Main Content
Dometic slutar att använda ämnet kromat i produktionen av minibarer och sätter därmed en ny branschstandard
2020-02-12

Dometic slutar att använda ämnet kromat i produktionen av minibarer och sätter därmed en ny branschstandard

Kromat har under lång tid använts som korrosionsinhibitor för absorptionsminibarer som etablerad branschstandard. En ny EU-lagstiftning specificerar en utfasning av kromat senast under 2021, som ett steg för att minska dess miljöpåverkan. Dometic har investerat i forskning och utveckling och har nu en unik position när det gäller att tillhandahålla hållbara alternativ.

Vilka är de vanligaste gemensamma nämnarna mellan Dometics ljudlösa hotellminibarer och Dometics läkemedelskylar för sjukhus? De är helt tystgående och vibrationslösa, så de kommer varken störa hotellgäster eller patienter. Detta tack vare sin absorptionskylteknik som garanterar tillförlitlighet och hållbarhet, minskat underhåll och en förlängd produktlivstid. 

Under de senaste årtiondena har minibarsbranschen använt kromat som en korrosionsinhibitor. EU-myndigheter har nu beslutat sig för att förbjuda användning av kromat i den europeiska produktionen från 1 januari 2020 och för import till Europa under 2021.

För cirka 20 år sedan, det vill säga långt innan den nya lagstiftningen trädde ikraft, påbörjade Dometic proaktiv forskning och utveckling för att hitta en ny korrosionsinhibitor som kunde ersätta kromat och garantera långsiktig tillförlitlighet och hållbarhet i företagets minibarer.

”Absorptionsteknologin, utan rörliga delar, erbjuder en unik fördel jämfört med kompressorteknologi när det kommer till ljudnivå, hållbarhet och underhåll. Vi är väldigt glada över att kunna garantera våra kunder en fortsatt produktion av Dometics absorptionsminibarer, som ett komplement till våra termoelektriska modeller och kompressormodeller för hotell och sjukvården”, säger Peter Kruk, vd för Dometic EMEA. 

Dometics nya inhibitor är ett miljövänligt ämne som har samma antikorrosiva effekt som det välbeprövade kromatet. Det har testats noggrant internt i över tio års tid och ersätter nu kromat fullt ut i Dometics fabrik för minibarer och minikylar i Ungern. 

Anton Lundqvist, teknisk chef på Dometic säger, ”baserat på de utförliga tester som har utförts i våra europeiska fabriker och på externa institut känner vi oss säkra på att den nya inhibitorn kommer att erbjuda samma tillförlitlighet och garantera ett motsvarande långt serviceliv för våra minibarer som kromat har gjort fram tills idag”.

”Vi är väldigt stolta över denna prestation och välkomnar beslutet från EU om att ta ytterligare ett steg i denna ambitiösa hållbarhetsplan. Ett långsiktigt tankesätt kombinerat med strategiska investeringar har garanterat en framtid för absorptionsminibarer. Dometic har, ännu en gång, levt upp till sina löften om att vara ett hållbart företag och en produktledare”.

De nya fyllstationerna har placerats ut i Ungern och Dometic har nu en unik position när det gäller att tillhandahålla hållbara alternativ. Lagstiftningen som förbjuder kromat i minibarer gör Dometic till den enda leverantören av europeiskt tillverkade absorptionsminibarer.

Meddelande till redaktörer
Share this post

Press kontakt

Om Dometic

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr (EUR 2.8 Mdr) för år 2022 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.