volvo, blå lastbil, lastbil, transport, klippor, kust, hav, vatten, strand

Köpguide för klimatanläggningar till lastbil

Hitta rätt klimatanläggning för din lastbil

Intro

Ett välbekant scenario på parkeringsplatser: lastbilsförare låter motorn gå i timtal för att använda klimatanläggningen eller för att ladda batterierna under rasten. Det är dåligt för miljön och även olagligt. Tonvis med bränsle går till spillo och transportföretag betalar dyrt för detta samt för slitage på motorn. En klimatanläggning håller driftkostnaderna nere. Något som är lika viktigt för transportföretag är det faktum att det förbättrar arbetssäkerheten och därmed ser till att föraren och godset kommer fram välbehållna.
Dometic lastbil dryck klippor Dag1 0677, klippor, vila, broms, picknick, klippor, lastbil, volvo, volvolastbil, vit lastbil, transport

PERFEKT HYTTEMPERATUR

EN BEHAGLIG KÄNSLA HANDLAR OM TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

BEHAGLIGT KLIMAT VID 26 °C
Lufttemperatur och luftfuktighet som upplevs som behaglig

Kompressordrivna klimatanläggning

Den upplevda lufttemperaturen kan skilja sig från den faktiska, uppmätta lufttemperaturen. Vår termiska sensation sträcker sig från varmt eller hett via bekvämt till kallt. Alla vill njuta av ett behagligt klimat och luftfuktigheten spelar då en avgörande roll. Vid låg luftfuktighet tolererar vi varma lufttemperaturer trots att vi svettas. Torr värme gör att svett förångar snabbare från huden och detta skapar en avkylande effekt. Detta händer dock inte i ett varmt och fuktigt klimat. Vid hög luftfuktighet minskar transpirationen och därmed även den avkylande effekten. Som resultat upplevs hettan starkare. Luften känns fuktig och klibbig, vilket kan leda till cirkulationsproblem och sömnsvårigheter.

Med allt detta i åtanke blir det uppenbart vad en bra parkeringskylare för lastbilar bör klara av. Kylning räcker inte; man måste även minska luftfuktigheten för att få ett behagligt klimat.

VÅRT TIPS: KOMPRESSORDRIVNA KLIMATANLÄGGNING

Kompressordrivna klimatanläggningar är de effektivaste kylarna. Till skillnad från kondensatordrivna system reducerar de också luftfuktigheten.

Dometic RTX 1000
Dometic, lastbil, väg, hav, bro, köra, flod, natur, kulle, himmel, moln, blå

Dometic CoolAir klimatanläggningar för lastbil

Välj den modell som passar din lastbil och din arbetsdag

Under mer än tio år har de kompressordrivna CoolAir-klimatanläggningarna bidragit till bättre arbetsmiljö och större arbetssäkerhet samt kostnadseffektivitet inom Europas transportindustri. Med oöverträffad effektivitet och kraft erbjuder de unika fördelar för förare, montörer och transportföretag. Fordonsspecifika monteringstillbehör finns tillgängliga för alla vanliga lastbilsmodeller, för snabb och enkel montering med perfekta resultat.
Det aktuella Dometic CoolAir-sortimentet består av tre fristående, takmonterade klimatanläggningar som integrerar alla komponenter i ett kompakt hölje och ett modulbaserat splitsystem för svåra monteringsförhållanden, såsom hytter med spoiler. Den här köpguiden är avsedd att hjälpa dig att hitta rätt CoolAir-modell för din lastbil, dina arbetsförhållanden och din uppfattning om ett perfekt hyttklimat.
COOLAIR SP 950
Split-klimatanläggning för svåra monteringsförhållanden
Alternativet för hytter med takspoiler och andra ”specialfall”. I vårt välbeprövade splitsystem samarbetar kom­pressorenheten med en separat förångare som monteras inuti hytten eller på taket.
Dometic lastbil dator kraft Dag1 1777, instrumentbräda, lastbil, resa, väg, transport, fritid, kontroller, kontrollpanel, skjorta, skogsarbetare

Skapa komfort

Syftet med en klimatanläggning för lastbilar

Utvilade förare är koncentrerade förare som löper mindre risk att bli inblandade i olyckor. Detta är en av anledningarna till att lagarna om viloperioder för lastbilsförare är så strikta. Men vilka är förhållandena för att en förare ska kunna vila i lugn och ro? Som man kan se i illustrationen ovanför, är temperaturområdet som upplevs som behagligt inte särskilt stort. Temperaturer upp till 26 °C känns endast behagliga om luftfuktigheten är låg. När luften är fuktig bör temperaturen inte överskrida 20 °C. Vi trivs bäst när rumstemperaturen ligger mellan 18 °C och 22 °C och luftfuktigheten ligger mellan 40 och 70 %. För att skapa dessa förhållanden i en lastbilshytt måste luften samtidigt kylas ned och avfuktas. För detta behövs en kompressordriven klimatanläggning. Klimatanläggningar som direkt eller indirekt baserar på förångningskylning är mindre effektiva.

PERFEKT KLIMAT I ALLA SITUATIONER

De två CoolAir RTX-systemen ger chaufförer möjlighet att välja mellan fyra olika driftslägen för att lättare kunna justera kyleffekten efter rådande klimatförhållanden och individuella önskemål.
 • Automatläge: Fläkt och kompressor kontrolleras automatiskt.
 • Ecoläge: Kompressorns varvtal begränsas till maximalt 2 400 varv/min (istället för 3 600 varv/min). Detta sparar energi och förlänger gångtiden.
 • Turboläge: Kompressorn och fläkten körs på full effekt i maximalt 20 minuter eller tills den förinställda temperaturen har uppnåtts. Sedan återgår systemet till automatläget.
 • Manuellt läge: Fläkthastigheten kan ställas in på fem olika nivåer.

PRESTANDATESTER STYRKER DE GODA BETYG SOM RTX FÅTT

CoolAir RTX-klimatanläggning håller hytten sval, även i stekande hetta. CoolAir RTX lever upp till löftet även vid utomhustemperaturer på 52 °C.

Compare

 

14 goda skäl att satsa på en CoolAir-klimatanläggning till lastbilen

FANTASTISK PRESTANDA

CoolAir-klimatanläggning har längre gångtid, är tystare och är mer ekonomiska. RTX fungerar felfritt även i de tuffaste förhållanden. Ha det i åtanke när du jämför dess prestanda med konkurrenternas produkter!

CoolAir RTX har bevisat sin tillförlitlighet i en rad olika tuffa tester, t.ex. accelererad testning av livslängd. Tester har utförts på skakbord och i klimatkammare.
 • Överlägsen prestanda: CoolAir klimatanläggningar har längre livslängd, tystare drift och är mer ekonomiska – även vid utomhustemperaturer på upp till 52 °C
 • Minskad bränsleförbrukning: motorn behöver inte vara igång under längre pauser
 • Självförklarande, enkel användning: Fyra driftlägen (RTX-serien), individuell luftflödesreglering
 • Rogivande pauser utan buller och avgaser: koncentrerade chaufförer, färre olyckor
 • Modern design som passar fordonets in- och utsida perfekt
 • Godkänd vägkompabilitet: testade och godkända av oberoende testlaboratorium
 • Fordonsspecifikt monteringskoncept: snabb och enkel montering, efterlämnar inga spår när den avlägsnas
 • CoolAir-valfrihet: modeller med olika effekt för olika behov; skräddarsydda lösningar för alla vanliga lastbilstyper
 • ADR-godkänd: ingen ombyggnad krävs (CoolAir RTX, CoolAir SP 950T)
 • Globalt servicenätverk: minimala driftstopp vid reparation
 • IP-test, DIN 40050-9
 • Test med heta/kalla cykler
 • Test med saltvattenspray
 • Fälttester i Europa och Australien

Fälttester på klimatanläggningar – CoolAir RTX 1000 slår alla rekord!

I slutet av maj 2017 testade ett östeuropeiskt transportföretag klimatanläggningar för lastbilar från fyra större varumärken inför ett beslut om framtida investeringar. Under en två dagar lång testkörning testades alla kandidater, inklusive CoolAir RTX 1000, under verkliga förhållanden i cirka tolv timmar. Det är mycket glada att berätta att CoolAir RTX 1000 blev vinnaren i alla testkategorier. Den presterade till och med bättre än det som anges i våra specifikationer.

 

TESTFÖRHÅLLANDEN

 • Två treåriga lastbilar fungerade som testanläggningar (DAF XF och MB Actros)
 • Lastbilarna parkerades på asfalt och utsattes för direkt solljus
 • Hyttemperaturen ställdes in på 22 °C
 • Batterivakten kördes med fabriksinställningar
 • Dag 1: påslagning kl. 11.15; nytt batteripack direkt från fabriken; utan att använda solskydd/gardiner
 • Dag 2: påslagning kl. 09.30; använt men nyladdat batteripack; med fördragna solskydd/gardiner

Testresultat för CoolAir RTX 1000

För att göra en lång historia kort - vår parkeringskylare slog alla rekord i testet!

 • RTX kylde båda hytter snabbast båda dagarna.
 • RTX var den enda enheten som uppnådde börvärdet (22 °C) i båda hytterna (båda dagarna)
 • RTX var den enda enheten som kunde hålla den nedre sängtemperaturen på en “behaglig nivå” under hela drifttiden.
 • RTX hade den längsta drifttiden samtidigt som den bibehöll den angivna temperaturen.
 • RTX hade de högsta batteriavläsningarna vid olika tidpunkter under testet, vilket motsvarar den lägsta energiförbrukningen.
Dometic lastbil dricka kylskåp Dag1 2173, skjorta, dryck, vatten, vit lastbil, lastbil kust, strand transport

Fler fördelar med CoolAir

En mer ingående titt på teknik och testprocedurer

Låga underhållskostnader
Motorer i lastbilar som är monterade med en klimatanläggning kräver mindre underhåll. Detta eftersom att förarna är mindre benägna till tomgångskörning för att driva A/C-systemet under deras viloperioder. Längre serviceintervaller minskar underhållskostnader för transportföretag. På tal om underhållskostnader ... fristående CoolAir klimatanläggning kräver praktiskt taget inget underhåll. Alla komponenter är integrerade i en och samma enhet. A/C-kretsen är stängd och hermetiskt tätad. Köldmedium behöver inte fyllas på.

Fördelar

flaska, vatten, dryck, instrumentbräda, lastbil, resa, transport, transportera, kust, klippor, klippa, fyr, glas, gps, tom tom

Överlägsen energieffektivitet

CoolAir RTX klimatanläggning har en växelriktarkompressor med variabel hastighet som möjliggör utmärkt kylning, otroligt tyst drift och överlägsen energieffektivitet. Dessutom är den senaste generationen av våra klimatanläggning utrustade med en smart teknologi för kylmedelinsprutning som effektiviserar användningen av kylmedel. Medan andra tillverkare främst använder ”statiska” kapillärrörsystem valde skaparna av CoolAir RTX en anpassningsbar, termostatstyrd expansionsventil. Expansionsventilen garanterar att förångaren alltid får rätt mängd kylmedel, varken mer eller mindre än vad som krävs för att uppnå önskad temperatur i förarhytten. På ungefär samma sätt som i en automatväxellåda anpassar sig systemet för kylmedelinsprutnings i CoolAir RTX automatiskt efter prestandakraven. Kapillärrörsystem däremot sprutar alltid in samma mängd kylmedel. För att använda en metafor kan man tänka sig att systemen är som en motor som kör med full gas hela tiden.

ADR-godkänd för transport av farliga gods

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (förkortat ADR) innehåller särskilda bestämmelser gällande lastens säkerhet, uppmärkningen av farligt gods och utrustningen hos fordon som används för vägtransport. De två CoolAir RTX-klimatanläggningarna och vårt CoolAir SP 950 splitsystem är ADR-godkända. Det innebär att de kan monteras och användas utan ytterligare montering och utan att de måste föras in i fordonets dokumentation.

CoolAir RTX ... Behåll kylan längre

Det här kan CoolAir RTX erbjuda lastbilsförare:
 • Kan användas vid omgivningstemperaturer på upp till 52 °C
 • Betydligt längre drifttid
 • Mycket tystgående
 • Exakt temperaturreglering
 • Intuitiv, enkel användning
 • Fyra driftlägen, individuellt justerbar luftfördelning
 • Rofyllda vilopauser utan buller eller avgaser
 • Modern fordonsdesign
 • Välj effekt efter tillämpning
 • Övervakning av batteristatus via en separat ledning

CoolAir RTX ... sänker driftkostnaderna

Det här kan nya CoolAir-generationen erbjuda transportföretag:

En CoolAir RTX klimatanläggning för lastbilar håller driftkostnaderna nere. Det gäller särskilt för CoolAir RTX 1000 som har mycket lång gångtid. Våra beräkningar visar hur mycket man kan spara om motorn inte är igång under vilopauser för att hålla hytten sval. Och då har vi inte tagit med minskat motorslitage i beräkningen ...

Transportföretag värdesätter också den ökade säkerheten. Vilopauser i en lugn och sval hytt gör att föraren kan fortsätta resan med full koncentration, vilket minskar risken för olyckor. Sist, men inte minst, bidrar klimatanläggningen till ett bättre och attraktivare arbetsklimat för de anställda chaufförerna.

MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Motorn behöver inte vara igång under viloperioderna

Kostnadsexempel  
Dieselpris 13,80 kr
Tomgångskörning av lastbilen: Ø 6 tim/dygn
Genomsnittlig användning per år: 100 dagar
Bränsleförbrukning per timme
(vid tomgångskörning) ung.
3–4 l/h
   
Bränslebesparingar  
100 dagar x 6 timmar x 3,5 l/h x 13,80 kr/l = 28 980 kr
Dometic Dolo 3F Hand _0022 Final

COOLAIR RTX

KLIMATANLÄGGNING FÖR LASTBILAR

DEN BÄSTA COOLAIR NÅGONSIN

COOLAIR RTX – HÅLL KYLAN LÄNGRE

Större effektivitet och större kraft – det är vad tredje generationens CoolAir-klimatanläggning handlar om. Den finns i två versioner för att tillgodose olika behov. CoolAir RTX 1000 ger bättre kylprestanda och längre drifttid samtidigt som den förbrukar mindre energi än sin föregångare. CoolAir RTX 2000 ger mer än dubbelt så hög kyleffekt under samma drifttid. Allt detta är möjligt tack vare växelriktarkompressorn med variabel hastighet som ger utmärkt kylprestanda och en fantastiskt effektiv och tyst drift.

Orsaker till varför montörer väljer CoolAir RTX:

 • CoolAir monteras snabbt och enkelt och efterlämnar inga spår när den avlägsnas om de fordonsspecifika monteringssatserna används
 • CoolAir modulbaserade monteringssatser
 • Elegant design: alla CoolAir-system passar fordonet perfekt, både på utsidan och insidan
Fordonsspecifika monteringssatser
Har du bestämt dig för CoolAir RTX? Glöm inte att lägga till den fordonsspecifika monteringssatsen i beställningen! Den innehåller allting du behöver för montering på fordonet - från täckramen till anslutningskabeln - och finns tillgänglig för alla vanliga lastbilstyper. Två universella monteringssatser finns tillgängliga för övriga och äldre fordon med eller utan taklucka.

Få kontroll över allt

Remote Control
Remote Control
Dometic lastbil klimat kaffe Dag1 0357, kaffe, te, lastbil, klimat, ac, transportera, väg, resa, transport, komfort

CoolAir RT 780

Takmonterad klimatanläggning för lastbilar

Takmonterade klimatanläggning

Den takmonterade klimatanläggningen Dometic CoolAir RT 780 är designad för korta sresor och distributionstjänster inne i städerna. Den ger föraren ett behagligt klimat under kortare stopp och oundvikliga vänteperioder, t.ex. lastning och lossning. CoolAir RT 780 är en kompakt klimatanläggning som rymmer alla komponenter i ett och samma hölje. Monteringen går snabbt och inget underhåll krävs. Bra att veta: CoolAir RT 780 passar nästan alla lastbilar. Den finns i två utföranden, med 0° eller 12° kompressorlutning för att passa olika takformer. Skräddarsydda installationskit finns tillgängliga för alla vanliga lastbilsmodeller.

DOMETIC CoolAir RT 780

Takmonterad klimatanläggning för lastbilar

 • Kyleffekt: 820 watt
 • Kompakt klimatanläggning: alla A/C- komponenter är integrerade i en takkomponent
 • Montering på taket (klimatanläggningen ersätter takluckan)
 • Passar de flesta fordonsmodeller!
 • ADR-anpassad (certifikat på begäran). Ingen uppgradering krävs!
 • Efterlämnar inga spår när den avlägsnas om de fordonsspecifika monteringssatserna används
RTX

Få kontroll över allt

Remote Control
Fjärrkontroll
Control Panel
kontrollpanel: funktionell och användarvänlig
Dometic, utsikt, hav, strand, stig, ö, solnedgång, moln, blå, natur, naturliv

CoolAir SP 950

Alternativet till en takmonterad klimatanläggning

Klimatanläggning - Split

Hur gör jag om det inte går att montera en klimatanläggning på taket för att hytten är för hög, hytten redan är utrustad med en takmonterad struktur eller takets lutning är för kraftig? Då är räddaren i nöden split-klimatanläggning CoolAir SP 950. Med detta system monteras kompressor- och förångarenheten separat: beroende på fordonstyp monteras kompressorenheten alltid på utsidan av hyttens bakre vägg och förångarenheten på taket eller på insidan av hyttens bakre vägg.
Spoiler Alarm!
Takspoiler monterad i fabriken är originaldelar till fordonstillverkaren. Deras konstruktion har godkänts, och det är normalt inte tillåtet att modifiera konstruktionen eller göra några utskärningar. I de flesta fall är det inte tillåtet att montera en standardmässig takmonterad klimatanläggning. Det är här som vårt modulära CoolAir-splitsystem erbjuder två smarta alternativ.

Det är här som vårt modulära CoolAir-splitsystem erbjuder två smarta alternativ.

Du kan använda SP 950T-konfigurationen med den låga takmonterade förångaren som passar under spoilern.
Du kan välja SP 950I-versionen och montera förångaren på insidan av hyttens bakre vägg, vilket innebär att det inte krävs någon takmonterad struktur.
Modulbaserat system
Mycket låg takmonterad enhet eller ingenting på taket
Välj helt enkelt den split-klimatanläggning som passar dig bäst. Med CoolAir-monteringssatsen kan du kombinera Dometic CoolAir SP 950C-kompressorn med två olika förångare. Hos CoolAir SP 950I monteras förångaren på den bakre väggen i förarhytten, hos CoolAir SP 950T är den inbyggd i en mycket låg takenhet.

Ytterligare tillbehör som alternativ:

Under monteringen av SP 950C-kompressorenheten används fordonets befintliga fästpunkter. I det här fallet, monteringshålen och bultarna baktill på utsidan av hytten. Fästramen för kompressorenheten passar perfekt till fästmönstret för respektive fordon. Förutom att den sparar tid har CoolAirs monteringskoncept ytterligare två övertygande fördelar. Resultatet efter monteringen blir oklanderligt, både in- och utvändigt, som vid fabriksmontering. Inga spår eller märken blir kvar om CoolAir demonteras. Ingen mödosam upprustning behövs, inga pengar går förlorade om fordonet säljs!
Snug fitting accessories
Dometic, hav, natur, strand, utsikt, klippa, vågor, kullar, berg, klippor, natur, naturliv

CoolAir SP 950

Vilken parkeringskylare passar till vilken lastbil?

Takmonterade klimatanläggning
24 V klimatanläggning, kan användas när lastbilen har en taklucka som du kan byta ut mot en klimatanläggning.
AC for Sun type
Split-klimatanläggning
24 V split-klimatanläggning, kan användas när takluckan är avsedd som nödutgång, när hytten är väldigt hög eller när någonting är monterat på taket.