Main Content
Dometic Förvärvar Front Runner Vehicle Outfitters
2021-05-19

Dometic Förvärvar Front Runner Vehicle Outfitters

Stockholm, Sverige - 20 maj, 2021. Den 20 maj 2021 ingick Dometic ett avtal om att förvärva Front Runner Vehicle Outfitters – en global leverantör av högkvalitativa produkter för frilufts-marknaden med huvudkontor i Sydafrika.

frontrunner press release hero.jpg

SUMMERING
  • Förvärvet stärker Dometics produkterbjudande och distributionsbätverk för den fordonsbaserade frilufts-marknaden (vehicle based outdoor market).
  • Front Runners Vehicle Outfitters nettoomsättning för det senaste räkenskapsårets var omkring 35 miljoner USD med en god rörelsemarginal. 
  • Produkterna säljs på fyra kontinenter via egen B2C e-handel (omkring 50% av den totala omsättningen) och genom mer än 600 återförsäljare.
  • Transaktionen förväntas bidra till Dometics resultat per aktie redan från start. 
BESKRIVNING AV FRONT RUNNER VEHICLE OUTFITTERS

Front Runner Vehicle Outfitters är en global leverantör av högkvalitativa produkter för den fordonsbaserade utomhusmarknaden (vehicle based outdoor market). Produkterna inkluderar takräcken, taktält, förvarings-produkter samt laststänger. Produkterna säljs på fyra kontinenter via egen B2C e-handel (omkring 50% av den totala omsättningen) och genom mer än 600 återförsäljare.

Nettoomsättning för det senaste räkenskapsåret var omkring 35 miljoner USD med en god rörelsemarginal. 

Front Runner Vehicle Outfitters är privatägt, har cirka 320 heltidsanställda med huvudkontor och tillverkning nära Johannesburg, Sydafrika.

BAKGRUND OCH SKÄL TILL FÖRVÄRVET

Dometic har identifierat den fordonsbaserade utomhusmarknaden (vehicle based outdoor market) som ett starkt tillväxtmöjlighet. Front Runner Vehicle Outfitters, med sitt erbjudande av högkvalitativa frilufts-produkter, kompletterar perfekt Dometics befintliga erbjudande för denna marknad.

"Det gläder mig att välkomna Front Runner Vehicle Outfitters och dess anställda till Dometic. Med detta förvärv stärker vi vårt erbjudande och distributionsnät för frilufts-marknaden. Vår strategi för lönsam expansion inom Mobile Living är byggd på en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Detta är vårt fjärde annonserade förvärv i år och vår lista av möjliga framtida förvärv är betydande." säger Juan Vargues, VD och koncernchef för Dometic.  

Förvärvet finansieras fullt ut med kontanta medel och förväntas bidra till Dometics resultat per aktie redan från start.

Transaktionspriset är inte materiellt i förhållande till Dometics börsvärde och offentliggörs inte. Stängning förväntas ske under tredje kvartalet 2021.

Share this post

Press contact

Om Dometic

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 27,8 Mdr (EUR 2.4 Mdr) för år 2023 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.