Main Content
Deutsche feuerwehrleute nutzen die dometic abbiegehilfe für sicheres fahren
2021-01-13

Tyska brandmän använder sig av dometics körfältsassistans för säker körning

Brandkåren i den tyska staden Emsdetten har valt Dometic som unik leverantör för montering av körfältsassistanssystem i hela sin brandbilsflotta. Brandkåren använder den tyska regeringens nationella subventionsprogram ”2020 Turn Assistance Systems”, som tillåter tyska organisationer att komma långt över EU-målen om att alla fordon ska ha denna typ av system installerade år 2024.

Cyklister och fotgängare försvinner ofta ur synfältet när man svänger fordon med tung last, bussar eller utryckningsfordon. Dessa olyckor kan undvikas genom att montera ett så kallat körfältsassistanssystem, ett kamerasystem som ger föraren en avisering om en cyklist eller fotgängare kommer in i fordonets döda vinkel. EU har som avsikt att göra monteringen av ett körfältsassistanssystem obligatorisk för alla nya bilar från och med 2024.

Det tyska transport- och infrastrukturdepartementet (BMVI) vill inte vänta så länge och har därmed påbörjat initiativ som ”2020 Turn Assistance Systems”, ett program som främjar installationen av körfältsassistanssystem för fordon med tung last som redan används i samhället. 

Genom att utnyttja denna möjlighet har brandkåren i staden Emsdetten beslutat sig för att utrusta hela sin brandbilsflotta med körfältsassistanssystem. Det är inte bara nya fordon som utrustas med detta system, utan det eftermonteras även på äldre fordon. Brandkåren har utfört en utförlig bedömning av fler olika system och har valt Dometic BVS71000 (CAM1000), som är ett komplett system helt i linje med riktlinjerna för subventionsprogrammet.

Beslutet om att använda sig av Dometic BVS71000 (CAM1000) baseras både på att de har kundservice i närheten och på själva produkten. Tack vare sofistikerad teknologi kan systemet särskilja mellan rörliga och statiska objekt, såsom lyktstolpar, och orsakar därmed inga falsklarm, vilket kan vara störande för föraren. Det har även elektromagnetisk kompatibilitet, i synnerhet med fordonets specialsignal- och radioteknologi, vilket gör det enkelt för brandkåren att montera systemet i dess fordon. 

Bernd Wermers, brandskyddstekniker och medlem i Emsdettens brandkår säger: ”Vi är nöjda med hela installationen. Anspänningen mellan kollegor märks ofta, inte bara vid en olycka utan även när man återvänder från en sådan plats och då kan denna typ av system vara en fördel. Det är även viktigt för oss att vara en förebild inom säkerheten för både våra brandmän och personer ute på vägarna.”

Meddelande till redaktörer
Share this post

Press kontakt

Om Dometic

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr (EUR 2.8 Mdr) för år 2022 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.