Be Warned

Dometic DTTC-17
Larmsignal

Larmfunktionen signalerar när temperaturen överskrider eller sjunker under en förinställd nivå.
  • Erbjuder tillförsikt
  • Intelligent
  • Flexibelt
art.nr: 9103540026 Gå till supportsidan
Dometic DTTC-17
... och mer
    • Larmet utlöses av en avvikelse på ±4,0 °C från inställd temperatur som varar längre än fem minuter.
    • Larmfunktionen aktiveras 20 minuter efter det att kylaggregatet har börjat arbeta.
    • Varmt eller kallt? Ställ in den temperatur som passar innehållet bäst

En sak mindre att tänka på

Med Dometic DTTC-17 larmfunktion kan du alltid känna dig säker på att kylskåpet håller rätt temperatur – inga bekymmer, inga överraskningar! Larmfunktionen utlöses när kylskåpets innertemperatur avviker från måltemperaturen med mer än ± 4,0 °C i 5 minuter. Larmfunktionen aktiveras 20 minuter efter att kylskåpet sätts igång.

Specifikationer

SKU-nummer 9103540026 
Modell DTTC-17 
Produktbeskrivning Larmsignal