Main Content

Köpguide för klimatanläggning

Välj rätt luftkonditionering

Den uppfriskande, svala luften från en luftkonditionering kan vara avgörande för din komfort. Den här köpguiden hjälper dig att förstå fördelarna med och funktionerna hos olika luftkonditioneringsmodeller, så att du kan välja den perfekta enheten för dig och ditt fordon!

AC Buying Guide - Block 2

Äger du en husvagn, släp eller campingvagn? Storleken spelar roll vid val av rätt luftkonditionering. 

Alla fordon är inte kompatibla med alla typer av luftkonditioneringar:

Olika modeller kan ha olika isoleringsförmåga, och därför rekommenderar vi att du vänder dig till en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter för råd om vad som passar för just ditt fordon.

Fordonets längd påverkar också valet av luftkonditionering, eftersom större utrymmen kräver kraftfullare enheter. I vissa fall används mer än en enhet. Större fritidsfordon (över 8 m) kan behöva mer än en klimatanläggning för att kyla hela fordonet.

Klimatanläggningens placering och om den har kanalrör eller inte har också betydelse. Kanalsystem, som kan användas för klimatanläggningar monterade både på taket och i förvaringsutrymmen, gör att den svala luften kan fördelas effektivt runt hela fordonet. De takmonterade enheterna kan dock användas även utan kanalsystem. Beroende på hur väl ett system utan kanalrör fördelar luften, kan du behöva två separata enheter för att förse hela fordonet med sval luft.

Vad är skillnaden mellan enheter som monteras på taket respektive i ett förvaringsutrymme?

Klimatanläggningar är antingen designade för att installeras på fordonets tak eller i ett förvaringsutrymme inuti fordonet.

Takmonterad luftkonditionering

Takmonterade klimatanläggningar placeras ovanför fönstret på fordonets tak. För monteringen krävs att taket är platt och att det finns tillräckligt med utrymme bland övriga enheter.

Övrigt att tänka på:

 • Förvaring: de tar inte upp värdefull förvaringsplats inuti fordonet. Det är särskilt fördelaktigt för ägare av små fordon med begränsat utrymme.
 • Ljus: eftersom de placeras över ett fönster, kan takmonterade enheter hindra det naturliga ljuset. Om du inte köper en takmonterad enhet med ett inbyggt fönster förstås!
 • Fördelning: välj mellan en luftfördelningsbox eller ett kanalsystem, om du vill ha en mer riktad fördelning.
 • Frihöjd: den ökar fordonets höjd, men med en slät, låg takmodell blir det mycket mindre kännbart.
 • Värmare: eftersom värme stiger uppåt, är takmonterade enheter inte optimalt placerade för att värma fordonet.

Luftkonditionering för förvaringsutrymme

En klimatanläggning för förvaringsutrymmen har placerats inuti fordonet, under ett säte eller i ett annat utrymme. Den är perfekt om fordonets tak är böjt eller fullastat med andra enheter.

Övrigt att tänka på:

 • Förvaring: du går miste om inre lagringsutrymme där du monterar klimatanläggningen.
 • Ljus: fönstren påverkas inte, vilket innebär att de inte hindrar det naturliga ljuset.
 • Fördelning: alltid via ett kanalsystem, vilket innebär en bred fördelning av sval luft till flera rum efter behov.
 • Frihöjd: fordonets höjd påverkas inte.
 • Värmare: dess låga montering gör den mer effektiv som uppvärmningssystem.
AC Buying Guide - Block 4

Vilka klimatanläggningar kyler luften snabbast? 

Kyleffekten hos en klimatanläggning (kallas ibland nedkylningskraft) anger den hastighet med vilken luften kyls ned. Denna egenskap mäts i British thermal units per timme (BTU/h). Om du vill känna av temperaturminskningen så fort som möjligt, ska du välja en klimatanläggning med hög kyleffekt.

AC Buying Guide - Block 5

Oroar du dig över frihöjden?

Lågt hängande hinder som broar innebär att du bör fundera över frihöjden för ditt fritidsfordon. En uppenbar lösning är att välja en enhet som monteras i ett förvaringsutrymme, och som inte ökar fordonets höjd. Men en aerodynamisk, låg enhet som monteras på taket kan fordonets höjd öka med så lite som 25 cm, och är därför ett annat bra alternativ.

AC Buying Guide - Block 6

Vill du ha kvar det naturliga ljuset från takfönstret? 

Även om takmonterade enheter placeras över fordonets takfönster, behöver du inte gå miste om det naturliga ljuset inuti fritidsfordonet. Om du är en person som värdesätter naturligt ljus, kommer du att uppskatta en innovativ takmonterad klimatanläggning med ett inbyggt fönster.

WHERE WILL YOU BE TRAVELLING? CONSIDER POWER AND CLIMATE.

Air conditioners can do more than cool air. Depending on where you are travelling to, some additional functions may come in handy. It is also recommended that you consider the power sources of the destination you will travel to and ensure your air conditioner is suitable for use there.

HEATER:

 • Due to the fact heat rises, we recommend under bench air conditioners for best heating results. The heat is distributed far more effectively from under the vehicle which offers the added advantage of less energy consumption.
 • However, be warned, an air conditioner's heater is not sufficiently powerful for use in temperatures close to freezing. For effective heating in cold climates, we advise using a specialist heater.

AIR PURIFIER:

 • If you’re likely to travel to areas with low-quality, polluted air then you may be grateful to have an air purifier function on your air conditioner. It will also remove odours from storage or mishaps in the kitchen.

ALL-IN-ONE:

 • A select few air conditioners can do it all: cool, heat and purify. If you are likely to travel long distances in your RV and experience a range of climate conditions, then an all-in-one air conditioner ensures you will always be comfortable.

POWER:

 • Power sources vary between countries and may require different sizes of fuse. So make sure your air conditioner is compatible with local electricity sources.
 • If you like to lose yourself in the wilderness, far away from civilization, you’ll be needing a generator to operate your air conditioner “off grid”.

Hur är det med låg strömförbrukning?

En luftkonditionering som sparar energi: skonsam mot plånboken och mot miljön! Det är en tilltalande egenskap hos en elapparat.

RV AC Buying Guide - Block 9

Vill du ha två eller fyra luftutlopp? 

Luftfördelningsboxarna har ett flexibelt antal fläktar och placeringsalternativ, vilket ger dig kontroll över luftcirkulationen. Välj att ha fläktar, som kan vara roterbara, på valfri sida av enheten, och upp till två på baksidan. Fundera på när, var och varför du uppskattar enhetens friska fläkt mest.

RV AC Buying Guide - Block 10

Vill du använda luftkonditioneringen medan du kör?

DC-satsen möjliggör mobil drift från fordonets 12-voltsbatteri, för klimatkontroll medan du kör.

NOW YOU’RE READY TO CHOOSE

We hope this guide has given you a better understanding of the type of air conditioner you want to buy. Now you have the knowledge, why not make use of our interactive tool? Answer a few questions and we’ll suggest the air conditioner for you!