Main Content

Användarvillkor

Rättsligt uttalande

Materialet på denna webbplats ("Webbplatsen") tillhandahålls av Dometic Group AB (publ) (Dometic eller vi) som en tjänst till sina kunder och får endast användas i informationssyfte. Enskilda kopior får laddas ner enligt provisorierna nedan.

Genom att använda denna webbplats och ladda ner allt material godkänner du dessa användarvillkor (användarvillkoren). Om du inte godkänner dem ska du inte använda webbplatsen eller ladda ner några material från den.

För information om hur Dometic behandlar personuppgifter, var god hänvisa till får Integritetspolicy.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper, slogans och andra varumärken som visas på webbplatsen eller på annat sätt används på eller i samband med Dometic-produkter tillhör Dometic, dess dotterbolag, närstående företag eller dess licensgivare eller joint venture-partners (Dometic varumärken).

Dometic varumärken får endast användas i enlighet med dessa användarvillkor eller med uttryckt tidigare skriftligt tillstånd från Dometic.

Du erkänner och godkänner att du inte kommer att registrera några domännamn eller sociala mediakonton eller användarnamn som innehåller Dometics varumärken (ensamt eller i samband med någonting annat).

Begränsad användning/licens för enskild kopia

Allt innehåll som ingår på denna webbplats, som text, grafik, logotyper, varumärken, ikoner, bilder, film- och ljudklipp och programvara tillhör Dometic eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrätt och annan immateriell lagstiftning och fördragsbestämmelser. Obehörig användning eller distribution av sådant innehåll kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och/eller andra immateriella rättigheter eller andra lagar och är föremål för civila eller straffrättsliga sanktioner.

Denna webbplats eller någon del av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt exploateras i något kommersiellt syfte som inte är klart tillåtet av Dometic. Du får ladda ner en kopia av informationen som finns på Dometic-webbplatser på en enda dator för din personliga, icke-kommersiella, interna användning, såvida inte du inte har en särskild skriftlig licens från Dometic.

Du får varken ändra, använda eller överföra informationen i något kommersiellt syfte, eller avlägsna några notiser om upphovsrätt eller andra proprietära notiser från informationen. Du samtycker till att förhindra obehörig kopiering av materialet och att se till att alla anställda - om godkända - i din organisation följer dessa begränsningar.

Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar gällande upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Vi tillåter att du gör kopior av denna webbplats som nödvändiga tillfälliga agerande medan du tittar på den, och du får ta en bild eller skärmbild för personlig användning så långt som är rimligt för privat syfte. All annan användning är strikt förbjuden. Du får inte rama in den här webbplatsen och inte länka till en annan sida än hemsidan utan vårt uttryckliga tillstånd.

Dometic ger inte någon uttryckt eller underförstådd rätt till dig under några immateriella rättigheter som patent, upphovsrätt, varumärken, mönster eller affärshemlig information.

Ansvarsfriskrivning

Informationen häri tillhandahålls "som den är" utan någon uttryckt eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, intrång i immateriell egendom eller lämplighet för något särskilt syfte. Om Dometic länkar till en tredje parts webbplats är sådan länkning endast för användarnas bekvämlighet och Dometic kommer inte ha något ansvar för innehållet eller korrektheten av den information som finns på en sådan webbplats.

Dometic ska aldrig hållas ansvarig för några skador på något sätt inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av inkomst, affärsuppehåll, förlust av information, som uppstår från användandet eller oförmåga att använda informationen, även om Dometic har rådgivits om möjligheten för sådana skadestånd.

Dometic garanterar inte heller noggrannheten eller fullständigheten av informationen, texten, grafiken, länkarna eller andra objekt som kan finnas i denna information. Dometic kan ändra detta innehåll eller produkterna som beskrivs häri närsomhelst utan meddelande. Dometic lovar inte att uppdatera informationen eller andra material som finns på denna platsen.

Användarinlagor

Allt material, information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, royaltyfritt, oåterkalleligt, helt vidare licensierbart och icke-proprietärt ("Kommunikation"). Dometic har inget ansvar avseende kommunikationen.

Dometic har frihet att avslöja, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda kommunikationen, tillsammans med all data, bilder, ljud, text och andra saker som förkroppsligas däri, för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Övrigt

Dometic kan ändra på dessa användarvillkor närsomhelst genom att uppdatera detta anslag.

Dometic förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att (1) ändra juridiska uttalanden eller andra aspekter av dessa användarvillkor; (2) övervaka och ta bort inlägg; och/eller (3) avbryta webbplatsens tillgänglighet när som helst utan föregående meddelande.

Om något villkor i dessa användarvillkor fastställs vara olagligt, ogiltigt, eller av någon anledning inte verkställbart, ska giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren, villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras därigenom.

Juridisk förklaring

Webbplatsen kontrolleras, drivs och administreras av Dometic från dess kontor i Sverige. Dometic uppger inte (i) att material på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser utanför Sverige och (ii) att tillgång till materialet från territorier där deras innehåll är olagligt är förbjudet. Om du tillgår denna webbplats från platser utanför Sverige är du ansvarig för att följa alla lokala lagar. Sveriges lagar ska tillämpas dessa användarvillkor utan att verkställa dess bestämmelser om lagkonflikter. Stockholms tingsrätt har i första hand exklusiv behörighet i alla tvister som uppstår på grund av dessa användarvillkor.