Main Content

Privacyverklaring

Dometic Group AB (publ) (“DOMETIC” of “WE”) respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die we van u verwerken. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG. Hieronder wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen als u onze websites (“SITES”) bezoekt en gebruikt.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Het staat u vrij onze sites te verkennen zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Alle gegevens (bijvoorbeeld uw naam, geslacht, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u indirect of direct identificeren (“PERSOONSGEGEVENS”) en die u met ons deelt via onze sites (of op andere wijze communiceert aan Dometic), zullen echter worden beheerd in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Als u zakelijke websites, online besteldiensten of aangesloten apparaten van Dometic gebruikt, kunnen we extra informatie over u verzamelen. De soorten gegevens die we direct van u verzamelen, zijn:

naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (en naam, adres, contactinformatie en andere gegevens van het bedrijf als u een zakelijke website of een zakelijk product van Dometic gebruikt);
logingegevens, als u een Dometic-account aanmaakt;
factureringsgegevens, zoals een verzendadres, creditcard- of debitcardnummer, verificatienummer en vervaldatum;
informatie over aankopen of andere transacties met Dometic;
informatie over uw interacties met de klantenservice en onderhoud van Dometic;
informatie die u wilt toekennen in verband met uw apparaten; en/of
enige andere informatie die u vrijwillig direct verstrekt aan Dometic in verband met uw gebruik van de sites.
Als u de sites gebruikt, verzamelen we ook bepaalde informatie via geautomatiseerde processen, soms met behulp van derden die namens ons werken, met gebruikmaking van diverse technologieën, waaronder cookies en vergelijkbare tools. We verzamelen en analyseren informatie, zoals uw IP-adres, browsertypes, browsertaal, besturingssysteem, de staat of het land van waaruit u de diensten hebt bezocht, kenmerken van uw software en hardware (inclusief ID’s van apparaat), referral-pagina, uitstappagina en URL’s, platformtype, het aantal klikken, bestanden die u downloadt, domeinnamen, landingspagina’s, bekeken pagina’s en de volgorde van deze pagina’s, de hoeveelheid bestede tijd op specifieke pagina’s, de termen die u gebruikt bij het zoeken op onze sites, de datum en tijd waarop u de relevante site gebruikte, en geüploade en geplaatste content, foutenlogboeken en andere vergelijkbare informatie.

Als u Dometic “liket” of “volgt” op Facebook, Instagram, YouTube of andere social media-sites, kunnen we bepaalde informatie van u verzamelen, waaronder uw naam, e-mailadres en voor Dometic relevante commentaren of content die u plaatst. We verzamelen uw informatie ook als u zich inschrijft voor een van onze promoties of informatie aan ons verstrekt via social media-sites. Als u share-links voor social media, social plugins en dergelijke gebruikt op dometic.com, kan het desbetreffende social media-platform zien dat u de Dometic-sites bezoekt.

Deze sites bevatten ook zogenaamde cookies. Lees onze Cookieverklaring als u meer informatie wilt over het verzamelen van cookies door ons.

De sites bevatten links naar andere websites. Om elke twijfel weg te nemen: wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen of de inhoud van dergelijke websites.

 

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig voor het volgende:

ontwikkelen en verbeteren van de website van Dometic, d.w.z. door uw gedrag op de sites (op geaggregeerd niveau) te analyseren;
communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrieven van Dometic of vragen stelt over producten en diensten van Dometic;
verwerken van online bestellingen;
account- en productregistratie en administratie van uw account;
verwerken van deelname aan sweepstakes, prijsvragen of onderzoek van Dometic; en
verwerken van productreviews die u verstrekt over de sites en producten van Dometic.
 

WAT IS DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor doel (i) zoals in het gedeelte hierboven aangegeven is gebaseerd op ons rechtmatige belang in het verbeteren van onze website.

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor doel (ii)-(vi) zoals in het gedeelte hierboven aangegeven is gebaseerd op het feit dat het verwerken voor ons noodzakelijk is om de door u verzochte diensten te vervullen, zoals het afhandelen van een bestelling, het publiceren van een productreview of het ontvangen van een nieuwsbrief.

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor doel (iii) zoals hierboven aangegeven is gebaseerd op het feit dat we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van financiële en boekhoudkundige regelgeving.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige toegang enz. Het aantal personen met toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt. Alleen aan Dometic gelieerde individuen die uw persoonsgegevens moeten verwerken in verband met de doelen hierboven hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Dometic deelt uw persoonsgegevens met derden als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting te vervullen of om te voldoen aan een besluit van een overheidsinstantie of een rechtbank.

Dometic deelt tevens uw naam, e-mailadres en/of postadres met derden om uw verzoek in te willigen. Zij zullen u namens ons voorzien van de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond.

Daarnaast delen we uw persoonsgegevens met bedrijven binnen de Dometic Group met als doel het leveren van producten en diensten aan u, het garanderen van een constant serviceniveau met betrekking tot onze producten en diensten en het verbeteren van onze producten en diensten en uw klantenervaring. Als u een formulier invult met een verzoek om informatie of zich inschrijft voor een nieuwsbrief, dan komt de informatie die u verstrekt terecht in een beperkt aantal e-mail-inboxen die worden bekeken door bronnen die zijn aangewezen om uw specifieke vragen te behandelen.

We delen uw persoonsgegevens ook met leveranciers en partners die namens ons diensten verrichten, zoals factureren, sales, marketing, productcontent, adverteren, analyseren, onderzoek, klantenservice, verzenden en verwerking, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie, betalingsverwerking en juridische diensten.

Uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU/EER, zoals de VS, dat mogelijk een lager beveiligingsniveau heeft dan binnen de EU/EER. Het overdragen is noodzakelijk voor het leveren van nieuwsbrieven via e-mail, marketing, productcontent, adverteren, analyseren, onderzoek, klantenservice, verzenden en verwerking, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie en betalingsverwerking.

 

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

We bewaren uw informatie niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor deze is verwerkt. De bewaartermijn van informatie is afhankelijk van de doelen waarvoor we haar hebben verzameld en gebruiken en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Dometic Group AB (publ), reg.nr. 556829-4390, adres Hemvärnsgatan 15, SE-171 54 Solna, Zweden, is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij er verantwoordelijk voor zijn dat uw persoonsgegevens op de juiste wijze worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Als u echter in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika of Canada woont, dan is Dometic Corporation, adres 1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514, VS, de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens en er daardoor verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op de juiste wijze worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten. U kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Dometic via privacy@dometic.com.

Behoudens juridische voorwaarden, waarvan in elk afzonderlijk geval moet worden beoordeeld of ze van toepassing zijn, hebt u de volgende rechten. U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens met betrekking tot u we verwerken en u kunt een kopie van zulke gegevens aanvragen. U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot u te laten corrigeren en in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (als de persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld). U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens en u kunt verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Houd er rekening mee dat het beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens ertoe kan leiden dat we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. U hebt ook het recht op het verkrijgen van een uittreksel van de persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een machineleesbaar formaat en om de persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Als uw enig bezwaar hebt tegen of klachten hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.