Återkallade produkter

Håll dig uppdaterad med all relevant information.

Läckande rör och gasolregulatorer - Risk för allvarliga skador.

Frivillig produktåterkallelse.