Main Content

Privacyverklaring

Bijgewerkt: 2023-05-08

1 Algemeen

De Dometic Group AB is blij met je interesse en het feit dat je deze website bezoekt. De Dometic Group AB en elk van haar dochterondernemingen (hierna “Dometic”, “wij” of “ons” genoemd) is een internationale groep van bedrijven met 25 productie- en montagelocaties in 11 landen. Wij verkopen onze producten in ongeveer 100 landen.

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming van je land. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Dometic de persoonsgegevens die we van je verzamelen, gebruikt wanneer je onze websites bezoekt. Het gebruik van onze websites is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Als persoonsgegevens rechtstreeks op onze websites worden verzameld (bijv. naam, e-mailadres of informatie verzameld via cookies of andere online identificatoren), gebeurt dit altijd op vrijwillige basis voor zover mogelijk. Deze gegevens worden niet doorgestuurd naar derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Deze Privacyverklaring legt ook de stappen uit die we hebben genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Tot slot informeert deze Privacyverklaring je over je rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG).

2 Contactgegevens
 

Dometic Group AB is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens, in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Gebruik voor vragen over gegevensbescherming het volgende e-mailadres: privacy@dometic.com.

Dometic Group AB
Org. nummer 556829-4390
Hemvärnsgatan 15
SE-171 54 Solna

Als je echter in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika of Canada woont, dan is Dometic Corporation de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Zodoende is zij er dan voor verantwoordelijk dat jouw persoonsgegevens op de juiste wijze worden verwerkt, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Dometic Corporation
Columbia Centre 1
5600 N. River Road, Suite 250
Rosemont, IL  60018
VS

3 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
 

De Dometic Group heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming die bereikbaar is via privacy@dometic.com.

Warfinges väg 31
112 51 Stockholm
Zweden

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen en zorgen met betrekking tot gegevensbescherming, of om rechten van betrokkenen uit te oefenen zoals beschreven in dit beleid.

 

 

4 De persoonsgegevens die we over jou verzamelen

Afhankelijk van hoe je met ons communiceert, kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens over je verzamelen voor verschillende doeleinden. Hier beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen, voor welk doel en op welke rechtsgrond. We informeren je tevens over de bewaartermijn voor verschillende soorten persoonsgegevens.

Informatie die we over je kunnen verzamelen:

Bestemd voor Categorieën persoonsgegevens Wettelijke basis Bewaarperiode
Administratie voor (langdurige) klanten

Om onze relatie met (langdurige) klanten te beheren, je bestelling te beheren en te voldoen aan onze garantieverplichtingen of andere contractuele verplichtingen die we met onze klanten hebben.

Naam

Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer)

Informatie over je bestelling (zoals bestelnummer, model, artikelnummer, serienummer, aankoopdatum, enz.)

Contractuele verplichting We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende 2 jaar vanwege onze garantieverplichtingen.
Facturering

Om betalingstransacties voor onze producten en diensten af te handelen.

Factureringsinformatie (zoals naam, adres, gekocht product of service)

Transactiegeschiedenis

Dometic bewaart geen andere informatie over je betalingsgegevens, omdat deze informatie gepseudonimiseerd is.

Wettelijke verplichting (boekhoud- en boekhoudvoorschriften.) Informatie over je betaling en transacties wordt opgeslagen zolang de lokale wetgeving in je land dit vereist.
Accountregistratie

We willen graag een productpagina aanbieden aan onze zakelijke klanten waar ze ons assortiment kunnen bestellen en bekijken in een ingelogde modus. We communiceren ook met onze klanten om projecten, diensten en facturering te beheren.

Naam

Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer)

Inloggegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enz.)

Transactiegeschiedenis

Legitiem belang

We hebben de beoordeling gemaakt dat onze interesse in het leveren van een productpagina aan zakelijke klanten je rechten en belangen overtreft.

Jouw Dometic-accountgegevens worden opgeslagen totdat je als zakelijke klant vraagt om de account van het bedrijf te laten verwijderen.
Cookies en online identificatoren of andere trackingtechnologieën

We willen onze websites en sociale media efficiënt laten werken, accountgerelateerde functionaliteiten bieden, begrijpen hoe je omgaat met onze websites en in welke diensten of producten je geïnteresseerd bent.

We gebruiken cookies, web beacons, clear GIF, pixels, internettags en andere soortgelijke online identificatoren of andere trackingtechnologieën om te controleren hoe je omgaat met onze websites en sociale media. Dit kan inhouden op welke links je klikt of informatie over je apparaat of browser identificeert. Je kunt meer lezen over hoe we cookies gebruiken in onze cookieverklaring. Toestemming

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door onze cookie-instellingen te bezoeken.
 

Afhankelijk van het doel van de cookie worden verschillende soorten cookies gedurende verschillende perioden opgeslagen. Meer informatie over de bewaartermijnen voor cookies vind je in onze cookieverklaring.
Feedback/ondersteuning

Om te kunnen reageren of ondersteuning te bieden als je contact met ons opneemt door onze contactformulieren in te vullen.

Naam

Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)

Informatie over je bestelling (zoals bestelnummer, model, artikelnummer, serienummer, aankoopdatum, enz.)

Legitiem belang

We hebben de beoordeling gemaakt dat ons belang om je ondersteuning te bieden jouw rechten en belangen overtreft. 

We bewaren je persoonsgegevens gedurende 2 jaar om je een betere klantervaring te bieden.
Productregistratie

Om snellere en nauwkeurigere ondersteuning te bieden wanneer je ervoor kiest je productbezit te controleren en je op de hoogte te houden van systeemupdates en informatie met betrekking tot terugroepen.

Naam

Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)  

Informatie over je Dometic-product (zoals model, artikelnummer, serienummer, aankoopdatum, enz.) 

Toestemming

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door het ondersteuningsformulier te bezoeken.

We bewaren je persoonsgegevens maximaal 10 jaar om je een betere klantervaring te bieden.
Nieuwsbrieven

We maken informatie over onze producten en diensten bekend met als doel onze producten en diensten te verkopen aan personen die ermee instemmen dergelijke informatie te ontvangen.

E-mailadres Toestemming

Je kunt je toestemming voor onze direct marketing te allen tijde intrekken door te klikken op de link in de marketing-e-mails.

Zolang we je toestemming hebben om je informatie en marketing te verstrekken via nieuwsbrieven.
Onderzoeken

Voor ons of een derde partij om je mening te begrijpen. Als de enquête wordt verstrekt door een derde partij, is het privacybeleid van de derde partij van toepassing op de verwerking van je informatie.

Onze enquêtes zijn meestal mogelijk zonder openbaarmaking van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die we verzamelen zijn informatie die je aan ons verstrekt. Toestemming Zolang wij of een derde partij jouw toestemming hebben en je feedback relevant is voor ons bedrijf.
Sociale media

Als je Dometic “liket” of “volgt” op Facebook, Instagram, YouTube of andere socialemediasites, kunnen we bepaalde informatie verzamelen, waaronder jouw naam, e-mailadres en voor Dometic relevante commentaren of content die je plaatst. We verzamelen jouw informatie ook als je je aanmeldt voor een van onze promoties of als je informatie aan ons verstrekt via socialemediasites. 

Gebruikersnaam

E-mailadres

Opmerkingen of inhoud van jou

Legitiem belang

We hebben de beoordeling gemaakt dat ons belang om te begrijpen hoe je omgaat met onze sociale media jouw rechten en belangen overtreft.

We bewaren je persoonsgegevens zolang deze relevant zijn voor ons of totdat je inhoud verwijdert die op onze sociale media is geplaatst.

5 Gegevensuitwisseling binnen de Dometic Group:

Soms kan het nodig zijn om je persoonsgegevens te verzenden naar andere rechtspersonen van Dometic om producten en diensten aan jou te leveren. Dit is om een consistent serviceniveau te garanderen in al onze producten en diensten en om onze producten, diensten en jouw klantervaring te verbeteren. Als je een formulier indient om informatie op te vragen of om je aan te melden voor een nieuwsbrief, komt de informatie die je indient terecht in een aantal beperkte e-mailinboxen die worden bijgestaan door hulpbronnen die zijn toegewezen om jouw specifieke vragen te beantwoorden.

Als wereldwijd opererend bedrijf heeft Dometic interne toeleveringsketens en afhankelijkheden tussen zijn individuele rechtspersonen. Op basis van de AVG is Dometic een “groep van ondernemingen” die ons in staat stelt om de verwerking van je persoonsgegevens op die manier te verwerken, op basis van onze legitieme belangen. Voor zover gegevensoverdracht naar een of meer van onze andere rechtspersonen noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met jou, kan dit ook worden gebruikt als rechtsgrond.

De bedrijven van de Dometic Group die zijn opgericht buiten de Europese Unie (niet-EU-groepsmaatschappijen) hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die door hen worden gedeeld met andere groepsmaatschappijen, worden verwerkt volgens normen die ten minste even beschermend zijn voor jouw persoonsgegevens als de lokale wetgeving die van toepassing is op die niet-EU-groepsmaatschappijen.

6 Doorsturen van persoonsgegevens aan derden

In principe geven we geen persoonsgegevens door aan derden. Als je gebruikmaakt van gepersonaliseerde diensten van ons aanbod, leveren we ook onze diensten samen met externe partners. In deze context kan het nodig zijn om gepersonaliseerde gegevens te verzamelen en deze door te geven aan externe dienstverleners/derden voor het implementeren en verwerken van onze diensten.  Deze gegevens worden echter alleen opgeslagen of doorgegeven voor zover nodig voor de orderverwerking. Als we gebruikmaken van externe dienstverleners, zorgen we ervoor dat we een Gegevensbeschermingsovereenkomst zijn aangegaan. Onze dienstverleners zijn onderworpen aan dezelfde strenge gegevensbeschermingsvoorschriften en zijn bovendien geïntegreerd in ons gegevensbeschermingsconcept.

7 Wie zijn de ontvangers van jouw persoonsgegevens?

Alle gegevensoverdracht, intern of extern, is altijd beperkt tot het specifieke doel waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. Het voldoet aan de specifieke wettelijke vereisten voor het overdragen van persoonsgegevens.

De ontvangers van je persoonsgegevens zijn:

 • Interne personen, die deel uitmaken van gedocumenteerde interne processen waarin jouw persoonsgegevens nodig zijn voor het vervullen van een specifiek doel
 • Externe partijen die ons helpen om je de producten en diensten te leveren waarin je interesse hebt getoond; of ze kunnen namens ons rechtstreeks contact met je opnemen
 • Leveranciers en partners die namens ons diensten verlenen
 • Kredietinformatiebureaus
 • IT-serviceprovider
 • Overheidsinstanties als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een beslissing van een autoriteit of een rechtbank.

8 Wat zijn je rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Als we persoonsgegevens over je bewaren, bieden we je de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht op toegang
  Je hebt het recht om een bevestiging van ons te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over je worden verwerkt. Als dat het geval is, heb je het recht om ons gratis een kopie van die persoonsgegevens te vragen. Voor alle overige kopieën kunnen we je een redelijke vergoeding voor deze service in rekening brengen.

 • Het recht op rectificatie
  Je hebt het recht om Dometic te verzoeken alle informatie die je als onjuist beschouwt te corrigeren. Je hebt ook het recht om ons bedrijf te vragen informatie in te vullen waarvan je denkt dat deze onvolledig is.

 • Het recht op wissen
  Je hebt het recht om Dometic te verzoeken jouw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te wissen.

 • Het recht om verwerking te beperken
  Je hebt het recht om Dometic te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
  Je hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf.

 • Het recht op gegevensportabiliteit
  Je hebt het recht om Dometic onder bepaalde voorwaarden te verzoeken de persoonsgegevens die we hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan jou.

 

Als je niet akkoord gaat met de verwerking van je persoonsgegevens door Dometic, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van je locatie.

9 Privacybeleid van andere websites

Onze sites bevatten links naar andere websites. Onze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze sites. Dus als je op een andere website klikt, moet je de Privacyverklaring/het Privacybeleid van die site lezen. Voor alle duidelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen of de inhoud van andere websites.

10 Hoe beschermen we je gegevens?

We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige toegang of ongepaste verwerking. Het aantal personen met toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt. Alleen personen die verbonden zijn aan Dometic die je persoonsgegevens moeten verwerken in overeenstemming met de bovenstaande doeleinden, hebben toegang tot je persoonsgegevens. Ze worden door Dometic geïnstrueerd en zijn toegewijd om je persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingseisen.

11 Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Dometic houdt zijn privacyverklaring regelmatig in de gaten en plaatst elke update op deze webpagina.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2023-05-08.