kylutrustningen har en tillförlitlighet på 100 procent. Den är ATP-testad och certifierad i enlighet med DIN 8958.

To our integrated food transporter cooling solutions
Dometic Frigo

Isolerade containrar för livsmedelstransporter

Varma utomhustemperaturer, stötiga transporter, regelbunden öppen och stängning, förpackning och stapling – Dometic Cool-Ice-boxar är byggda för att klara allt detta. De är tillverkade för att hålla, med en rad smarta funktioner som gör våra enheter idealiska för professionell användning inom livsmedelsindustrin. De är även utrustade med en is- eller köldfackssats för att hålla livsmedel färska vid långa transporter. To our insulated coolers for food transportation
Dometic, kurir, stad, byggnad, bil, fordon, torg, människor, transport, transportera, trafik, livlig