Main Content

Allmänna villkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ DOMETIC.COM

1 Inledning

1.1 Dessa försäljningsvillkor på dometic.com ( "villkoren") beskriver de specifika villkor som gäller för leverans av produkterna, inklusive reservdelar, ("produkterna"), som företag och/eller konsumenter beställer ("du”/”din/ditt") från Dometics e-handelssida på dometic.com (“Dometic Online”) för leverans i Sverige. Ytterligare information om produkter eller garantier (inklusive produktspecifikationer) finns på Dometic Onlines produktsida(or).

1.2 Företagsinformation (“Dometic”)

Dometic Sweden AB

Hemvärnsgatan 15, 6th floor
SE 171 54 Solna
Sverige

1.3 Genom att klicka på ”Jag godkänner”-rutan under betalningsprocessen och därefter skickar in din beställning, samtycker och accepterar du att du är bunden av dessa villkor. Se till att du har läst och förstått villkoren innan du skickar in din beställning. Andra villkor som finns tillgängliga på Dometic Online, så som användningsvillkoren för  Dometics webbsida och sekretessmeddelandet, och cookies-policyn  gäller även din användning av Dometic Online och din beställning. Villkoren ska ha företräde, efter omständigheterna, före alla andra versioner eller motstridiga dokument.

1.4 Genom att godkänna dess villkor intygar du att du är minst 18 år eller att du är myndig att ingå ett bindande kontrakt med Dometic.

1.5 Villkoren kan ändras då och då utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som ska gälla för din beställning är den som finns tillgänglig på Dometic Online när du gjorde din beställning.

2 Beställa produkter

2.1 Produkter beställs och kontraktet för köpet av produkterna avslutas i enlighet med följande process:

(i) Efter att du valt produkterna, placerar du din beställning genom att gå vidare till kassan. Du kommer att vägledas genom beställningsprocessen genom en serie av instruktioner på Dometic Online. Du godkänner att din beställning skapar en betalningsskyldighet för be beställda produkterna. Du godkänner även att din beställning är ett erbjudande att köpa, i enlighet med dessa villkor, produkterna i din beställning och att ett bindande kontrakt mellan Dig och Dometic kommer att skapas när och om Dometic accepterar din beställning. Dometic strävar efter att leverera alla beställda produkter, men notera att Dometic har rätt att inte acceptera din beställning, oavsett anledning, inklusive när produkterna inte längre är tillgängliga.

(ii) Du kommer att få ett e-postmeddelande med en beställningsbekräftelse med uppgifter om de produkter du beställt. Spara ditt beställningsnummer för framtida referens.

Vid mottagandet av beställningsbekräftelsen sker slutet för kontraktet för köp av produkt(er). Den faktiska avsändningen kommer att ske i enlighet med det som beskrivs i avsnitt 3.1 och 3.2. Om en produkt du har beställt inte finns i lager (inklusive om det beställda antalet inte finns i lager) kommer Dometic att kontakta dig så att du antingen kan avbryta beställningen eller, om produkten snart förväntas att finnas i lager igen, behålla beställningen.

När din beställning har bekräftats och accepterats av Dometic, under de villkor som beskrivits ovan, kan den inte modifieras såvida inte Dometic går med på detta.

När din beställning har bekräftats och accepterats av Dometic, under de villkor som beskrivits ovan, kan din beställning inte avbrytas, förutom om du gör anspråk på din ångerrätt, som beskrivs in avsnitt 5 eller vid force majeur.

3 Leverans

3.1 Dometic ska arrangera leverans av produkterna till dig med via den leveransmetod du valde under beställningsprocessen.

3.2 Frakt- och leveransdatumen är endast uppskattningar och kan inte garanteras. Om produkterna inte är tillgängliga inom dessa uppskattade leveranstider kommer Dometic meddela dig via de kontaktuppgifter du angivit. Om produkterna inte finns tillgängliga i det beställda antalet kan du motta ett lägre antal av produkterna och avbryta den resterande delen av din beställning eller avbryta din beställning i sin helhet.

3.3 Äganderätten till produkterna kommer att övergå till dig när betalningsbeloppet för dessa produkter har betalats i helhet, oberoende av leveransdatumet för produkterna. Leveransen kommer att slutföras när Dometic levererar produkterna du beställt till adressen du angivit. Om ingen är hemma på din adress för att ta emot leveransen kommer rimliga åtgärder att tas för att försöka leverera produkterna. Du accepterar att ersätta Dometic för alla ytterligare leverans-/hanteringskostnader som uppstår på grund av att du inte kunde ta emot leveransen i enlighet med de överenskomna villkoren för leverans.

4 Priser, leveranskostnader och betalning

4.1 Priserna för de beställda produkterna specificeras på Dometic Online, och bekräftas i beställningsbekräftelsen. Alla priser visas i den lokala valutan på Domestic Online, inklusive moms (i tillämpliga fall), men utesluter avgifter för leverans och hantering (dessa kommer att läggas till dina varor och specificeras innan du godkänner villkoren).

4.2 Även om Dometic gör sitt bästa för att se till att alla priser på Dometic Online är korrekta, kan felaktigheter uppstå (t.ex. av tekniska skäl, nätverksproblem, överföringsproblem etc.). Om Dometic upptäcker ett fel gällande priset för produkterna du har beställt kommer Dometic att meddela dig så snart som möjligt och ge dig alternativet att bekräfta din beställning igen till det korrekta priset eller avbryta din beställning.

4.3 Tillgängliga betalningsmetoder presenteras på Dometic Online under beställningsprocessen. Ditt kredit- eller debitkort kommer att debiteras och banköverföringen kommer att ske, respektive, vid avsändning.

4.4 Genom vårt samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige ("Klarna"), erbjuder vi de följande betalningsalternativen, där betalning görs direkt till Klarna:

-        Klarna Pay Now – pengarna dras omedelbart efter att vi skickat beställningen.

 

-        Klarna Pay Later – betala inom 14 dagar. Betalningsperioden är 14 dagar från faktureringsdatumet och innefattar inte en faktureringsavgift.

-        Klarna Slice It – betala en del av beställningen och registrera ett konto med Klarna.

 

För mer information om de ovanstående betalningsalternativen och Klarnas villkor, gå till klarna.com eller kontakta Klarnas kundtjänst.

För att kunna erbjuda de ovanstående betalningsalternativen måste vi överföra dina personuppgifter samt kontakt- och beställningsinformation till Klarna och deras eventuella underleverantörer. För mer information, se Dometics sekretessmeddelande och Klarnas integritetspolicy.

4.5 Genom att skicka in en beställning via Dometic Online bekräftar du att betalningsuppgifterna i din beställning är giltiga och korrekta och att du är bemyndigad att använda kredit- och debitkortet för betalningen.

5 Kunders ångerrätt

5.1. Om du beställer produkter i egenskap som konsument (enligt tillämplig konsumentlagstiftning), har du rätt, utan att uppge anledning, att när som helst upp till 30 dagar efter att du mottagit produkten, ångra ditt köp För att kunna åberopa din ångerrätt kommer du att få ett formulär tillsammans med din beställningsbekräftelse, som du kan fylla i och skicka in till oss. (Du hittar även formuläret här). Du kan också meddela oss om ditt beslut att ångra ditt köp genom att skicka en tydlig skriftlig förklaring till Dometic. För att möta tidsgränsen ska du skicka in återkallelsen till Dometics kundtjänst senast 30 dagar efter att du mottagit produkten. Du kan även motta information om returprocessen från Dometics kundtjänst.

5.2 Om betalningar har gjorts ska dessa omedelbart, minst 30 dagar från Dometics mottagande av din återkallelse, återbetalas av Dometic. Dometic kommer, i den mån det är möjligt, att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du använde för köpet. Men Dometic kommer inte att återbetala dig för kostnaderna för att skicka tillbaka produkten till Dometic, oavsett om du betalat för leveranskostnader när du köpte produkterna. Du ska se till att produkterna du lämnar tillbaka inte har använts på något sätt förutom i den utsträckning det är nödvändigt för att kontrollera deras beskaffenhet, egenskaper och funktion och att produkterna skickas tillbaka i sin ursprungsförpackning.

5.3 Om du inte uppfyller dina skyldigheter i enlighet med avsnitt 5.2 och de återlämnade produkterna förlorar värde, ska Dometic har rätt att göra ett avdrag från reklamationen eller återbetalningen som du får som motsvarar produktens förlorade värde.

6 Inspektion, installering och användning

6.1 När du mottar produkten ska du snabbt inspektera produkten för att verifiera att den inte har skadats under leveransen och att produkten inte har några uppenbara defekter. Alla sådana skador och defekter ska omedelbart rapporteras till Dometics kundtjänst, men inte senare än fem (5) arbetsdagar efter leveransen.

6.2 Du är ansvarig för korrekt installation och användning av produkterna som du köpt på Dometic Online. För korrekt vägledning ska du alltid läsa och följa alla instruktioner på produktens förpackning och den relevanta Dometic användar-/produktmanualen eller installationsguiden som medföljer produkterna, och som även finns online på: http://manuals.dometic.com/.

6.3 Reservdelar som du köpt på Dometic Online ska alltid installeras och användas i enlighet med den relevanta Dometic bruksanvisningen och installationsguiden för produkten som du avser att installera eller reservdelar du använder.

7 Lagstadgade konsumenträttigheter och garantier

7.1 Om du är en konsument har du lagstadgade rättigheter om produkterna inte levererades till dig enligt de överenskomna produktspecifikationerna, inklusive dessa villkor, i upp till tre år. Detta innebär att du an framföra ett klagomål på en defekt produkt så länge produkten var defekt vid tidpunkten för köpet, men defekten framkom senare. Men Dometic ska inte vara ansvarig för några defekter som uppstår från händelserna som beskrivs i avsnitt 8.1. Om du vill åberopa rätten att göra anspråk på en defekt produkt ska du meddela Dometics kundtjänst så snart du upptäcker defekten. Klagomålet ska göras inom en rimlig tid efter att du upptäckte eller skulle ha upptäckt defekten.

7.2 Produkterna kan även ha en tillverkningsgaranti i enlighet med de villkor som finns på garantikortet som medföljer produkten.

7.3 Förutom det ovanstående och i den utsträckning tillåten av tillämplig lag, frånsäger sig Dometic alla garantier, vare sig uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett specifikt syfte och pålitlighet och tillgänglighet.

8 Ansvarsbegränsning; force majeur

8.1 Dometics totala ansvar, under dessa villkor, gällande individuella köp ska begränsas till det pris som du har betalat till Dometic för den beställningen. Men Dometic ska inte, under några omständigheter, ha något ansvar för indirekta, speciella, oförutsedda eller påföljande skador eller förluster. Dometic ska inte påta sig något ansvar för anspråk orsakade av (a) felaktig installation, hopsättning, montering, underhåll, användning, reparation eller uppgradering av produkterna gjorda av dig eller tredjeparter (b) användning av reservdelar andra än originalreservdelar som tillhandahålls av Dometic i samband med hopsättning, montering, underhåll, reparation eller annat; eller (c) av normalt slitage. I sådana fall, ska du eller en tredje part, efter omständigheterna, stå för alla kostnader.

Observera att användning, installation eller underhåll av produkten/produkterna som inte utförs på korrekt sätt i enlighet med Dometics instruktioner eller användarmanualer kan orsaka personskador och produktskador.

8.2 Ansvarsbegränsningen i avsnitt 8.1 ska inte gälla vid bedrägerier, avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet från Dometics sida. Dessutom ska ingenting i dessa villkor ska på något sätt utesluta konsumenters lagstadgade rättigheter.

8.3 Dometic ska inte åta sig ansvar eller vara ansvarig för underlåtenhet att fullgöra eller försening av fullgörandet av sina skyldigheter i enlighet med dessa villkor gällande händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeur, eldsvåda, översvämning, extremt väder, olyckor, explosioner, krig (förklarat eller inte) terroristhandlingar, strejker (oavsett om det involverar deras anställda eller inte), epidemier, pandemier, svårigheter att leverera på grund av omständigheter som refereras till i detta avsnitt som påverkar Dometic eller någon av dess underleverantörer, agerande av lokala eller nationella myndigheter eller några andra kompetenta myndigheter, allmänna transportförseningar, så väl som andra force majeur-händelser i enlighet med tillämplig lag.

9 Gällande lag; tvistlösning

9.1 Dessa villkor och andra kontrakt avslutade härunder ska, om inte annat avtalats skriftligen, styras av Sveriges lagar, exklusve dess principer om lagval. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) och förordningarna gällande defekter och korrigerande åtgärder som beskrivs i Köplagen (1990:931) ska inte gälla.

9.2 Oavsett vad som följer av avsnitt 9.1, om du är en konsument, ska dessa villkor styras av lagarna i den jurisdiktion där du är bosatt, utan hänsyn till deras lagvalsregler.

9.3 Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår från eller i samband med dessa villkor, eller brott, uppsägning eller ogiltig av dessa, ska slutligen avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljedomsförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket som ska användas under skiljedomsförfarande ska vara engelska. Alla tvistelösningar utförda enligt detta avtal, inklusive all information som lämnas, såväl som alla beslut eller pris som utdelas eller utnämns under dessa förfaranden, ska hållas strikt konfidentiella.

9.4 Oavsett vad som följer av avsnitt 9.3, om du är en konsument, alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, ska slutligen avgöras i en domstol med jurisdiktion där du är bosatt. Du kan även kontakta Allmänna reklamationsnämnden, på www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd myndighet för alternativ tvistelösning och följer ”Directive 2013/11/EU alternative dispute resolution for consumer disputes”.

*****