Dometic, läkemedelskyl, gångbro, apotekskylning, laboratoriekylning, företagslösningar, kylbox, kyl, gå, bära
Medicinsk kylning

Temperaturreglerade transporter som följer GDP-direktivet

Läkemedel, vacciner och andra viktiga artiklar måste transporteras och lagras vid en konstant temperatur i enlighet med internationella GDP-direktivet (Good Distribution Practice), utan att bryta kylkedjan, från upphämtning och hela vägen till apotekarens kylskåp.

Dometic kylboxar, transportcontainrar och läkemedelskylar kyler lasten till den angivna temperaturen och kan, vid behov, användas för att värma den. En dataloggningsenhet (tillbehör) låter dig dessutom enkelt dokumentera att temperaturen bibehålls samtidigt som GDP-direktivet uppfylls.

KYLCONTAINRAR FÖR LÄKEMEDELSTRANSPORTER

Transporterar du labbprover, vacciner eller andra temperaturkänsliga läkemedel? Dometics nya kylcontainrar följer de striktaste kraven som finns i GDP-direktivet. Praktisk frontmatad utformning i tre olika storlekar. Förinställd temperatur på +4 °C.

Praktiska egenskaper såsom lättöppnade skjutdörrar, pallfötter och transporthjul (tillbehör) garanterar en enkel hantering innan, under och efter transporten.

Ett batteripack (tillval) bibehåller den inställda temperaturen i upp till 8 timmar utan hjälp av en extern strömkälla.

To our pharmacy chest freezers
Dometic Hospital pharmacy1696 Final V2

Kylboxar för läkemedelstransporter

Vid transport av läkemedel, vacciner och andra temperaturkänsliga artiklar är en konstant temperatur viktig. Vi är glada att kunna anpassa transportkylarna efter dina behov. Temperaturen är förinställd och upprätthålls till inom ±2 °C.

Vid behov, kan ännu större precision uppnås. Vi kan förinställa två fasta temperaturer eller låta dig justera den. Vi kan även montera in en värmare för extra säkerhet samt utrusta kylboxen med ett dataminne. På så sätt slipper du eventuella diskussioner huruvida den obligatoriska temperaturen har bibehållits under transporten.

To our medicine transport coolers
Dometic, läkemedelskyl, gångbro, apotekskylning, laboratoriekylning, företagslösningar, kylbox, kyl, gå, bära

Inbyggd lösning för läkemedelstransporter i akututryckningsfordon

Inbyggda skåp i rostfritt stål med kompressorkylning eller värmefunktion

Kylning eller uppvärmning med ± 1 °C noggranhet, Dometics innovativa generation av kyl- och värmeskåp har utformats särskilt för användning i akututryckningsfordon. Interiörtemperaturen begränsas till +5 °C eller +37 °C (±1 °C). Tillsammans med en rad andra smarta detaljer gör att skåpen även kan användas för andra tillämpningar.

 

Termoelektrisk inbyggd kyl

Känslig frakt ombord. Temperaturer i säkra intervaller.

Kompakt, låg kostnad, säkert. Dometics termoelektriska kylbox har en temperaturbegränsning på +5 °C av en elkrets, vilket gör den idealisk för transporter av temperaturkänsliga artiklar.
Tillförlitlig ned till 20 °C under omgivningstemperaturen. I ambulanser går den lilla 2,5-litersenheten lätt att montera i lådan, där den kan fästas permanent för att undvika stöld.

SJUKVÅRDSKYLSKÅP FÖR EN SÄKER LOKAL FÖRVARING

Idealisk för förvaring av vacciner, insulin eller andra värmekänsliga läkemedel (+2 till +8 °C). Du kan välja mellan olika kyltekniker och egenskaper:

  • DS-serien med tyst absorptionskylning – för normala omgivningstemperaturer
  • HC-serien med kraftfull, energieffektiv kompressorteknologi – även för höga omgivningstemperaturer
To our pharmaceutical refrigerators
Dometic Hospital 0475 Final V2

ANPASSSADE LÄKEMEDELSLÖSNINGAR

TIllverkade av rostfritt stål och med en kyl- och värmenoggranhet på ±1 °C är dessa inbyggda kyl- och värmeskåp specialutformade för akututryckningsfordon och laboratorietransporter. Interiörtemperaturen begränsas till +5 °C eller +37 °C.

Kompakt, billig, säker – temperaturen på insidan av den termoelektriska kylboxen begränsas till +5 °C av en elkrets som gör att den lämpar sig för att transportera temperaturkänsliga läkemedel. Den erbjuder tillförlitlig kylning ned till 20 °C under omgivningstemperaturen. I ambulanser går den lilla 2,5-litersenheten lätt att montera i lådan, där den kan fästas permanent för att undvika stöld.

Två anpassade lösningar för veterinärfordon: den förinställda fasta temperaturen är på +5 °C med en tillförlitlighet som garanteras av en noggranhet på ±1 °C. Detta låter dig transportera läkemedel, vacciner, spermadoser och andra värmekänsliga preparat utan att kvaliteten. eller tillförlitligheten försämras.

Dometic Elderly Home 2247 Final