Main Content
Köpguide för toaletter till fritidsfordon

Köpguide för toaletter till fritidsfordon

VÄLJA RÄTT TOALETT

Toaletter är en viktig del av komforten när du reser. Men med så många teknologier och funktioner att välja mellan kan det vara svårt att hitta den perfekta toaletten för ditt fritidsfordon! Vi har satt ihop den här guiden för att hjälpa dig att fatta rätt beslut för dig och för ditt fritidsfordon:



Sanitation Buying Guide - Block 3

Hur många toaletter vill du att det ska finnas i fordonet?

Om du har ett stort fritidsfordon och skulle vilja ha mer än en toalett, kommer du att uppskatta att ha en vakuum- eller kvarntoalett som en andra toalett. Dessa toaletter måste inte placeras direkt ovanför spoltanken. Istället pumpas avloppsinnehållet genom en slang till en tank upp till 15 m bort, vilket ger dig mer flexibilitet vad gäller monteringsplats.

Sanitation Buying Guide - Block 4

Vad gör du om utrymmet för en toalett är begränsat?

Badrum med begränsat utrymme och ovanlig planlösning är vanliga i fritidsfordon. Dessa tre alternativ är ofta lösningen:

  1. En kassettoalett som kan rotera 360 grader mellan skål och bas ger oändliga placeringsmöjligheter i extremt små utrymmen. En kassettoalett kräver ingen extern septiktank fäst i fordonets underrede; i stället samlas avfallet upp i en bärbar kassett som kan transporteras av en person.
  2. Toaletter utan ryggstöd med liten bas får plats i små utrymmen, även på upphöjda plattformar, utan att göra avkall på bekvämligheten.
  3. Kompakta toaletter med pedalspolning är nu tillgängliga med kvarn- och vakuumteknik, så att du inte behöver förlita dig helt på gravitationstoaletter i små badrum.
Sanitation Buying Guide - Block 5

Vilken är den bästa toaletten för äldre eller rörelsehindrade användare?

Undvik toaletter utan ryggstöd om de inte monteras på en upphöjd plattform. Toaletter med ryggstöd, med mått som liknar de hos vanliga hushållstoaletter, är lättare att sitta på och resa sig från. Undvik även fotpedalsspolning och satsa istället på en elektrisk toalett med en vanlig spolknapp eller en väggpanel.

Sanitation Buying Guide - Block 6

Kommer vara på resande fot under längre perioder eller resa till avlägsna platser?

Om det är troligt att du kommer att sakna källor till vatten eller elektricitet under längre perioder, är det värt att ha en gravitationstoalett med spolpedal. Med dessa toaletter får användaren fullständig kontroll över vattenförbrukningen och kan använda så lite vatten som möjligt vid varje tillfälle så att inte avfallstanken behöver bytas lika ofta. Överväg att utrusta ditt fordon med en portabel toalett som en reservlösning, för säkerhets skull.

Sanitation Buying Guide - Block 7

Vad finns det för olika typer av toaletter?

Det finns fyra populära typer av toaletter:

Gravity Flush: Gravitationstömning det här är den mest traditionella toaletten, beprövad i fritidsfordon under årtionden. Den använder den enklaste metoden för spolning skålens innehåll faller rakt ned i en stor avloppstank detta garanterar en pålitlig och okomplicerad funktion. Toaletter med gravitationsspolning måste monteras rakt ovanför avloppstanken.

Kvarnspolning Kvarnspolning motordrivna blad skär avfallet till flytande form innan avfallet fortsätter ned i en stor avloppstank. Med denna spolningsteknologi är toaletten och avloppstanken monterade separat från varandra. Som ett resultat av upplösningen är avfallet i avloppstanken mer lättflytande. Det förhindrar att avfallet bildar fördämningar samtidigt som det gör spolningen enklare och mer grundlig.

Kassett Denna teknologi är främst utformad för husvagnar och husbilar, och ger en kompakt toalettskål som är permanent monterad över en liten, borttagbar avloppstank av kassettyp. Vid spolningen faller skålens innehåll rakt ned i avloppstanken. När avloppstanken är full, avlägsnas denna för hand genom en servicelucka och töms i en vanlig toalett eller en avfallsstation, för att sedan sättas tillbaka under toalettskålen.

Bärbar Bärbara toaletter är populära i små husbilar och även för tältning. De består av en toalettskål av lättplast och en liten avloppstank. När tanken är full avlägsnar du tanken från dess plats under sitsen och skålen, och tömmer den i en vanlig toalett eller avfallsstation, för att sedan sätta tillbaka den under toalettskålen.

Hur kan man undvika dålig lukt från en toalett?

I många fall är den främsta orsaken till att toaletten luktar illa att avloppstanken är placerad rakt under en toalett med gravitationstömning. Toaletter som öppnas direkt ovanför tanken tenderar att låta dålig lukt från tanken läcka ut i badrummet. Ett sätt att förhindra detta är att installera en kvarntoalett. Dessa två typer av toaletter monteras utan en direkt väg från tanken till toalettskålen, och isolerar därmed den dåliga lukten. Tankbehandlingslösningar är fördelaktiga för alla typer av toaletter. Oavsett om de är i vätskeform eller i tablettform bekämpar de effektivt dåliga lukter.

Med en kvarn- eller vakuumtoalett finns det fortfarande en liten risk för att odörer läcker ut från en flexibel slang, om en sådan används, för att ansluta toaletten till avloppstanken (odören kan inte tränga igenom ett PVC-rör). Så se till att avloppsledningen töms ordentligt i tanken för att förhindra att avloppsvatten finns kvar i toalettslangen efter spolning.

I toaletter med gravitationstömning fungerar det vatten som finns kvar i toalettskålen som en lukttätning mellan skålen och tanken. För att de ska kunna fortsätta fylla sina viktiga funktioner, måste tätningen och flottören eller valvet förbli rena och släta så att vatten inte läcker ned och ut ur skålen. Observera att det krävs regelbunden rengöring för att säkerställa att denna funktion förblir effektiv. Ansamling av mineraler och avfall kan skada tätningen och leda till att vattenlåset inte fungerar.

För att undvika dålig lukt från en kassett- eller gravitationstoalett bör du använda tankbehandlingar utformade för dessa toalettsystem. Lämplig ventilation av avloppstanken är också viktigt för att se till så att tankbehandlingen fungerar korrekt och att det luktar så lite som möjligt. Ha även i åtanke att tanken på en kassettoalett är monterad på insidan av fordonet. Så eventuella odörer kan vara mer kännbara om avloppstanken inte är ordentligt behandlad eller ventilerad.

Sanitation Buying Guide - Block 9

Vilka toaletter förbrukar minst vatten?

Toaletter med fotpedalsspolning förbrukar minst vatten, medan toaletter med elektrisk spolning är programmerade för att använda lite mer. De flesta toaletter med elektrisk spolning erbjuder både normal och lågvolymsspolning för att hjälpa till att kontrollera vattenanvändningen.

Toaletter med gravitationsspolning förbrukar väldigt lite vatten eftersom de inte behöver extra vatten för att spola bort avfall från skålen.

Vilken toalett är mest tystgående?

Frånvaron av en motor i kassett-, bärbara och pedalspolade gravitationstoaletter gör att de är väldigt tystgående. Ett annat sätt att hålla ljudnivån nere är att skaffa en sits som fälls ned långsamt, vilket förhindrar att den fälls ned med en smäll!

Sanitation Buying Guide - Block 11

Vilken toalett är enklast att tömma?

Avfallet från toaletter med gravitationstömning kan bilda vallar inuti tanken som kan göra det svårt att skölja ur. Det sönderdelade avfallet från en kvarn- eller vakuumtoalett är lättare att tömma ut från avloppstanken. Faktum är att nästan inget avfall finns kvar i tanken efter tömning, och till skillnad från gravitations- och kassettoaletterna, utgör potentiella stopp orsakade av proppar av toalettpapper inte en risk.

Vilken typ av spolmekanism skulle du välja?

Sedan slutet av 1970-talet använder de flesta husbilstoaletter en fotpedal för spolning. På senare tid har dock modeller med elektrisk spolning som använder sig av antingen en extern spolpanel eller en elektronisk spolknapp blivit allt populärare.

Vissa elektroniska spolpaneler har ett alternativ för avstängning vid full tank som bryter strömmen till toaletten för att undvika att avloppstanken blir överfull. Hos de flesta toalettsystem för fritidsfordon kan du avgöra när en avloppstank är full (antingen med ett inbyggt tankövervakningssystem eller genom att titta ned i toalettskålen när spolventilen är öppen), men inte alla hindrar tanken från att bli överfull.

Eftersom överfyllning kan leda till skador på toaletten, kan det kännas tryggt att ha ett system som stänger av tanken när den är full.

Sanitation Buying Guide - Block 13

Hur maximerar man toalettens komfort?

De flesta anser att toaletter med standardhöjd är mer bekväma att sitta på och lättare att resa sig upp från. Handhållna spraybehållare har blivit populära alternativ för extra sköljning av toalettskålen vid behov. Att byta ut plastsitsarna med emaljerat trä eller säten som stänger sig långsamt är också vanliga uppgraderingar. För toaletter som ibland används i mörkret är fjärrspolningsspakar både enkla att använda och ger praktisk belysning.

Men om du inte har några begränsningar vad gäller utrymme, vikt eller budget, är den mest högkvalitativa toalettmodellen en toalettstol helt i keramik med sitsar som fälls ned långsamt och vakuumspolning. Den erbjuder den mest kraftfulla och luktfria spolningen, förbrukar lite vatten och el, och resulterar i flytande avfall som pumpas ut ordentligt. Din toalett skulle väcka avund hos alla som använder den!

Hur gör man toalettsystemet miljövänligt?

Använd miljövänliga tankbehandlingsvätskor, behandlingspaket eller upplösliga tabletter. Du kan även spara vatten genom att välja lågvolymsspolning om toaletten har denna funktion. Gravitations-, kassett- och bärbara toaletter drivs inte med el och är snälla mot miljön!