Main Content

Integritetsmeddelande

Uppdaterat: 2023-05-08

1 Allmänt

Dometic Group AB uppskattar ditt intresse och besök på den här webbplatsen. Dometic Group AB och var och en av dess dotterbolag (nedan benämnda “Dometic”, “vi”, eller “oss”) är en internationell koncern med 25 tillverknings- och monteringsanläggningar i 11 länder, och vi säljer våra produkter i ungefär 100 länder.

Vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddslagen i ditt land. Av integritetsmeddelandet framgår hur Dometic använder personuppgifterna vi samlar in från dig när du besöker våra webbplatser. Användningen av våra webbplatser är i allmänhet möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. När personuppgifter samlas in direkt på våra webbplatser (exempelvis namn, e-postadress eller uppgifter som samlas in genom cookies eller andra online-identifierare) äger detta alltid rum på frivillig basis så långt det är möjligt. De här uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke. Det här integritetsmeddelandet redogör för åtgärderna vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande underrättar dig slutligen om dina rättigheter enligt allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

2 Kontaktinformation
 

Dometic Group AB är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter inom ramen för vad som avses i tillämplig dataskyddslagstiftning. För eventuella frågor om dataskydd ber vi dig vänligen använda följande e-postadress: privacy@dometic.com.

Dometic Group AB
Org. nummer 556829-4390
Hemvärnsgatan 15
SE-171 54 Solna

Om du emellertid bor i USA, Latinamerika eller Kanada, är det Dometic Corporation som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de behandlas korrekt och enligt gällande lag.

Dometic Corporation
Columbia Centre 1
5600 N. River Road, Suite 250
Rosemont, IL  60018
USA

3 Personuppgiftsansvariges namn och adress
 

Dometic Group har ett externt dataskyddsombud som kan kontaktas på privacy@dometic.com.

Warfinges väg 31
112 51 Stockholm
Sverige

Samtliga registrerade kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt med eventuella frågor som rör skydd av personuppgifter, eller för att utöva eventuella rättigheter som registrerade åtnjuter och som framgår av denna policy.

 

 

4 Personuppgifterna vi samlar in om dig

Beroende på hur du interagerar med oss kan vi samla in personuppgifter av olika slag om dig för olika ändamål. Här redogör vi för vilka uppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte, och på vilken rättslig grund. Vi informerar dig därutöver om lagringsperioden för personuppgifter av olika slag.

Uppgifter vi kan komma att samla in om dig:

Ändamål Särskilda kategorier av personuppgifter Rättslig grund Lagringsperiod
Klient- och kundförvaltning

För att förvalta våra klient- eller kundrelationer, hantera din beställning och följa våra garantiåtaganden eller andra avtalsförpliktelser vi har med våra kunder.

Namn

Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress, telefonnummer)

Information om din beställning (såsom beställningsnummer, modell, artikelnummer, serienummer, inköpsdatum, och så vidare)

Avtalsförpliktelse Vi lagrar dina personuppgifter i två (2) år med anledning av vårt garantiåtagande.
Fakturering

För att hantera betalningstransaktioner för våra produkter och tjänster.

Faktureringsinformation (såsom namn, adress, köpt produkt eller tjänst)

Transaktionshistorik

Dometic sparar inte någon annan information om dina betalningsuppgifter eftersom dessa uppgifter är belagda med pseudonym.

Rättslig förpliktelse (redovisnings- och bokföringsregler.) Information om din betalning och dina transaktioner lagras så länge som lagen i ditt land fordrar detta.
Kontoregistrering

Vi har ett intresse av att tillhandahålla en produktsida för våra affärskunder där de kan beställa och granska vårt sortiment i ett inloggat läge. Vi kommunicerar också med våra kunder för att förvalta projekt, tjänster och fakturering.

Namn

Kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer)

Inloggningsuppgifter (såsom användarnamn, lösenord, och så vidare)

Transaktionshistorik

Legitima intressen

Enligt vår uppfattning väger vårt intresse av att tillhandahålla våra affärskunder en produktsida tyngre än dina rättigheter och intressen.

Dina Dometic kontouppgifter kommer att sparas tills du som affärskund ber om att ditt affärskonto raderas.
Cookies och onlineidentifierare samt annan spårningsteknik

Vi har ett intresse av att se till att våra webbplatser och sociala medier fungerar effektivt, tillhandahålla kontorelaterade funktioner, förstå hur du interagerar med våra webbplatser och vilka tjänster eller produkter du är intresserad av.

Vi använder cookies, webbeacons, clear GIF, pixlar, internettaggar, och andra liknande online-identifierare eller annan spårningsteknik för att övervaka hur du interagerar med våra webbplatser och sociala medier. Detta kan komma att omfatta vilka länkar du klickar på eller identifiera information om din enhet eller din webbläsare. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vårt cookiemeddelande. Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att besöka våra cookieinställningar.
 

Beroende på cookies ändamål kommer olika slags cookies att lagras under olika tidsperioder. Du kan läsa mer om lagringsperioder för cookies i vårt cookiemeddelande.
Feedback/Support

För att kunna svara eller ge dig support när du kontaktar oss genom att fylla i våra kontaktformulär.

Namn

Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress, telefonnummer och så vidare)

Information om din beställning (såsom beställningsnummer, modell, artikelnummer, serienummer, inköpsdatum, och så vidare)

Legitima intressen

Enligt vår uppfattning väger vårt intresse av att tillhandahålla dig support tyngre än dina rättigheter och intressen. 

Vi behåller dina personuppgifter i två (2) år i syfte att ge dig en bättre kundupplevelse.
Produktregistrering

För att ge dig snabbare och mer ändamålsenlig support när du väljer att verifiera ditt produktägande och hålla dig uppdaterad om systemuppdateringar och återkallelseinformation.

Namn

Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress, telefonnummer och så vidare)  

Information om din Dometic-produkt (såsom modell, artikelnummer, serienummer, inköpsdatum och så vidare) 

Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att fylla i supportformuläret.

Vi behåller dina personuppgifter i upp till tio år i syfte att ge dig en bättre kundupplevelse.
Nyhetsbrev

Vi avslöjar information om våra produkter och tjänster i syfte att marknadsföra våra produkter och tjänster för enskilda personer som samtycker till att motta sådan information.

E-postadress Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med avseende på direktmarknadsföring genom att klicka på länken som du tillhandahålls i reklammejlen.

Så länge vi har ditt samtycke att tillhandahålla dig information och marknadsföring genom nyhetsbrev.
Undersökningar

För att vi eller en tredje part ska förstå dina synpunkter. När undersökningen tillhandahålls av en tredje part gäller sådan tredje parts integritetspolicy för behandlingen av dina uppgifter.

Våra undersökningar kan vanligtvis göras utan att några personuppgifter avslöjas. Alla personuppgifter vi samlar in är information som du väljer att tillhandahålla till oss. Samtycke Så länge vi eller en tredje part har ditt samtycke och din feedback är relevant för vår verksamhet.
Sociala medier

När du “gillar” eller “följer” Dometic på Facebook, Instagram, YouTube eller andra sociala medier, kan vi hämta information från dig, inklusive ditt namn, din e-postadress och eventuella kommentarer eller innehåll du postar av betydelse för Dometic. Vi samlar också in din information om du registrerar dig för en av våra kampanjer eller skickar information till oss via sociala medier. 

Användarnamn

E-postadress

Kommentarer eller innehåll från dig

Legitima intressen

Enligt vår uppfattning väger vårt intresse av att förstå hur du interagerar med våra sociala medier tyngre än dina rättigheter och intressen.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är relevant för oss eller tills du raderar eventuellt innehåll som publicerats på våra sociala medier.

5 Utbyte av data inom Dometic-koncernen:

Det kan stundtals vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till någon annan juridisk enhet inom Dometic för att tillhandahålla dig produkter och tjänster, för att säkerställa en konsekvent servicenivå inom ramen för våra produkter och tjänster, och för att förbättra våra produkter, tjänster och din kundupplevelse. När du skickar in ett formulär som begär information eller registrerar dig för ett nyhetsbrev, lagras denna information i ett antal dedicerade inkorgar för att kunna besvara dina specifika förfrågningar.

Som ett globalt företag har Dometic interna försörjningskedjor och avdelningar inom ramen för dess olika juridiska enheter. Dometic är, på grundval av GDPR, en “företagsgrupp” vilket gör det möjligt för oss att hantera behandlingen av dina personuppgifter på så sätt, baserat på våra legitima intressen. Därutöver och i den mån som överföring till en eller fler av våra andra juridiska enheter är nödvändig för fullgörande av ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ingående av ett avtal med dig, kan detta också användas som rättslig grund.

Dometics koncernbolag som etablerats utanför EU (koncernbolag utanför Europeiska unionen) har vidtagit åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som delas av de med andra koncernbolag behandlas i enlighet med standarder som är åtminstone lika skyddande för dina personuppgifter som de lokala lagar som är tillämpliga för sådana koncernbolag utanför EU.

6 Vidarebefordran av personuppgifter till tredje parter

Vi vidarebefordrar av principskäl inte några personuppgifter till tredje parter. När du använder skräddarsydda tjänster för vårt erbjudande tillhandahåller vi också våra tjänster tillsammans med externa parter. Inom ramen för detta, kan det vara nödvändigt att samla in personuppgifter och vidarebefordra dessa till externa tjänsteleverantörer/tredje parter för att implementera och bearbeta våra tjänster.  Dessa uppgifter lagras eller vidarebefordras dock enbart i den mån så är nödvändigt för behandling av beställning. När vi använder externa tjänsteleverantörer ser vi till att vi ingått ett dataskyddsavtal. Våra tjänsteleverantörer är underkastade samma stränga dataskyddsregler och därmed integrerade i vårt dataskyddskoncept.

7 Vilka är mottagare av dina personuppgifter?

All dataöverföring, oavsett om den är intern eller extern, är alltid begränsad till det specifika ändamål för vilket vi behandlar dina personuppgifter och följer de specifika rättsliga krav som gäller för överföring av personuppgifter.

Mottagare av dina personuppgifter omfattar:

 • Interna personer som ingår i dokumenterade interna processer inom ramen för vilka dina personuppgifter krävs för ett specifikt ändamål
 • Externa parter som hjälper oss tillhandahålla dig med produkter och tjänster som du själv har uttryckt ett intresse för. De kan alternativt kontakta dig direkt för vår räkning
 • Leverantörer och partners som utför tjänster på uppdrag av oss
 • Kreditupplysningsföretag
 • Leverantör av IT-tjänster
 • Offentliga myndigheter när så är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, ett myndighets- eller domstolsbeslut.

8 Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

När vi har personuppgifter om dig gäller följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätt till åtkomst
  Du har rätt att erhålla bekräftelse från oss oavsett om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Om så är fallet har du rätt att be oss om en kopia av sådana personuppgifter utan kostnad. För eventuella ytterligare kopior kan vi debitera dig en rimlig avgift för sådan tjänst.

 • Rätt till rättelser
  Du har rätt att begära att Dometic rättar eventuella uppgifter som du anser är oriktiga. Du har också rätt att begära att vårt bolag ändrar uppgifter som du anser vara ofullständig.

 • Rätt till borttagning
  Du har rätt att begära att Dometic raderar dina personuppgifter under särskilda omständigheter.

 • Rätt att begränsa behandling
  Du har rätt att begära att Dometic begränsar behandlingen av dina personuppgifter under särskilda omständigheter.

 • Rätt att invända mot behandling
  Du har rätt att invända mot vårt bolags behandling av dina personuppgifter under särskilda omständigheter.

 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att begära att Dometic överför personuppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig under särskilda omständigheter.

 

Om du inte samtycker till Dometics behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet på din ort.

9 Andra webbplatsers integritetspolicyer

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Vårt integritetsmeddelande gäller enbart för våra webbplatser så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du läsa deras integritetsmeddelande/integritetspolicy. För undanröjande av tvivel: Vi ansvarar inte för sådana webbplatsers integritetsbestämmelser eller innehåll.

10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig tillgång etc. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Enbart personer som är kopplade till Dometic och som måste behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen ovan har tillåtelse att få åtkomst till dina personuppgifter. Dessa personer instrueras och ges av Dometic uppdrag att hantera dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga dataskyddskrav.

11 Ändringar i vårt integritetsmeddelande

Dometic granskar regelbundet sitt integritetsmeddelande och publicerar eventuella uppdateringar på den här webbplatsen.
Det här integritetsmeddelandet uppdaterades senast 2023-05-08.