Dometic, restaurang, bära, livsmedel, transport, transportera, kafé, café, man, promenera, gata, trottoar

Inbyggda kylskåp för livsmedelstransport

Kyl- och fryscontainer i toppmatade eller frontmatade modeller med kundspecifik utrustning
Inbyggda kylskåp
Dometic.Core.BL.Model.Asset?.Title
DT series

Anpassa din kylbox med ytterligare moduler

DT series
Det finns ett antal sätt att förbereda Dometic kylboxar för särskilda krav. Appen för smartphones (DTTC-20) är exempelvis en ytterligare säkerhetsfunktion. Den visar dig kylboxens aktuella temperatur via din smartphone. Parallellt med detta lagras informationen på en extern server. Den kan kommas åt med en personlig PIN-kod för dokumentationen.

 • Låsanordningar för Dometic S4 fönster med gångjärn upptill
 • Låsanordningarna ger säkerhet åt ditt fordon
 • Väldesignade och användarvänliga

 • Larmet utlöses av en avvikelse på ±4,0 °C från inställd temperatur som varar längre än fem minuter.
 • Larmfunktionen aktiveras 20 minuter efter det att kylaggregatet har börjat arbeta.
 • Varmt eller kallt? Ställ in den temperatur som passar innehållet bäst

 • Var säker på att temperaturen är inställd exakt så som du behöver den
 • Kyl eller frys: temperaturintervall på –18 °C till +10 °C möjliggör flexibel användning
 • Lätt att använda

 • Exakt temperatur
 • Lätt att använda
 • Full kontroll

 • Ställ in nedräkningsvärdet så högt som 99 timmar!
 • Denna timer hjälper dig att hålla reda på tiden
 • Lätt att använda

 • Take the effort out of moving your fridge by adding these convenient wheels
 • Easy to install
 • Don’t risk hurting yourself or damaging the fridge and its contents

 • Exakt temperatur
 • Lätt att använda
 • Full kontroll

 • Digital temperaturvisning
 • Tillbehör för Dometic CF kylboxar

 • En fast temperatur från –18 °C till +10 °C
 • Exakta fabriksinställningar
 • Praktiska tillbehör för kylboxar

 • Högpresterande fläkt för snabb kylning eller uppvärmning
 • Fläkten ger en jämn luftcirkulation inuti boxen
 • Ett praktiskt tillbehör som höjer prestandan.

 • Automatiskt styrning med funktion för värme, kylning och av
 • Extravärmare för snabb uppvärmning, skonar också Peltier-elementet
 • För tillförlitlig och säker drift vid låga utomhustemperaturer

 • Exakt temperatur
 • Lätt att använda
 • Full kontroll

 • Säker transport
 • Lätt att hantera
 • Praktisk

 • Batteridrift
 • I upp till 8 timmar
 • Säker transport

 • Exakt temperatur
 • Lätt att använda
 • Full kontroll

 • Du behöver inte registrera kylskåpstemperaturen manuellt – skrivaren gör det åt dig!
 • En pålitlig lösning
 • Lätt att använda

 • Exakt temperatur
 • Lätt att använda
 • Full kontroll

 • Optimalt luftflöde med en extra fläkt inbyggd i den bakre väggen
 • En stadig fixpunkt på +37 °C (±1 °C) är perfekt för transport av temperaturkänsliga produkter
 • Enkel övervakning av temperaturen på den inbyggda digitala displayen
 • 12 V DC
 • Certifierad enligt DIN 75079
 • Robust konstruktion i rostfritt stål
 • Kompakt design

 • För fast montering
 • Pålitlig kylning ned till 20 °C under omgivningstemperaturen
 • Innertemperaturen begränsas till +5 °C med termostat

Rensa alla 

Välj artiklar att jämföra Jämför 

When you need to transport food or other sensitive items from one place to another, maintaining its temperature is critical. A built-in refrigeration system for your delivery vehicle makes it possible to keep it at a safe temperature so that it does not spoil. There are many applications possible in food trucks and medical environments. Our products meet the highest of quality, reliability and safety standards. We are proud to be the leading manufacturer of integrated refrigerators for food transport.

Finding the Right Built-in Fridge

There are a lot of built-in fridges available, but not all of them are compatible for every vehicle. We offer these tips so that you can choose the right under counter refrigerator for your delivery vehicle.

Capacity Matters

On some transport runs, you may only need to refrigerate a small amount of items. On other runs, you may have a considerable amount of items that you need to transport. The capacities of our refrigeration units range from 600 to 1,000 grams of coolant.

Size and Footprint

Your vehicle has limited interior space. For convenience, the evaporators mount onto the ceiling or spare wheel well of the vehicle. This maintains the vehicle's aerodynamics. It also conserves valuable floor space. The evaporator units operate independently of the engine, allowing them to keep item cool when the engine is off.

Best-in-class Integrated Fridges

When transporting valuable content, you need to have an under counter fridge that is reliable. Our built-in refrigerators offer innovative and high-tech features. For example, you can check the interior temperature with our app on your smartphone instead of having to open the door or stand in front of the unit's thermostat. You should choose our durable refrigeration containers because they feature:

 • Innovative designs
 • Availability in more than 100 markets
 • World-leading brand with a solid reputation
 • High-quality construction

Compact and Lightweight Built in Refrigerators

Our refrigerators have a slim profile. We created the units so that their condensers and compressors can be mounted several feet away from the refrigeration chamber. This makes them 40 percent lighter than competing products. The light weight also makes them easy to install and increases your vehicle's fuel efficiency.

Securing the Refrigeration Container?

Roads can be bumpy and riddled with potholes. Our built-in refrigerators can be locked shut. This means that the door won't swing open if you drive over an uneven surface or hole in the road. The lock also protects your valuable contents from thieves.

Easy to Maintain?

You may not want to spend a lot of time doing maintenance on your under counter fridge. Our systems require minimal maintenance. They have automatic defrost functions. There are no belts to replace. The variable speed compressors work efficiently with minimal service over their lifespan.

Temperature Adjustments for Integrated Fridges?

On one food transport, you might need to have the under counter fridge at one temperature, and on the next transport, you might need a different temperature. Making temperature adjustments on our built-in refrigerators is easy. Their operating range is -18 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. This gives you the flexibility to use the integrated fridge as a refrigerator or freezer. Instead of buying two separate units, you can conserve space and have one combination unit.

Alarm for Temperature Deviations?

For safety and health reasons, many items must be kept within a strict temperature range. Our Dometic built-in refrigerators for medical or food transport include audible alarms. These alarms sound when there is a temperature deviation of +/- 4 degrees Celsius from the temperature you set on the thermostat. The alarm functions become active within 20 minutes of setting the thermostat.

Bottom Line

Dometic is a world-leading brand of commercial refrigeration solutions for restaurants and hospitals. Our innovative approach to manufacturing and our high-quality source materials attract enthusiastic customers around the world. We sell our products in over 100 markets. To find out more about Dometic’s commercial refrigeration solutions, contact an authorized Dometic dealer in your area.