Main Content
Alla Dometic produktionsanläggningar i Europa drivs nu med förnybar el
2022-05-17

Alla Dometic produktionsanläggningar i Europa drivs nu med förnybar el

Stockholm - 18 maj 2022 Dometic har gått in i nästa fas i implementeringen av sin hållbara strategi. Alla produktionsanläggningar i Europa drivs nu med 100 % förnybar el. Minskningen motsvarar utsläppen för cirka 1 000 personbilar under ett år. Detta är ett steg mot ett av de nya mål för att fullt driva produktionsanläggningar med förnybar el.

Som en ledande spelare inom det mobila livet är Dometic engagerade för att driva fram hållbarhet i branschen. Genom att erbjuda innovativa, hållbara produkter med låg klimatpåverkan som inspirerar till ett aktivt, bekvämt och ansvarsfullt liv utomhus, bidrar Dometic till en mer hållbar värld och gör det möjligt för människor att njuta av och utforska naturen - lokalt och oftare.

För att visa detta engagemang har Dometic gått in i nästa fas i implementeringen av företagets hållbara strategi. Programmet sträcker sig över de följande tre åren till 2024. En översikt av programmet och målet finns under sektionen Hållbarhet på webbplatsen Dometic.com

Energiförbrukning i tillverkning och användning har länge varit nyckeln till miljömål som bidrar till att minska klimatpåverkan av mobilt liv. Ett av de nya målen i det nya programmet är att helt driva produktionsanläggningar med förnybar el. Målet för 2030 är att minska utsläpp av CO2 med 50 % i förhållande till nettoförsäljningen.

Som ett resultat av detta, drivs nu alla Dometics produktionsanläggningar i Europa med 100 procent förnybar el. Utsläpp av CO2 undviks genom en övergång till förnybar el i anläggningarna i Europa som motsvarar det utsläppen för ungefär 1 000 personbilar för ett år (eller 572 000 000 laddade smartphones). Ansträngningarna fortsätter för att hitta en lösning till att driva alla produktionsanläggningar globalt med förnybar el.

Sedan delårsrapporten för Qi 2021, har Dometic rapporterat framsteg mot klimatmålet och tre andra hållbarhetsmål på kvartalsbasis. För 2021, har de hållbarhetsmålen integrerats i Långtidsprogram för incitament för gruppledningen. Deras mål har satts på minskning av utsläpp av CO2, skadefrekvens och procentantal av kvinnliga ledare”.

Meddelande till redaktörer
Share this post

Press contact

Om Dometic

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 27,8 Mdr (EUR 2.4 Mdr) för år 2023 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.