Dometic RH 440LD

支持 Dometic RH 440LD

迷你吧

这款迷你吧设计极具吸引力,采用完全静音的吸收式制冷技术,名列全球热销型号前茅!

此信息与以下各项相关:
  • 9105305822
  • 9105305824
  • 9105305825
  • 9105305810
  • 9105305972
  • 9105306043
  • 9105306468
  • 9105306469

正在寻找备件?

如需多美达产品的备件,请点击下方链接。