Main Content

空调附件

我们提供全套的附件和替换件,以确保您的多美达空调时刻保持最佳性能。附件一应俱全,包括空气滤清器、气流分配零件、除霜器、辅助加热模块、继电器、变频驱动等。

2 个产品|排序方式:
Dometic Harrier ADB

Dometic Harrier ADB

内置送风机

Dometic FreshWell FW-ADG

Dometic FreshWell FW-ADG

用于空调的圆形排气格栅套件,直径 60 毫米

显示 2 个产品(共 2 个)