Main Content
Dometic acquires Treeline Capital LLC
2022-03-01

Dometic förvärvar Treeline Capital LLC

Stockholm, Sverige – 2 mars, 2022 Dometic har ingått ett avtal om att förvärva Treeline Capital LLC, som genom varumärkena CDI Elektronics och Balmar är en ledande leverantör av värdeskapande produkter och lösningar inom Service & Aftermarket samt Mobil Strömförsörjning för den nordamerikanska marina marknaden.

Summering

  • Förvärvet stärker Dometics erbjudande och marknadsnärvaro på den nordamerikanska marknaden för marina eftermarknadsprodukter och lösningar, speciellt inom det snabbt växande området för Mobila Strömförsörjnings-lösningar.
  • Nettoomsättning för 2021 var mer än 16 miljoner USD  med en stark tillväxt och en en god rörelsemarginal. Omkring 75% av nettoomsättningen är inom Service & Aftermarket.
  • Transaktionen är strukturerad som en samtidig undertecknande och genomförande och träder i kraft omedelbart. Transaktionen förväntas bidra till Dometics vinst per aktie från start.

Beskrivning av CDI Electronics och Balmar

Genom varumärkena CDI Electronics och Balmar adresserar Treeline Capital LLC den snabbt växande efterfrågan på Mobila Strömförsörjningslösningar inom marinindustrin genom att erbjuda eftermarknadsprodukter för motortändning, DC-laddningssystem och batteriövervakningssystem för båtar, bland andra produktkategorier.

CDI Electronics och Balmars produkter säljs främst i Nordamerika, genom ett omfattande nätverk av distributörer och återförsäljare för den marina eftermarknaden. Erbjudandet inkluderar också en egenutvecklad motordiagnosmjukvara som är licensierad och används av mer än 1 200 återförsäljare på den marina eftermarknaden i Nordamerika.

Nettoomsättning för 2021 var mer än 16 miljoner USD  med en stark tillväxt och en en god rörelsemarginal. Omkring 75% av nettoomsättningen är inom Service & Aftermarket.

Treeline har omkring 70 anställda med huvudkontor i Huntsville, Alabama.

Bakgrund och skäl till förvärvet

Dometic förser den globala marinindustrin med ett brett utbud av innovativa produkter för både fritids- och professionella marknader. Med en stark marknadsposition som grund och genom att driva på kontinuerlig innovation har Dometic ambitionen att öka sin närvaro i service- och eftermarknadsverksamheten med specialbyggda produkter, och genom att expandera verksamheten till nya områden.

Tillägget av CDI Electronics och Balmar kompletterar i hög grad den befintliga närvaron av Dometic inom området Mobile Power Solutions, samtidigt som Dometics närvaro inom den marina industrin för Service & Aftermarket stärks ytterligare.

Förvärvet är helt finansierat med kontanta medel och förväntas bidra till Dometics vinst per aktie redan från start. Transaktionspriset är inte väsentligt i förhållande till Dometics börsvärde och offentliggörs inte. Treeline kommer att rapporteras som en del av Dometics segment Marine. Transaktionen är strukturerad som en samtidig undertecknande och genomförande och träder i kraft omedelbart.

Meddelande till redaktörer
Share this post

Press contact

Om Dometic

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 27,8 Mdr (EUR 2.4 Mdr) för år 2023 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.