Ventilation

Ventilation

FANTASTIC VENT

Denna kraftfulla ventilationsfläkt har en termostat för att uppnå den ideala temperaturen ombord

FANTASTIC VENT
FanTastic Vent är en högeffektiv ventilationsfläkt som har en inbyggd termostat för att bibehålla önskade temperaturer ombord. Den har tre fläktbladhastigheter (låg, medelhög och hög), en omvänd switch som ändrar fläktbladens riktning och en regnsensor som automatiskt stänger kupolen när det är vått och öppnar den igen så fort sensorn torkar.