Main Content

Elektronisk rattväxel

Från ledarna av marina styrsystem parar Dometic SeaStar den elektriska rattväxeln mot det elektroniska styrsystemet och passar alla styrplatser. Den elektriska rattväxeln erbjuder justerbar rattmotstånd för personlig komfort och kräver ingen hydraulolja vid styrväxeln.

MARINE SELECTION GUIDE

Select the right product for the right application

Find yours
Sortera